Mieszkańcy o adaptacji do zmian - Gdańskie Forum Zmian Klimatu już po obradach

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tegoroczna odsłona Gdańskiego Forum Zmian Klimatu, które obradowało we wtorek, 11 października. Forum to cykliczne wydarzenie adresowane do mieszkańców, ekspertów i aktywistów zainteresowanych wyzwaniem przystosowania naszego miasta do zmian będących skutkiem globalnego ocieplenia.
11.10.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańskie Forum Zmian Klimatu 2022 - praca warsztatowa przy jednym ze stolików tematycznych
Gdańskie Forum Zmian Klimatu 2022 - praca warsztatowa przy jednym ze stolików tematycznych
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gdańskie Forum Zmian Klimatu - geneza

Scenariusz działań Miasta Gdańska dotyczących łagodzenia skutków globalnego ocieplenia zawarty jest w Miejskim Planie Adaptacji do Zmian Klimatu przyjętym przez Radę Miasta Gdańska w 2019 roku. Od początku zakładano, że dokument ten będzie aktualizowany co pięć lat, a aktualizację poprzedzą konsultacje społeczne i tak powstało otwarte dla wszystkich chętnych “wydarzenie konsultacyjne” - Gdańskie Forum Zmian Klimatu.

Forum po raz pierwszy obradowało jesienią 2020 roku, wówczas mieszkańcy, eksperci i aktywiści wskazali najbardziej palące zagadnienia i problemy, z którymi mierzy się / wkrótce mierzyć się będzie Gdańsk w kontekście zmian klimatycznych. 

Tym żyje Gdańsk. Piotr Borawski: - Dla młodych nie ma ważniejszego tematu niż zmiany klimatu

Gdańskie Forum Zmian Klimatu 2022

Zebranych we wtorkowe popołudnie (11 października) w Wozowni Artyleryjskiej Hevelianum uczestników Forum przywitał Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. 

- Dziękuję Państwu za zaangażowanie w prace Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. W świetle coraz bardziej zauważalnych zmian klimatycznych i wynikających z nich zmian w naszym życiu, wszelkie inne tematy, także długoterminowo, schodzą na plan dalszy - mówił Piotr Borawski. - Przygotowując Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu, przy którego zapisach wielu z państwa dziś tu obecnych także pracowało, nie chcieliśmy, by był to taki “wygodny”, raz na zawsze ustalony dokument. Chcieliśmy, by możliwie jak najlepiej odpowiadał na bieżące potrzeby związane z adaptacją Gdańska do zmian klimatu, dlatego czujcie się państwo zaproszeni do dyskusji w ramach Forum co roku. 

Oprócz czystego nieba nic nam więcej nie potrzeba. Trójmiasto liderem wśród dużych miast w zwalczaniu smogu

Uczestników powitał Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska. Obrady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu odbyły się w Wozowni Artyleryjskiej Hevelianum
Uczestników powitał Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska. Obrady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu odbyły się w Wozowni Artyleryjskiej Hevelianum
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Zmiany klimatu także w Strategii Miasta Gdańska

Piotr Borawski przypomniał także, że podczas sesji 29 września b.r. radni przyjęli zaktualizowaną wersję Strategii Miasta Gdańska 2030 plus. W toczących się przez rok konsultacjach społecznych online dotyczących aktualizacji tego dokumentu udział wzięło ponad 5 tys. osób.

- Mówię o Strategii, ponieważ została zaktualizowana właśnie dlatego, że świat zmienia się pod względem klimatycznym, a dzięki głosom mieszkańców po raz pierwszy w tym dokumencie tak mocno wybrzmiało hasło Zielone Miasto - podkreślił prezydent i wymienił najważniejsze “zielone cele”, które Gdańsk powinien osiągnąć do 2030 roku, w tym m.in.: zmniejszenie emisji CO2 o 30 proc, a zwiększenie o 30 proc. retencji (zarówno tej dużej, w zbiornikach retencyjnych, jak i tej małej - w ogrodach deszczowych, czy na zielonych dachach), posadzenie przynajmniej 50 tys. drzew, albo też sześciokrotne zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w puli energii wykorzystywanej w mieście.

Adaptacja do zmian klimatu - co to jest?

Głos zabrał także Maciej Lorek dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku: - Adaptacja do zmian klimatu to proces wymagający ciągłego doskonalenia. Dwa lata temu, podczas pierwszego Forum, uczestnicy zidentyfikowali najważniejsze problemy i wyzwania dla naszego miasta związane ze zmianami klimatu. Dziś razem z państwem chcemy jak najlepiej zidentyfikować potrzebne Gdańskowi rozwiązania. Nie bójmy się kreować swobodnych myśli, być może właśnie one okażą się być właściwą odpowiedzią.

 

O metodologii pracy warsztatowej mówił Maciej Lorek dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku
O metodologii pracy warsztatowej mówił Maciej Lorek dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Tematyka Gdańskiego Forum Zmian Klimatu 2022

Uczestnicy Forum podzieleni na grupy przez dwie godziny pracowali przy ośmiu stolikach tematycznych. Nad pracą każdej z grup czuwał moderator - ekspert w danej dziedzinie.

Tematy dyskusji przy stolikach:

  • stan rzek i powodzie,
  • jakość powietrza,
  • bioróżnorodność flory,
  • bioróżnorodność fauny,
  • zdrowie i grupy wrażliwe
  • susze i zmiany temperatur,
  • wzrastający poziom morza,
  • wiatr, grad i burze

Na zakończenie każda z grup przedstawiła wyniki swojej pracy.


FILMOWY ZAPIS SPOTKANIA  - powitanie uczestników i przedstawienie wyników pracy wszystkich grup warsztatowych

 

Rola Rady Forum

Co dalej z efektami pracy uczestników Forum? Raport z zaproponowanymi przez nich rozwiązaniami trafi do Rady Forum, która jest organem doradczym. Skupieni w niej naukowcy i inni specjaliści zajmujący się na co dzień dziedzinami związanymi z tematyką adaptacji, przyjrzą się propozycjom mieszkańców i “urealnią” je - sprawdzając ich zgodność z obowiązującym prawem, kompetencje gminy w zakresie wdrożenia, a także kompatybilność z innymi aktualnymi dokumentami. Nota bene wielu ekspertów z Rady przyglądało się pracy przy poszczególnych stolikach, a uczestniczyło w niej także kilkoro radnych Rady Miasta Gdańska i Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Rada Forum przedstawi ostateczną listę działań, które zaktualizują Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Gdańska.

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami