• Start
  • Wiadomości
  • Jak zgłosić? Nabór wniosków do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

Jak zgłosić? Nabór wniosków do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego

W tym roku Nagroda przyznawana będzie w trzech kategoriach: dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku oraz Gdańskiego Społecznika Roku. Wnioski można składać do piątku, 30 lipca do godz. 15.00.
12.07.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Bądkowski baner
Baner zapraszający do zgłaszania kandydatów do tegorocznej Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w trzech kategoriach
UMG

 

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. W pozostałych kategoriach zgłoszenia muszą być podpisane przez minimum 10 osób. Ponownie zgłoszeni nie mogą być ci laureaci, którzy otrzymali Nagrodę w ciągu ostatnich 5 lat oraz wyróżnienie w ciągu ostatnich 2 lat. Lista dotychczasowych laureatów dostępna jest na wskazanej stronie internetowej.

 

Przyznawana od dwudziestu lat

Patron Nagrody - Lech Bądkowski był współtwórcą „Solidarności", działaczem społecznym i kaszubskim, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej. Zmarł w 1984 roku i został pochowany na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko”. Przyznawanie nagrody Jego imienia dla gdańskich organizacji pozarządowych zainicjował w 2001 roku prezydent Paweł Adamowicz, aby uhonorować i podkreślić ich wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów.

 

Organizacja Pozarządowa Roku

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

 

Darczyńca Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

 

Społecznik Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

 

Jak i gdzie składać wnioski

Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00 (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 30 lipca 2021 roku, do godz. 15:00).

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Szczegółowy regulamin i wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr. tel.: 58 32368 67 lub zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl.

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami