W drodze do samodzielności. Gdańskie Centrum Integracji wspiera uchodźców z Ukrainy

Zlokalizowane na Biskupiej Górce Gdańskie Centrum Integracji to miejsce oferujące wsparcia na nowej drodze życia dla wojennych uchodźców z Ukrainy, którzy mieszkają w naszym mieście. W piątek, 10 marca odbyło się symboliczne otwarcie Centrum prowadzonego już od blisko dwóch miesięcy przez Stowarzyszenie WAGA.
10.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
sześć młodych kobiet w strojach ludowych stoi i śpiewa
Część artystyczna uroczystego otwarcia Gdańskiego Centrum Integracji, 10 marca 2023
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Czym jest Gdańskie Centrum Integracji?

Gdańskie Centrum Integracji (GCI) to najmłodsze, siódme centrum integracji w Polsce działające pod parasolem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) na rzecz wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy.

Partnerem IOM w Gdańsku jest związane z Biskupią Górką Stowarzyszenie WAGA - stąd też i siedziba Centrum w tej części miasta - przy ul. Biskupiej 24. Centrum jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby związane z włączaniem uchodźców z Ukrainy na lokalny rynek pracy. Gros działalności GCI to bezpłatne, intensywne, dwumiesięczne kursy języka polskiego i angielskiego (80 proc. kursów dotyczy języka polskiego), z których korzysta 240 osób. W czasie lekcji kursantki mogą zostawić dzieci w prowadzonej przez ukraińskie nauczycielki świetlicy. GCI oferuje także doradztwo zawodowe i biznesowe oraz międzykulturowe, czy też pomoc w rozliczeniu PITów. Jest też miejscem realizacji pasji artystycznych (więcej szczegółów pod koniec artykułu).  

kobieta przy mikrofonie
Elżbieta Jachlewska
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Stowarzyszenie WAGA dla osób z Ukrainy

Choć GCI działa od 19 stycznia br, dopiero w piątek, 10 marca, odbyło się jego uroczyste otwarcie.

- Świętujemy dziś działanie Gdańskiego Centrum Integracji, które jest również doskonałą przestrzenią do spotkań z lokalną społecznością i miejscem wielu spontanicznych działań - mówiła Elżbieta Jachlewska, wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA. - Gdańskie Centrum Integracji to największe obecnie działanie naszego stowarzyszenia na rzecz osób z Ukrainy, ale nie jedyne. Fajnie, kiedy działania się uzupełniają, dzięki temu wsparcie może być jak najszersze. 

Wśród działań “Wagi” Elżbieta Jachlewska wymieniła m.in. udział stowarzyszenia w programie urzędu marszałkowskiego “Pomorskie z Ukrainą”: - Dzięki tym środkom możemy dodatkowo wesprzeć kilka osób, finansując im kursy i staże zawodowe. Prowadzimy też warsztaty kulturalno - edukacyjne, podczas których osoby z Ukrainy tworzą, śpiewają i odwiedzają instytucje kultury wspólnie z naszą lokalną społecznością. Kilka osób angażuje się także w działania domu sąsiedzkiego i podwórkowej szkoły, a dwie panie grają w naszej drużynie piłkarskiej “Ich własna liga”.

kobieta i mężczyzna na scenie
Janina Owczarek, Colin Williamson
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

IOM na straży bezpiecznych migracji

Colin Williamson oficer ds. reagowania kryzysowego Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji podkreślił:

Wiem, że Gdańsk przyjął wielu uchodźców z Ukrainy i jest doskonałym przykładem niezwykłej solidarności i empatii okazanej przez Polaków w całym kraju. Naszą misją jest wspieranie migracji bezpiecznych i z poszanowaniem praw człowieka, takich migracji, które przynoszą korzyści zarówno osobom migrującym, jak i lokalnej społeczności, do której dołączają nowi mieszkańcy z innych krajów. IOM działa w Polsce już od 20 lat. Mam nadzieję, że nasza współpraca w Gdańsku będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach zgodnie z potrzebami. Dziękuję naszym partnerom za wspaniałą pracę jaką wykonali dotychczas. 

Janina Owczarek z polskiego biura IOM dodała: - Migranci przyjeżdżając do nowych społeczności wzbogacają je, ale mogą to robić tylko wtedy, kiedy społeczność przyjmująca jest na tych nowych mieszkańców otwarta. Dzięki takim inicjatywom jak to Centrum, dzięki współpracy z partnerami, w tym także miastem Gdańsk i z odbiorcami oferty centrum, możemy razem tworzyć lepszą przyszłość i razem działać na rzecz wspólnego dobra społeczności Gdańska.

kobieta mówi do mikrofonu
Monika Chabior
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl


Jesteście gdańszczanami

- Cieszę się, że to wyjątkowe Centrum wpisało się w gdański system wspierania osób, które przybyły do nas z Ukrainy w ostatnim roku, ale też wcześniej. Model Integracji Imigrantów funkcjonuje w Gdańsku jako polityka lokalna od 2016 roku - przypomniała Monika Chabior zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania i zwróciła się wprost do zgromadzonych na sali uchodźców. - Wnosząc wszystko co macie najlepszego, ale też wasze smutki i problemy - jesteście gdańszczankami i gdańszczanami. 

Rozległy się brawa, a na wielu twarzach pojawiły się łzy wzruszenia.

Prezydentka przypomniała również, że system wsparcia Gdańsk Pomaga Ukrainie powstał od razu po inwazji Rosji na Ukrainę: - Do uruchomienia go przygotowywaliśmy się razem z Radą Imigrantów i Imigrantek, bo to oni: przybyli do Gdańska z Donbasu czy Krymu, wiedzieli, jak musimy się przygotować, by wam pomóc. Jestem im za to bardzo wdzięczna. 

Monika Chabior podkreśliła, że Gdańsk Pomaga Ukrainie funkcjonuje dzięki zaangażowaniu urzędu i organizacji pozarządowych.

 Bez organizacji pozarządowych nie ma możliwości udzielania wsparcia w takich miejscach, jak to, czy też w domach sąsiedzkich. Cieszę się, że Stowarzyszenie WAGA ze swoim ogromnym doświadczeniem w pracy ze społecznością lokalną, w prowadzeniu domu sąsiedzkiego i klubu seniora, świetlicy dla dzieci i punktu wsparcia uchodźczyń, weszło w tak ważną współpracę z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, z którą mamy przyjemność w Gdańsku współdziałać już od dawna, korzystając z ekspertyz, szkoleń i wiedzy tej organizacji.

 

Gdańskie Centrum Integracji - działania

Dotychczasową działalność Gdańskiego Centrum Integracji podsumowała jego koordynatorka - Magda Paszkowska ze Stowarzyszenia WAGA.

  • Bezpłatne kursy językowe odbywają się stacjonarnie i online. Działa osiem grup języka polskiego i dwie języka angielskiego (zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorców). Zajęcia trwają dwa miesiące, pięć dni w tygodniu, po trzy godziny zegarowe. Godziny są dostosowane także do osób pracujących (a tych jest większość). W zajęciach uczestniczy obecnie 240 osób.
  • 90 proc. uczestników to kobiety, wiele z nich to matki, by mogły wziąć udział w zajęciach, dzieci mogą zostawić w świetlicy prowadzonej przez cztery uchodźczynie z Ukrainy. 
  • Motywacją do nauki języka polskiego jest głównie chęć wejścia na rynek pracy w zawodzie wykonywanym w Ukrainie (wśród kursantek są wykładowczynie, nauczycielki, ekonomistki, prawniczki, fryzjerki…). Dlatego oferowane są warsztaty doradztwa zawodowego i indywidualne spotkania z konsultantem kariery.
  • W GCI zorganizowano całodzienne wydarzenie - minitargi pracy z Gdańskim Urzędem Pracy. Jego konsultantki pomagały w szukaniu ofert. Równolegle odbywały się spotkania ze stylistką i wizażystką, a na koniec - profesjonalne zdjęcia wykonała paniom fotografka Kamila Chomicz.
  • W walentynki zorganizowano wspólne spotkanie z klubem seniora prowadzonym przez WAGĘ, w polsko - ukraińskim gronie rozmawiano o pierwszych miłościach i ślubnych tradycjach.
  • Otwarto biblioteczkę książek dla maluchów po ukraińsku, a dla dorosłych - lektur po polsku.
  • Choć oferta GCI z założenia miała dotyczyć osób pełnoletnich, od początku marca  działa dodatkowa, młodzieżowa grupa nauki języka polskiego. Nastolatki bardzo często uczą się online, w swoich szkołach w Ukrainie, przez co mają mniej styczności z językiem polskim, kurs to także okazja do spotkań w gronie rówieśników. 
  • Ukrainka, pani Polina, pełni rolę doradczyni międzykulturowej, najczęściej wspiera panie w różnorodnej polskiej urzędowej “papierologii”, na której doskonale się zna. 
kobieta mówi do mikrofonu
Magda Paszkowska
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Działalność Gdańskiego Centrum Integracji finansowana jest przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki i Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji. Miejsce na działalność Centrum wynajmowane jest od Gdańskiej Szkoły Wyższej.

 

TV

W zoo zamieszkały dwa lemury