Gdański dom bez przemocy - sięgnij po wsparcie! Nie musisz doświadczać agresywnych zachowań

Mieszkanki i mieszkańcy doświadczający zachowań agresywnych ze strony bliskich otrzymają w Gdańsku bezpłatną, specjalistyczną pomoc. Ważne, by powiadomić o problemie życzliwych ludzi np. psychologów, którzy udzielą profesjonalnego wsparcia. Dyżurują oni całą dobę pod numerem tel.: 797 909 112, odpowiadają też na zgłoszenia kierowane na adres email: wsparcie@mopr.gda.pl.
18.07.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
fotografia symboliczna z Pixabay, na zdjęciu dziewczynka chowa twarz w rękach, siedzi w wykuszu okna
Przemoc dotyka także dzieci w rodzinach. Ważne, by problemowi zapobiegać, skutecznie pomagać osobom, które doświadczają agresji
fot. Hans Kretzmann / pixabay.com

Gdańsk kontynuuje kampanię pomocową i profilaktyczną pt. „Dom bez przemocy”. Jest ona adresowana do mieszkanek i mieszkańców doznających psychicznej lub fizycznej agresji w rodzinie, w domu.

Kto korzysta z pomocy?

Tylko w ubiegłym roku w ramach kampanii specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, którzy obsługują oba pomocowe kontakty, przyjęli 468 zgłoszeń od osób doświadczających problemu. W bieżącym roku odebrano 195 takich sygnałów.

Przeważały zgłoszenia od osób doznających przemocy psychicznej m.in. ze strony współmałżonka, partnera.

Dzwoniły też osoby starsze, doświadczające od dzieci lub wnuków różnych form agresji – od słownej po ekonomiczną. Zdarzało się też, że o przemocy w konkretnej rodzinie informowali sąsiedzi, znajomi. Dostrzegli poważny problem i zareagowali. Specjaliści starali się, by każdy potrzebujący człowiek uzyskał wsparcie adekwatne do sytuacji rodzinnej i by zyskał poczucie bezpieczeństwa. 

Jakiej pomocy udzielają specjaliści? 

Specjaliści OIK MOPR m.in. informują o dostępnej ofercie wsparcia w mieście, ale też proponują osobom doświadczającym zachowań agresywnych w rodzinie konkretne rozwiązania. Kierują potrzebujących do instytucji i do organizacji pozarządowych, które m.in. udzielają bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzą terapię dla osób doznających przemocy i dla osób ją stosujących. W sytuacjach tego wymagających proponują m.in. wsparcie socjalne, finansowe i rzeczowe.

Czasem potrzebna jest praca z całą rodziną. Trzeba udzielić wsparcia ukierunkowanego na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny, w szczególności doświadczającym przemocy. W niektórych przypadkach wszczęta zostaje Procedura „Niebieskie Karty”.

Specjaliści OIK dyżurujący pod numerem: 797 909 112 udzielają też informacji i pomocy cudzoziemcom doświadczającym przemocy w rodzinie, którzy są w Gdańsku. W tym wypadku przydaje się zwłaszcza wsparcie psychologiczne, oferowane przez Ośrodek.

Współpraca ponad 30 instytucji

Przypomnijmy, że całodobowy telefon alarmowo-informacyjny: 797 909 112 oraz adres email: wsparcie@mopr.gda.pl są uruchomione w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej w Gdańsku. 

System tworzy ponad 30 instytucji, organizacji pomocowych na terenie miasta. Współpracują one na rzecz potrzebujących osób. Udzielają wsparcia w różnym zakresie, dostosowanym do życiowych problemów mieszkanek i mieszkańców. Działania MSIK koordynuje gdański MOPR.

TV

79. rocznica zakończenia II wojny światowej