• Start
  • Wiadomości
  • Gdańskie konsultacje społeczne uchwały antysmogowej dla Pomorza. Przyjdź na otwarte spotkanie we wtorek, 12 listopada

Gdańskie konsultacje społeczne uchwały antysmogowej dla Pomorza. Przyjdź na otwarte spotkanie we wtorek, 12 listopada

Zarząd województwa pomorskiego przekazał do konsultacji dwa projekty tzw. uchwał antysmogowych: dla Pomorza i dla Sopotu. W ramach konsultacji, 12 listopada (wtorek) w Gdańsku odbędzie się otwarte spotkanie. Ma na celu przystępne przedstawienie projektów, a także przedstawienie możliwości dofinansowania inwestycji związanych z wdrożeniem uchwał w życie.
( 11.11.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Tak, to gdańskie dymiące kominy...
Tak, to gdańskie dymiące kominy...
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W Gdańsku nie ma problemu smogu, ale to nie znaczy że jest idealnie i nie trzeba zabiegać o jak najlepszą jakość powietrza.

Niezależnie od obszaru obowiązywania - czy ma to być miasto, gmina czy województwo, uchwały antysmogowe przyjmują radni sejmiku województwa. Mówi o tym jeden z przepisów Podstawą Prawa ochrony środowiska (art. 96): „w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko”, sejmik województwa może w drodze uchwały wprowadzić „ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Do tej pory uchwały antysmogowe przyjęły sejmiki dziewięciu województw, teraz zmierza ku temu Sejmik Województwa Pomorskiego.

“Dzięki nadmorskiemu położeniu naszego regionu, jakość powietrza w województwie pomorskim jest lepsza niż w wielu miejscach Polski. Nie oznacza to jednak, że jakość ta jest dobra. Obliczenia wykonane na potrzeby opracowania Programów Ochrony Powietrza wskazują, że co najmniej 48 proc. mieszkańców strefy pomorskiej oraz 65 proc. mieszkańców strefy aglomeracji trójmiejskiej (łącznie ok. 1 mln 200 tys. osób) jest narażonych na wysokie stężenia toksycznego, mutagennego i rakotwórczego benzo(a)pirenu - czytamy we wstępie do projektów, przygotowanym przez Departament Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i dalej: “Tylko w ostatnim roku badania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały, że miejscami stężenie to przekracza w skali roku bezpieczny poziom 7-krotnie (co oznacza, że w sezonie grzewczym stężenia są jeszcze znacznie wyższe). W wielu miejscach problemem jest też pył PM10 i PM2,5, który podrażnia drogi oddechowe i wywołuje w organizmie przewlekły stan zapalny, co prowadzi m.in. do astmy, zawałów serca, udarów mózgu, nowotworów”.

Ponieważ główną przyczyną przekroczeń poziomów pyłów i B(a)P jest spalanie paliw stałych w indywidualnych źródłach ciepła, powstały dwa projekty tzw. uchwał antysmogowych (dla Pomorza z wyłączeniem Sopotu oraz dla samego Sopotu).

 

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektów uchwał antysmogowych - dla Pomorza i Sopotu, odbędą się 12 listopada w Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 1
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektów uchwał antysmogowych - dla Pomorza i Sopotu, odbędą się 12 listopada w Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 1
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Wdrożenie tych przepisów w życie skutkować ma wyeliminowaniem niebezpiecznych dla życia i zdrowia zanieczyszczeń z powietrza, którym oddychają mieszkańcy Pomorza. W jaki sposób? Dzięki szybkiej rezygnacji z najgorszych paliw oraz stopniowej likwidacji przestarzałych urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe na rzecz pozyskiwanie ciepła z paliw niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii i ciepła systemowego. 

Z treścią projektów uchwał można się zapoznać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Augustyńskiego 2 w sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej.

Konsultacje społeczne przewidują także trzy spotkania stacjonarne - w Gdańsku, Słupsku i Kościerzynie.

Gdańskie - 12 listopada - będzie pierwsze. Odbędzie się o godz. 12 w Sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego  w Gdańsku, przy ul. Augustyńskiego 1.

 

Gdańskie i kolejne spotkania mają na celu:

  • przystępne przedstawienie projektów uchwał, 
  • przedstawienie możliwości dofinansowania inwestycji związanych z wdrożeniem uchwał antysmogowych dostępnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,
  • przedyskutowanie pytań i wątpliwości.

 

- Na spotkaniu w Gdańsku będziemy mieli okazję dodatkowo zapoznać się z doświadczeniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w opracowywaniu i realizowaniu uchwał antysmogowych - zachęcają organizatorzy. - Mamy nadzieję, że dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców województwa, wspólnie wypracujemy uchwałę, dzięki której w ciągu najbliższej dekady wszyscy mieszkańcy województwa pomorskiego będą mogli oddychać prawdziwie czystym i bezpiecznym (a nie tylko - mniej brudnym) powietrzem.

 

Uwagi i wnioski do obu projektów można składać w terminie do 29 listopada 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

 

czytaj także: 

Smart Metropolia 2019: powstała Klimatyczna Koalicja Polskich Miast i Gmin