Jak rozmawiać o pięknie? Prezentacja książki i debata

W poniedziałek, 15 stycznia, w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie poświęcone dawnej i nowej architekturze Gdańska. W pierwszej części odbyła się prezentacja książki „Obowiązek piękna”, w drugiej debata „Czy piękno jest obowiązkiem?" z udziałem historyków, urzędników i władz miasta.
15.01.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W debacie brali udział m.in. historycy, przedstawiciele miejskich spółek oraz władz miasta

W pierwszej części spotkania autor publikacji Grzegorz Boros oraz współautorzy Anna Frąckowiak i Franciszek Skibiński rozmawiali o książce „Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej” oraz zaprezentowali zdjęcia gdańskich elementów architektonicznych. Tę część spotkania prowadził prof. Stanisław Rosiek. 

W drugiej części spotkania rozmawiano rozmawiano o pięknie i obowiązku. W debacie udział wzięli Paweł Adamowicz - prezydent Gdańska, prof. Andrzej Januszajtis, dr Jacek Friedrich - dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, dr Wojciech Targowski oraz Jacek Skarbek - prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Spotkanie prowadziła prof. Małgorzata Dymnicka.


Książka 'Obowiązek piękna'

"Obowiązek piękna. Wzorniki i traktaty architektoniczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej"

Wybór i opracowanie Grzegorz Boros przy współudziale Anny Frąckowskiej i Franciszka Skibińskiego

Bogata kolekcja wzorników architektonicznych z XVI i XVII wieku należąca do PAN Biblioteki Gdańskiej jest jedną z najcenniejszych w Polsce – ze względu na rangę poszczególnych dzieł i jej kilkusetletnie związki z miastem, jego kulturą i życiem intelektualnym. Wzorniki stanowiły inspirację dla budowniczych Gdańska w złotym okresie jego rozwoju – ukazywały nie tylko detale architektoniczne i ich funkcjonalne zastosowanie, ale również porywające rozmachem wizji plany miast idealnych.

Książka Obowiązek piękna ułatwia wędrówkę w poszukiwaniu tych idei i konkretnych realizacji w przestrzeni starego Gdańska oraz podsuwa inspirujące rozwiązania konserwatorom zabytków, architektom, inwestorom i budowniczym współczesnego miasta.TV

To przedszkole jest wzorem