Gdańszczanie i mieszkańcy 20 innych polskich miast - zadowoleni z jakości życia?

“Gazeta Wyborcza” sprawdziła do jakiego stopnia mieszkańcy 21 największych polskich miast są zadowoleni z jakości swojego codziennego życia. Gdańszczanie znaleźli się na pierwszym miejscu w kraju, ex aequo z mieszkańcami Rzeszowa. W każdym z tych miast aż 92 proc. mieszkańców dało pozytywne oceny.
15.10.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańsk nie tylko należy do najlepszych marek miejskich w kraju, ale też ma do zaoferowania taką jakość życia, którą wysoko oceniają mieszkańcy. Nz. napis Gdańsk na Ołowiance - jedna z atrakcji turystycznych
Z ankiety przeprowadzonej przez "Gazetę Wyborczą" wynika, że najlepiej żyje się mieszkańcom Gdańska i Rzeszowa. TAK - powiedziało 92 procent ankietowanych gdańszczan i rzeszowian. Nz. napis "Gdańsk" na Ołowiance - jedna z atrakcji turystycznych
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Dziennikarze “Gazety Wyborczej” poprosili o wypełnienie jednakowo brzmiących ankiet  łącznie 7 197 osób, mieszkających w 21 największych miastach kraju. W tej grupie było 374 gdańszczan. Wyniki opublikowano w weekend 13-14 października.

Z ankiet wynika, że najlepiej żyje się mieszkańcom Gdańska i Rzeszowa. 92 proc. rzeszowian i gdańszczan ocenia życie w swoim mieście bardzo dobrze i raczej dobrze. Na przeciwnym biegunie są mieszkańcy Kielc, gdzie zadowolonych jest tylko 48 proc. mieszkańców.

Jakie poszczególne dziedziny życia oceniane są przez gdańszczanki i gdańszczan? “Gazeta Wyborcza” podaje kilkanaście kategorii:

 • OFERTA KULTURALNA. Jako bardzo dobrą lub dobrą ocenia ją 91 proc. mieszkańców Gdańska. Lepiej jest w Warszawie (aż 97 proc. ocen pozytywnych), Krakowie, Wrocławiu i Lublinie. Średnia dla 21 polskich miast wyniosła 80 proc.
 • PROMOCJA MIASTA, TURYSTYKA. Tutaj z działań Gdańska zadowolonych jest 90 proc. mieszkańców (przy średniej krajowej 58 proc.). W pierwszej trójce znalazły się jeszcze Lublin (82 proc. zadowolonych mieszkańców i mieszkanek) i Wrocław (81 proc.).
 • ŚCIEŻKI ROWEROWE. Gdańsk pod tym względem okazał się najlepszy w Polsce - 86 proc. zadowolonych mieszkańców, przy średniej na poziomie 60 proc.
 • OFERTA SPORTOWA - DOSTĘPNE OBIEKTY MIEJSKIE I ORGANIZOWANE IMPREZY. Pozytywne oceny przyznało 85 proc. mieszkańców Gdańska i jest to drugie miejsce w kraju. Wyżej w tym zakresie swoje miasto ocenili tylko mieszkańcy Torunia (86 proc.). Średnia krajowa wynosi 66 proc.
 • ZIELEŃ MIEJSKA, PARKI. Pod tym względem oceny mieszkańców plasują Gdańsk na siódmym miejscu - 81 proc. zadowolonych. Przoduje stolica (93 proc.), a średnia krajowa wynosi 73 proc. W pierwszej trójce znalazły się jeszcze Bydgoszcz (91 proc.) oraz ex aequo Poznań i Olsztyn (po 90 proc.).  
 • CZYSTOŚĆ POWIETRZA. Tutaj znowu przoduje Gdańsk - aż 80 proc. zadowolonych (przy średniej krajowej na poziomie zaledwie 36 proc.). Na drugim miejscu znalazł się Białystok, w którym z jakości powietrza zadowolonych jest 70 proc. mieszkańców.  Na ostatnim miejscu w zestawieniu znalazł się Kraków, gdzie tylko 3 proc. mieszkańców i mieszkanek uważa, że czystość powietrza jest bardzo dobra lub raczej dobra.
 • INFRASTRUKTURA MIEJSKA (ławki, place zabaw, zagospodarowanie placów miejskich). Tę kategorię w Gdańsku pozytywnie ocenia 71 proc. mieszkańców, co daje szóste miejsce w Polsce. Średnia krajowa to 61 proc. Wyżej oceniono Rzeszów (81 proc.), Warszawę (80 proc.), Białystok (77 proc.), Poznań (74 proc.) i Lublin (73 proc.).
 • CZYSTOŚĆ I ESTETYKA MIASTA. Pod tym względem Gdańsk z wynikiem 69 proc. znalazł się w pierwszej trójce za Rzeszowem (97 proc.) i Białymstokiem (86 proc.). Średnia krajowa to 54 proc. zadowolonych.
 • OFERTA EDUKACYJNA. Bardzo dobrze i raczej dobrze tę dziedzinę życia ocenia 69 proc. gdańszczan i gdańszczanek, co daje siódme miejsce wśród 21 miast. Średnia krajowa to 62 proc. Najlepszy poziom edukacji - zdaniem mieszkańców - jest w Rzeszowie (82 proc. odpowiedzi bardzo dobrze i raczej dobrze), a także w Bydgoszczy (77 proc.) i Płocku (76 proc.). Najsłabiej edukację ocenili mieszkańcy i mieszkanki Szczecina - zadowolonych jest tam tylko 46 proc. uczestników ankiety.
 • SZYBKOŚĆ PORUSZANIA SIĘ PO MIEŚCIE. Pozytywne oceny daje 57 proc. gdańszczan, przy średniej krajowej rzędu 46 proc. W rankingu pod tym względem Gdańsk jest na siódmym miejscu w kraju, ale zajmuje drugą lokatę w kategorii największych miast (za Szczecinem). Najwyżej szybkość poruszania się po mieście oceniana jest przez mieszkańców Białymstoku (86 proc.), Torunia (68 proc.), Radomia (62 proc.), Zielonej Góry (61 proc.), Rzeszowa (58 proc.) i właśnie Szczecina (też 58 proc.).
 • KOMUNIKACJA MIEJSKA. Bardzo dobrze i raczej dobrze ocenia ją 54 proc. gdańszczanek i gdańszczan, biorących udział w badaniu. Gdańsk pod tym względem ulokował się na 15. miejscu na 21 miast. Najlepiej komunikację miejską oceniają mieszkańcy Warszawy (89 proc. zadowolonych). Średnia krajowa wynosi 57 proc.
 • STAN DRÓG I CHODNIKÓW. W Gdańsku zadowolonych ze stanu dróg i chodników jest ponad połowa mieszkańców: 52 proc.. Średnia krajowa pod tym względem wynosi 45 proc. Najwyżej oceniono Rzeszów (90 proc. zadowolonych).  
 • SŁUŻBA ZDROWIA. 43 proc. gdańszczan i gdańszczanek daje ocenę “bardzo dobrze” i “raczej dobrze”. Średnia krajowa to 39 proc. Ta kategoria ma oczywiście duże znaczenie dla jakości życia w mieścia, ale trzeba podkreślić, że raczej słabo pasuje do innych zagadnień ujętych w ankiecie Gazety Wyborczej. Dlaczego? Funkcjonowanie służby zdrowia nie należy do zadań własnych samorządów gminnych i co za tym idzie, miasta nie mają na tę dziedzinę praktycznie żadnego wpływu. Jakość funkcjonowania zależna jest tutaj od administracji rządowej i samorządu wojewódzkiego (urzędy marszałkowskie).


“Gazeta Wyborcza” zapytała też, co dla mieszkańców jest priorytetem.
Dla 51 proc. gdańszczan i gdańszczanek jest to komunikacja miejska (tabor, siatka połączeń, ceny biletów). 44 proc. mieszkańców zwraca uwagę na potrzebę poprawy stanu dróg i chodników.

37 proc. jest zdania, że władza powinna zająć się jakością służby zdrowia w Gdańsku, co jest - warto podkreślić to raz jeszcze - poza kompetencjami Miasta.

Odpowiednio, za najmniej priorytetowe uważane są przez mieszkańców dziedziny, w których Gdańsk radzi sobie bardzo dobrze. Tylko dla 2 proc. gdańszczan i gdańszczanek priorytetem jest sport - obiekty miejskie oraz imprezy sportowe, a dla 3 proc. promocja miasta i turystyka.