Gdańszczanin Lech Parell został szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Lech Parell - dziennikarz, menadżer, organizator gdańskich Parad Niepodległości - został nowym szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Nominację podpisał premier Donald Tusk, a we wtorek, 20 lutego, wręczyła ją w Warszawie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Przychodzę łączyć wszystkie środowiska patriotyczne. Wierzę, że prawdziwy patriotyzm łączy, a nie dzieli. Jako Polacy mamy z czego być dumni - mówi Lech Parell.
20.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mężczyzna w średni wieku przemawia w miejscu przystrojonym biało czerwonymi flagami - sam na na sobie biało-czerwony szalik
Lech Parell od wielu lat w Gdańsku organizuje uroczystości patriotyczne i obywatelskie. Teraz pokieruje w stolicy Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Być pozytywnym Polakiem

Parady Niepodległości są organizowane od 21 lat przez Stowarzyszenia SUM, którego prezesem jest Lech Parell. Od początku te wielotysięczne gdańskie manifestacje patriotyzmu co roku mają swoją specyfikę - są radosne i łączą mieszkańców ponad podziałami. Nigdy nie stały się demonstracjami ksenofobii i innych złych emocji, z czego znany jest analogiczny marsz, organizowany na 11 Listopada w Warszawie. 

- Przychodzę łączyć wszystkie środowiska patriotyczne - mówi Lech Parell jako świeżo mianowany szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. - Wierzę, że prawdziwy patriotyzm łączy a nie dzieli. Jako Polacy mamy z czego być dumni - bez jakiegokolwiek przekłamywania historii. Patriotyzm to wartość i atut w silnej i zjednoczonej Europie.

Opozycjonista Lech Parell

Lech Parell - pomimo stosunkowo młodego wieku (57) - ma status osoby represjonowanej. To ślad po działalności opozycyjnej w ostatnich latach PRL. Jako uczeń I LO w Gdańsku został członkiem i uczestnikiem akcji skupiającego środowiska młodzieżowe Ruchu „Wolność i Pokój”, w latach 1987-1988 brał m.in. udział w protestach przeciwko aresztowaniu członków Ruchu odmawiających służby wojskowej, a także przeciwko planom budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu.

Za działalność opozycyjną w latach PRL odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności.

Marek Wałuszko nowym szefem gdańskiego ośrodka TVP. "Na antenę wraca nowa Panorama"

Dziennikarz Lech Parell 

W okresie przełomu ustrojowego Lech Parell zaczął pracować w rodzących się nowych demokratycznych mediach. Jeszcze zanim doszło do upadku PRL, był w latach 1988-1990 współpracownikiem i fotoreporterem amerykańskiej agencji prasowej Assosciated Press. Jako fotoreporter współpracował z wydawnictwem Zarządu Regionu Gdańskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Od 1990 do 1992 pracował w dziale depesz „Gazety Gdańskiej”, w 1992 był dziennikarzem w Radiu Plus.

W marca 1993 został redaktorem naczelnym Radia Eska Nord i pełnił tę funkcję do stycznia 1995. W latach 1995-1998 był zastępcą kierownika redakcji informacyjnej Radia Gdańsk. W latach 1998–2005 redaktor naczelny miesięcznika „30 Dni”, od 2005 do 2007 zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Bałtyckiego”, od 2007 w tej samej gazecie kierownik działu "Opinie i Reportaż". Od 2011 do 24 III 2016 (przez dwie kadencje) prezes i redaktor naczelny Radia Gdańsk. W 2017 zgłaszany był przez Radę Mediów Narodowych jako kandydat na stanowisko prezesa Polskiego Radia.

Gdańszczanin Lech Parell

W latach 2003-2004 Lech Parell był doradcą prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Prezesem Stowarzyszenia SUM (Społeczny Urząd Miejski), jest od 2002 roku - organizuje w Gdańsku nie tylko Paradę Niepodległości, ale też inne popularne imprezy plenerowe: Orszak Trzech Króli, Defiladę Niezłomnych i Misterium Męki Pańskiej. W dorobku Stowarzyszenia SUM są także takie wydarzenia jak Rodzinne Zdjęcie Gdańszczan Na Koniec Wieku oraz Rodzinne Zdjęcie Kaszubów. 

Od 2016 roku był prezesem Gdańskiego Centrum Multimedialnego, które wydaje miejski portal gdansk.pl. W tym czasie współorganizował obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej na Westerplatte i pod gmachem Poczty Polskiej w Gdańsku, a także obchody rocznicowe Sierpnia 1980, Grudnia 1970 oraz uroczystości upamiętniające Pawła Adamowicza, zamordowanego prezydenta Gdańska.  

FACEBOOKOWY WPIS PREZYDENT ALEKSANDRY DULKIEWICZ:

Ponadto Lech Parell dał się poznać jako inicjator obchodów Dnia Flagi i podświetlania budynków publicznych w biało-czerwonych barwach. W roku 2015 został członkiem Rady Kultury Gdańskiej. Laureat Nagrody Artystycznej Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w dziedzinie dziennikarstwa, za całokształt osiągnięć w zarządzaniu Radiem Gdańsk S.A i uczynienia zeń medium interesującego dla słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych (2015).

Prywatnie jest zapalonym żeglarzem.

Kotula, Nowacka, Dziemianowicz-Bąk, Buczyńska. Cztery posłanki z Pomorza do rządu Donalda Tuska

Dla kombatantów, ale i młodzieży

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych jest centralnym urzędem administracji rządowej, powołanym do podejmowania działań na rzecz zapewnienia kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego XX w. niezbędnej pomocy i opieki oraz należnego im szacunku i pamięci. Instytucja ta realizuje m.in. świadczenia pieniężne, przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. W zakresie działań jest też m.in. organizowanie patriotycznych uroczystości rocznicowych w kraju i za granicą, a także finansowanie organizacji promujących pamięć o bohaterach polskiej historii i ofiarach totalitaryzmów.

Szef Urzędu ma status ministra. Lech Parell po nominacji oświadczył:

Postrzegam moją rolę jako strażnika pamięci o ludziach, którzy dla Polski oddali swoje talenty, swoje zdrowie a nawet życie. Zamierzam poświęcić moją energię dla upamiętnienia czynów, ludzi i miejsc ważnych dla naszej niepodległości. Także tych działań, dzięki którym Polska mogla odrodzić się jako państwo demokratyczne i respektujące prawa człowieka.

Będę się także stale zwracał do młodszych pokoleń. W rzeczywistości bowiem ci, którzy dziś są kombatantami, swoich czynów najczęściej dokonywali jako ludzie bardzo młodzi. Historia, którą mamy do opowiedzenia jest żywa, pasjonująca i pociągająca. Patriotyzm połączy wszystkie pokolenia.

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór