• Start
  • Wiadomości
  • Jak lokalne społeczności pomagają imigrantom w Gdańsku? O tym rozmawiano podczas V Forum Migracji i Integracji

Jak lokalne społeczności pomagają imigrantom w Gdańsku? O tym rozmawiano podczas V Forum Migracji i Integracji

W piątek, 29 czerwca, 2018 r. w Oliwskim Ratuszu Kultury odbyło się V Forum Migracji i Integracji, będącej jednym z elementów gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów. Tematem dyskusji był rozwój lokalnych przedsięwzięć, które integrują społeczność mieszkańców Gdańska.
29.06.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Spotkania gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów jednoczą mieszkańców, niezależnie od kraju pochodzenia, wyznawanej religii i narodowości. Są okazją do wzajemnego poznawania się i integracji
Spotkania gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów jednoczą mieszkańców, niezależnie od kraju pochodzenia, wyznawanej religii i narodowości. Są okazją do wzajemnego poznawania się i integracji
Fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Forum Migracji i Integracji jest jednym z czterech podmiotów gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów - obok Rady Imigrantów, Komitetu Sterującego i Grupy Zarządzającej. Punktem wyjścia do jego powołania była potrzeba stworzenia przestrzeni do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie integracji imigrantów. Forum wspiera i pomaga w rozwoju kompetencji międzykulturowych gdańskiej społeczności - aby integrować działania wszystkich podmiotów zaangażowanych w misję tworzenia Modelu Integracji Imigrantów.

Forum, tak jak inne podmioty gdańskiego MII, zostało powołane 19 września 2016 r., podczas inauguracji projektu, w Europejskim Centrum Solidarności (sam Model został przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska 30 czerwca 2016 r.).

- Forum Migracji i Integracji to regularnie odbywające się spotkania otwarte, poświęcone różnym aspektom Modelu Integracji Imigrantów - tłumaczy Monika Chabior, koordynatorka obszaru „społeczności lokalne”, któremu poświęcone było V spotkanie, które odbyło się w piątek, 29 czerwca, 2018 r., w Oliwskim Ratuszu Kultury w Gdańsku.

Takie spotkania odbywają się od grudnia 2016 r. co kwartał, w różnych lokalizacjach Gdańska - dotychczas, oprócz oliwskiego Ratusza, miały miejsce w Europejskim Centrum Solidarności. Mają charakter ekspercki, skierowane są jednak do szerokiego grona odbiorców - od artystów, po nauczycieli, pracowników socjalnych i dziennikarzy, a udział w nich jest bezpłatny.

Spotkania podzielone są na grupy tematyczne - takie jak edukacja szkolna, edukacja wyższa, komunikacja społeczna, kultura, mieszkalnictwo, przemoc i dyskryminacja, pomoc społeczna, praca, społeczności lokalne, sport i zdrowie.

- Nasza grupa zajmuje się integracją w społecznościach lokalnych i sieciach nieformalnych, i temu tematowi poświęciliśmy V Forum - dodaje koordynatorka. - Zaprosiliśmy do przedstawienia prezentacji osoby, o których wiemy, że działają w obszarze integracji i robią fajne, inspirujące rzeczy. Zaprosiliśmy również studentki oraz studentów, bo bardzo ważne jest dla nas, żeby młodzi ludzie - zwłaszcza działający w obszarze socjologii i nauk społecznych, ale nie tylko - interesowali się zaangażowaniem społecznym. Dlatego razem z dr Agatą Bachórz z Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowaliśmy grupę, która przeprowadziła dla nas badania, swoje badania przedstawiła też absolwentka Aleksandra Markowska

To jeden z wyznaczników - forum otwarte jest dla wszystkich organizacji, instytucji i osób gotowych do zaangażowania się we wdrażanie polityki miasta Gdańska w zakresie integracji imigrantów. Dlatego, podczas piątkowego spotkania w Oliwskim Ratuszu Kultury obecne były wspomniane przez Chabior osoby, które zajmują się badaniem tego zagadnienia - przyglądają się m.in temu, jak przebiega integracja imigrantów i imigrantek w społecznościach lokalnych i sieciach nieformalnych w Gdańsku, a także jak imigranci spędzają czas wolny, jakie są ich potrzeby na tym polu i co można by usprawnić w tym modelu - ale i ci, którzy prowadzą działania w obszarze integracji społeczności i grup nieformalnych oraz sami imigranci.

- To m.in. grupy samopomocowe i grupy zainteresowań, zarówno ze środowiska imigranckiego, jak i organizowane przez osoby, które mieszkają w Gdańsku dłużej i są z polskich środowisk - np. „Mamy u moria” - projekt animacyjny dla społeczności rosyjskojęzycznej, czy „Łączy nas Gdańsk” - czyli drużyna piłkarska dla mężczyzn, klub rodzica prowadzony w języku angielskim - „International Parents' Club” - wymienia Chabior. - Jest też grupa wolontariuszy, która się zawiązała w ramach grupowego mentoringu dla osób w kryzysie - grupowo pomagają danej rodzinie wyjść z jakiegoś kryzysu. Do współpracy włączyły się też domy sąsiedzkie, które działają w tym obszarze.

V Forum nie tylko służyło pokazaniu, jak społeczności lokalne działają na korzyść integracji, ale było także okazją do wymiany doświadczeń przez osoby przyjeżdżające do Polski. Psycholog Tatiana Guszczyna, która prowadzi w Gdańsku grupę samopomocową rosyjskojęzycznych kobiet, zwraca uwagę na to, że imigranci bardzo często cierpią na depresję, są narażeni na różnego rodzaju kryzysy i załamania. Wynika to m.in. z problemów z integracją i poczuciem osamotnienia, która z kolei często wiąże się z nie dość dobrą znajomością języka.

Jak temu przeciwdziałać? Temu przygląda się właśnie Forum Migracji i Integracji. Jednym z rozwiązań służących imigrantom na pewno są działania społeczne, o których rozmawiano podczas V spotkania.

- Na pewno grupy lokalne są bardzo potrzebne dla Modelu Integracji Imigrantów - podkreśla Chabior. - Wychodzą poza formalne problemy, takie jak sprawy związane z organizacją dokumentów, dowodu osobistego czy wizy - tutaj działają urzędy, pomagają wolontariusze. Musimy jednak pamiętać, że zostaje jednak jeszcze codzienne życie - żeby było dobre, radosne, wymaga kontaktu z ludźmi. Społeczne zaangażowanie tworzy tzw. „trzecie miejsce”, obok pracy i rodziny, w którym można odpocząć od wszystkiego.

Spotkanie było również okazją do przedstawienia planów na przyszłość, projektów i marzeń - tych lokalni działacze mają całkiem sporo.
- Jednym z takich naszych marzeń jest ogród sąsiedzki we Wrzeszczu - otwarty, integrujący studentów międzynarodowych - zdradza koordynatorka. - Drugim dom sąsiedzki przyjazny imigrantom, trzecie - to pomysł Ludmiły, która przyjechała do Polski z Ukrainy - żeby przełamać lęki i bariery imigrantów do uczestnictwa w kulturze poprzez integrację ich z rodzinami polskimi, które raz w miesiącu zabierałyby ich na jakieś wydarzenie kulturalne. Jak mówi ona sama, nawet mimo tego, że jest aktywna, otwarta i się nie boi, mimo wszystko, gdy idzie w jakieś nowe miejsce, czuje się onieśmielona. Pomyślała, że gdyby był ktoś, kto mógłby ją „wprowadzić”, czułaby się pewniej. Uważam, że to świetny pomysł, żebyśmy się otworzyli i wspólnie uczestniczyli w spędzaniu czasu wolnego.

WIĘCEJ: V Forum Migracji i Integracji. Jak wygląda czas wolny imigrantów w Gdańsku

VI Forum Migracji i Integracji odbędzie się 21 września 2018 r. Tematem spotkania będzie edukacja szkolna. Więcej szczegółów wkrótce.

TV

W zoo zamieszkały dwa lemury