• Start
  • Wiadomości
  • Za wybitne osiągnięcia naukowe - "Heweliusze" otrzymali prof. Małgorzata Myśliwiec i ks. bp. dr Marcin Hintz

Prof. Małgorzata Myśliwiec i ks. bp. dr Marcin Hintz zostali laureatami tegorocznej nagrody im. Jana Heweliusza

Na wtorek, 28 stycznia 202 r., przypadła 409. rocznica urodzin Jana Heweliusza. Z tej okazji, w Ratuszu Głównego Miasta, już po raz 32 odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia.
( Publikacja: 28.01.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prof. Małgorzata Myśliwiec i ks. bp. dr hab. Marcin Hintz to laureaci 32. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
Prof. Małgorzata Myśliwiec i ks. bp. dr hab. Marcin Hintz to laureaci 32 Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Nagrodę Naukową Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza ustanowiono w 1987 roku, a pierwszego laureata wyłoniono rok później. Zgodnie z tradycją „Heweliusza” (tak potocznie mówi się o tej nagrodzie) dana osoba może otrzymać tylko raz.

Obecnie przyznaje się go w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Początkowo przyznawano wyróżnienie bez podziału na kategorie. W 2001 roku wprowadzono dwie kategorie: nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki humanistyczne. W 2013 wprowadzono kolejne rozszerzenie. Do nauk humanistycznych dodano nauki społeczne.

Tegorocznego "Heweliusza" w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymał ks. bp. dr hab. Marcin Hintz, prof. CHAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) - za znaczący wkład w zgłębianiu myśli społeczno - politycznej protestantyzmu, szczególnie pomiędzy eklezjologią a prawem kościelnym.

Tegorocznego "Heweliusza" w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych otrzymała prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec - za wybitne osiągnięcia naukowe, dotyczące diagnostyki oraz terapii komórkowej dzieci z cukrzycą typu 1, we wczesnej fazie choroby.

Heweliusze wręczane są co roku przez prezydenta Miasta Gdańska. Każdy z laureatów otrzymał z rąk Aleksandry Dulkiewicz dyplom, statuetkę Heweliusza oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł brutto. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta, gdzie laureatom towarzyszyły rodziny i studenci.

 
Heweliusze to prestiżowa nagroda naukowa. W uroczystości wręczenia tych nagród laureatom towarzyszy zawsze wiele osób
"Heweliusze" to prestiżowa nagroda naukowa. W uroczystości wręczenia nagród laureatom towarzyszy zawsze wiele osób
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Kim są tegoroczni laureaci?

Marcin Hintz – dr habilitowany nauk teologicznych, duchowny luterański, teolog, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Sekcji Teologii Ewangelickiej Wydziału Teologicznego CHAT. Ukończył studia w zakresie teologii ewangelickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz filozofii w Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Komisji ds. teologiczno-pastoralnych Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W roku 2008 członek Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej przy Prezesie Rady Ministrów, w latach 2011-15 członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 2019 członek Komisji Ewaluacji Nauki MNiSW. Od 2011 redaktor naczelny „Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego”. Jest żonaty z Iwoną Hintz, germanistyką, małżonkowie mają 14-letnią córkę.

Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii, etyki i ekumenizmu. Ważniejsze publikacje: Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej (2006), Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny. Studium historyczno - systematyczne (2007), Na początku był Chrystus. Z bp. Marcinem Hintzem, bp. Jerzym Pańkowskim i bp. Grzegorzem Rysiem rozmawiali Jakub Drath i Janusz Poniewierski (2016), wspólnie z M. Hucałem, Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna (2018).

 
Heweliusze to statuetki autorstwa prof. Jana Szczypki
Statuetkę "Heweliusza" zaprojektował prof. Jan Szczypka
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Myśliwiec jest specjalistką pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Prof. Małgorzata Myśliwiec jest wiceprzewodniczącą Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członkinią  Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Małgorzata Myśliwiec to współtwórczyni nowatorskiej terapii cukrzycy typu 1 komórkami T regulatorowymi u dzieci.

Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. W Plebiscycie Kobiet Medycyny 2017 została jedną z pięciu laureatek Kobiet Medycyny 2017. Za wkład w rozwój endokrynologii i diabetologii dziecięcej otrzymała w 2019 roku Honorową Nagrodę Zaufania „ZŁOTY OTIS 2019”. Laureatka Nagrody Hipokrates Pomorza. Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii w 2019 roku podczas XX Konferencji Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego otrzymała Główną Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Diabetologii. Od 5 lat znajduje się na „Liście Stu" najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Za całokształt pracy zawodowej i naukowej została odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje specjalna kapituła, w skład której wchodzą: prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, kierownik Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku, rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przedstawiciele uczelni niepublicznych w Gdańsku, dotychczasowi laureaci i przedstawiciele prezydenta Miasta Gdańska.