• Start
  • Wiadomości
  • Inauguracja pilotażu Programu Zielonej Edukacji w Hevelianum

Dla szkół i przedszkoli - inauguracja pilotażu Programu Zielonej Edukacji w Hevelianum

Pilotaż Programu Zielonej Edukacji, nowego gdańskiego projektu z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej, został zainaugurowany 25 września 2023 roku w Hevelianum. Biorą w nim udział 32 placówki oświatowe z Gdańska – publiczne samorządowe szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola. Pilotaż zakończy się w czerwcu 2024 roku. Pierwsza edycja wystartuje w roku szkolnym 2024/2025.
28.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grupa dziesięciolatków stoi wokół stołu i rozwiązują zadanie z kolorowymi kartkami
Pilotaż Programu Zielonej Edukacji wystartował - pierwsze przymiarki uczestników miały miejsce 25 września, podczas inauguracji w Hevelianum
Fot. Grzegorz Mehring

Pilotaż Programu Zielonej Edukacji jak ciepłe bułeczki

Zainteresowanie pilotażem Programu Zielonej Edukacji było tak duże, że limit miejsc został wyczerpany w bardzo krótkim czasie. Przez cały rok szkolny 2023/2024 w placówkach będą realizowane działania, które mają doprowadzić do zmiany ekologicznej w szkołach i przedszkolach, podnieść kompetencje proekologiczne dzieci i młodzieży, a także poszerzyć ich wiedzę na temat przyrody, środowiska i klimatu. Program tworzą wspólnie specjaliści z wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz spółek i jednostek organizacyjnych miasta, a pieczę nad całością sprawuje Hevelianum.

kobieta w średnim wieku przy mikrofonie
Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania podkreśliła wagę edukacji ekologicznej w dobie zmian klimatu
Fot. Grzegorz Mehring


Zmiany? W najbliższym otoczeniu

- Świat stoi w obliczu wielu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym. Każdy i każda z nas powinien zaangażować się w przeciwdziałanie jego skutkom. Gdańsk wychodzi naprzeciw tej potrzebie - wyjaśnia Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Wierzymy w moc obywatelskiego zaangażowania od najmłodszych lat. Dlatego pragniemy dać młodym ludziom przestrzeń do wprowadzania ekologicznych zmian w swoim najbliższym otoczeniu, czyli w szkole i przedszkolu. Liczę na dociekliwość i kreatywność młodych oraz zaangażowanie mentorek i mentorów. Powstaną ciekawe rozwiązania, w których upowszechnienie będziemy się wspólnie angażować.

kobieta stoi nad stołem na którym leżą pocztówki, oprócz niej jeszcze kilka osób
Wszyscy uczestnicy inauguracji pilotażu odbyli pierwsze zajęcia, m.in. odkrywali mechanizmy rządzące zmianami klimatu podczas warsztatów edukacyjnych „Mozaika klimatyczna”.
Fot. Grzegorz Mehring


Na początek Mozaika klimatyczna

W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się 25 września 2023 r. w Wozowni Hevelianum, wzięli udział nauczyciele, dzieci oraz młodzież, a także eksperci z gdańskich jednostek współtworzących program. Omówiono kolejne etapy pilotażu.

Wszyscy uczestnicy odbyli pierwsze zajęcia, m.in. odkrywali mechanizmy rządzące zmianami klimatu podczas innowacyjnych warsztatów edukacyjnych „Mozaika klimatyczna”. Dla dzieci i młodzieży były też seanse filmowe w mobilnym planetarium Hevelianum oraz warsztaty, których głównym celem było motywowanie do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk.

kobieta w średnim wieku mówi do mikrofonu
Monika Mikołajczyk, koordynatorka Programu Zielonej Edukacji z ramienia Hevelianum
Fot. Grzegorz Mehring

- W ramach Programu Zielonej Edukacji będziemy zachęcać najmłodszych gdańszczan i gdańszczanki do uważności na otaczającą przyrodę, poszerzania wiedzy i krytycznego myślenia, promowania proekologicznych zachowań oraz wspólnego wdrażania rozwiązań przyjaznych środowisku – mówi Monika Mikołajczyk, koordynatorka programu z ramienia Hevelianum. – Solidarne poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne i dostrzeżenie wagi własnych działań wobec otaczającej nas przyrody to wartości nie do przecenienia, a celem programu jest je kształtować i systematycznie wzmacniać.

grupa nastolatków i jeden mężczyzna przy stole podczas warsztatów
Pilotaż Programu Zielonej Edukacji w Gdańsku zakończy się w czerwcu 2024 roku. Pierwsza edycja wystartuje w roku szkolnym 2024/2025
Fot. Grzegorz Mehring

Program współtworzą:

Wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku – Wydział Edukacji, Wydział Środowiska, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro Energetyki; Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna; Gdańskie Autobusy i Tramwaje; Port Czystej Energii; Zakład Utylizacyjny; Gdański Zarząd Dróg i Zieleni; Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku; Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień; Grupa GPEC; Straż Miejska w Gdańsku; Gdański Ogród Zoologiczny i Hevelianum.

Więcej informacji nt. pilotażu Programu Zielonej Edukacji

 

 

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku