• Start
  • Wiadomości
  • Jak szkoła może wspierać rynek pracy, a rynek - szkołę w rozwoju przyszłych pracowników? Podsumowanie projektu

Jak szkoła może wspierać rynek pracy, a rynek - szkołę w rozwoju przyszłych pracowników?

Pandemia przyspieszyła wiele trendów związanych z przyszłością pracy. Jednocześnie wielu polskich przedsiębiorców ma problem z niedoborem pracowników o odpowiednich umiejętnościach. Temu zagadnieniu w odniesieniu do współpracy na linii pracodawcy - szkoły, poświęcony był projekt „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji” GIP Starter i Miasta Gdańsk.
19.06.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Fot. Mat. GIP Starter

 

Sytuacja niedopasowania na rynku pracy powinna się zmienić. Jednak zacząć należy od szkolnictwa i doradztwa zawodowego. Najistotniejszą kwestią jest doprowadzenie do sytuacji, w której pracodawcy i nauczyciele będą ściśle współpracować na rzecz rozwoju młodzieży – przyszłych pracowników.

Z tego założenia wyszli organizatorzy dobiegającego końca projektu „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji”, którego efektem jest wielomiesięczna wymiana doświadczeń gdańskiego środowiska edukacyjnego i przedstawicieli przedsiębiorstw, zarówno międzynarodowych i polskich korporacji, czy też lokalnych firm rodzinnych.

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER wraz z Miastem Gdańsk przez ostatnich dziewięć miesięcy zorganizował cykl debat między przedstawicielami rynku pracy i gdańskich szkół ponadpodstawowych. Przeprowadzono warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz webinary przybliżające zagadnienia języka biznesowego oraz komunikacji międzykulturowej na rynku pracy. Powstała także baza ekspertów dzielących się doświadczeniami z młodzieżą. Wszystko to w odpowiedzi na dynamiczne zmiany dotyczące rynku pracy, społeczeństwa oraz edukacji, które w czasie pandemii covid-19 przybrały jeszcze na sile.

GIP Starter zaprosił do projektu pracowników działów HR dużych firm gdańskich: Boeing Global Services, Lufthansa Systems Poland, Port Lotniczy Gdańsk, Grupa LOTOS, DCT Gdańsk, Northvolt Poland, Arla Global Shared Services, GetResponse, LPP, Blue Media, Intel Technology Poland. Wśród uczestników przedsięwzięcia nie zabrakło właścicieli mniejszych, lokalnych przedsiębiorstw: Bogna Hair Design, Studio 57, Cukiernia Rydelek z Sopotu - rzemieślników, którzy od lat przyjmują młodzież na praktyki.

Swoim doświadczeniem dzielili się także przedstawiciele gdańskich szkół ponadpodstawowych: Szkół Okrętowych i Technicznych Conradinum, Państwowych Szkół Budownictwa, Pomorskich Szkół Rzemiosł, Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Akademii Dobrej Edukacji oraz liceów ogólnokształcących nr IV, VII, VIII, XIV.

- Zebrane podczas sześciu debat wnioski posłużyły nam jako materiał wyjściowy do warsztatów ewaluacyjnych, na których wspólnie z zaangażowanymi ekspertami doprecyzowaliśmy, jak powinny wyglądać i funkcjonować zaproponowane przez grono debatujących rozwiązania usprawniające komunikację i ułatwiające wspieranie rozwoju młodzieży - tłumaczy Aleksandra Abakanowicz ze Startera.

 

Kompetencje przyszłości

- Powinniśmy zacząć współpracować ze szkołami już na etapie kształcenia podstawowego i średniego, ponieważ to właśnie na wcześniejszych etapach możemy pokazywać wizję rozwoju i zachęcić uczniów do inwestowania w określone kompetencje czy kierunki edukacji, a nie na etapie studiów, gdy kierunki nauki zostały już wybrane - tłumaczy Marcin Kolasiński, software engineering manager w firmie Intel Technology Poland Sp z o.o.

Ważnym postulatem ekspertów jest potrzeba wzmocnienia roli szkolnych doradców zawodowych, którzy są naturalnym partnerem dla rynku pracy, a często ich obecność w szkołach nie jest w pełni wykorzystywana. Zajęcia z doradztwa mogłyby być doskonałym polem do pracy nad umiejętnościami miękkimi, wzmacnianiem poczucia własnej wartości i rozwijaniem wrodzonych talentów młodzieży (np. przedsiębiorczości, liderskich, organizacyjnych itp.). Te poszukiwane na rynku pracy umiejętności często są pomijane na innych lekcjach przez natłok obowiązków. Doradcom zawodowym potrzebne są pracowanie i narzędzia diagnostyczne a przede wszystkim czas i możliwości na indywidualną pracę z uczniami. 

Według uczestników debat wzmocnienie roli doradców zawodowych powinno być działaniem systemowym, ale już teraz warto zacząć chociażby od małych kroków np. tworząc projekty łączące doradców z przedstawicielami rynku pracy, zapewniać szkolenia np. z metod diagnostycznych, nawiązywania relacji czy motywowania uczniów.

GRAFIKA - 10 najważniejszych umiejętności w 2025 roku (według raportu World Economic Forum „Future of Jobs Report 2020)

 

 

Komunikacja – jak się nawzajem usłyszeć? Dobre praktyki w zakresie komunikacji pomiędzy biznesem a szkołą

Jedną z głównych trudności wskazywanych przez rozmówców jest komunikacja i samo nawiązywanie relacji między szkołami i rynkiem pracy i odwrotnie. Dało się to odczuć zwłaszcza w ostatnich miesiącach pandemii, która zarówno w szkołach jak i firmach wprowadziła sporo zamieszania organizacyjnego. Utrudniła też dotychczasową współpracę chociażby w zakresie realizacji praktyk.

Nawiązując współpracę ze szkołą, podobnie, jak w biznesie warto wykorzystać sieć znajomych – może ktoś w Twoim otoczeniu zna osoby ze szkoły, z którą chcesz nawiązać kontakt? Jeśli nie - w ramach projektu przygotowano zestaw dobrych praktyk w tym zakresie:

GRAFIKA - Jak mówić do szkół, aby nasze wiadomości nie utonęły w dziesiątkach maili?

Platforma wymiany informacji

- Świetnym rozwiązaniem byłoby stworzenie wspólnej platformy (wzorem funkcjonującej już w Czechach), która integrowałaby informacje o dostępnych stażach w różnych firmach i branżach. To pomogłoby szkołom i biznesowi spotkać się na wspólnej ścieżce - twierdzi Tomasz Kąkol, konsultant ds. kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Słowa Tomasza Kąkola potwierdzają edukatorzy i przedsiębiorcy, którzy zauważają silną potrzebę stworzenia wspólnej przestrzeni szybkiej wymiany informacji między szkołami a rynkiem pracy - miejsca, gdzie łatwo będzie można znaleźć dane kontaktowe i nawiązać współpracę, a dodatkowo zdobyć wskazówki, które ułatwią pewne działania szkołom i firmom.

 

Praktyki i staże – ważne doświadczenie dla młodych i potencjał budowania cennej różnorodności w firmie

W ramach pracy nad projektem sporo uwagi poświęcono organizacji praktyk, których realizacja w czasie pandemii w wielu branżach była utrudniona lub wręcz niemożliwa. Dobrze zorganizowane praktyki są cennym doświadczeniem dla uczniów, a jednocześnie obecność młodych może być pod wieloma względami wartościowa dla firmy m. in. rozwija kompetencje menagerskie i komunikacyjne pracowników, pozwala na świeże spojrzenie np. na kwestie promocji, różnorodność zespołu dobrze wpływa na jego kreatywność, młodzież może wnieść do firmy pomysły na wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych.

GRAFIKA O TYM JAK DOBRZE ZORGANIZOWAĆ PRAKTYKI

- To oczywiste, że współpraca środowiska edukacyjnego i przedstawicieli biznesu przynosi wymierne korzyści obu stronom. Projekt „NOW – zawodowe wyzwania nowej generacji” pokazał, że obie grupy chętnie angażują się we współpracę i dialog. Czasem tylko trzeba stworzyć przyjazną przestrzeń spotkania i wymiany dobrych praktyk, bo chęci i zaangażowania w międzysektorowe działania nie brakuje - podsumowują organizatorzy projektu.

 

Raporty i podsumowania debat w formule think thank dostępne są na stronie projektu

 

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańska. Patronat merytoryczny - Centrum Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku.TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania