Ilu mieszkańców liczy dzielnica Jasień?

W tej dzielnicy zdecydowanie więcej osób się rodzi niż umiera.
19.03.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
widok z lotu ptaka, na zdjęciu widać fragment alei Pawła Adamowicza z torowiskiem, nad nią przebiega fragment alei Armii Krajowej, w tle widać dość gęstą zabudowę mieszkaniową, to wysokie kilkupiętrowe bloki w kolorze biało-szarym
Jasień jest liderem wśród gdańskich dzielnic w kwestii przyrostu naturalnego
Fot. Krzysztof Wojciechowski / DRMG

 

Jasień jest zdecydowanym liderem wśród gdańskich dzielnic w kwestii przyrostu naturalnego. W ubiegłym roku wyniósł on dokładnie 374 osoby. Zdecydowanie więcej osób tutaj się rodzi niż umiera. Ta dzielnica przoduje też w statystykach dotyczących salda migracji wewnętrznych - zdecydowanie więcej osób tutaj decyduje się zamieszkać niż wyprowadzić. W 2019 roku to saldo wyniosło 263 osoby. Lepszy wynik w tej kategorii osiągnęło jedynie Ujeścisko-Łostowice.

 

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW DZIELNICY JASIEŃ W LATACH 2010-2020

rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ilość 8283 8939 9775 11083 12270 13640 14968 16269 17807 20100 20972

 

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW W 2020 ROKU WEDŁUG PŁCI I WIEKU

DZIELNICA PŁEĆ WIEK
0-17 18-59 60-64 pow.64 razem
Jasień kobiety 2750  6718  433   998   10899 
mężczyźni 2930  6087  306   750   10073 
razem 5680  12805 739   1748   20972 

 

W tej dzielnicy mieszkały w ubiegłym roku 20 972 osoby. Jasień zajął więc ósme miejsce wśród gdańskich dzielnic pod kątem liczby ludności. Mieszkańców z roku na rok jest tu coraz więcej. W porównaniu z 2019 rokiem, w 2020 r. ich liczba wzrosła o 872 osoby, czyli 4,3 proc.

To także jedna z większych dzielnic pod względem powierzchni - wynosi ona 11,45 km kw. Zatem na 1 km kw. przypadają tu 1832 osoby.

TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA