• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji na własny biznes

Gdański Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji na własny biznes

Od 1 do 5 marca Gdański Urząd Pracy będzie prowadził nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. O wsparcie w kwocie do 30 000 zł będą mogły się ubiegać osoby bezrobotne zarejestrowane w GUP.
22.02.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zakładający firmy mogą otrzymać nawet 30 tys. zł. dotacji
Zakładający firmy mogą otrzymać nawet 30 tys. zł. dotacji
fot. StartupStockPhotos / Pixabay

 

Warunki otrzymania dotacji

W najnowszym, marcowym naborze przyznanych zostanie łącznie 150 dotacji na założenie firmy w wysokości do 30 000 zł. O środki te będą się mogły ubiegać zarejestrowane w GUP osoby bezrobotne, w tym:

  • 50 osób które nie ukończyły 30. roku życia. W przypadku bezrobotnych poniżej 25. roku życia dodatkowo wymagany będzie okres zarejestrowania w GUP do 4 miesięcy. Dotacje w tej grupie finansowane będą w ramach programu PO WER.
  • 50 osób, które ukończyły 30. rok życia i należą do przynajmniej jednej z poniższych grup:

- kobiety,
- mężczyźni z wykształceniem maksymalnie średnim, mężczyźni w wieku 50 lat i więcej, mężczyźni z orzeczeniem o niepełnosprawności, mężczyźni pozostający bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Wsparcie finansowe w tym przypadku realizowane będzie w ramach programu RPO.

  • 50 osób bezrobotnych bez żadnych dodatkowych kryteriów dot. wieku, płci czy stopnia niepełnosprawności. W tej grupie dotacje wypłacane będą ze środków Funduszu Pracy.

Procedura ubiegania się o dotację

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w GUP i zainteresowane uzyskaniem wsparcia, prosimy o składanie wypełnionych dokumentów (wniosek wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) w terminie od 1 do 5 marca 2021 r. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także przypominamy, że dokumenty należy składać po wcześniejszej wizycie u doradcy klienta w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego. Spotkanie takie można umówić mailowo, wysyłając wiadomość na adres beata.rafalska@gup.gdansk.pl.

Załączniki

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (464.5 KB)

Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (231 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf, 413 KB)

 

nabor_na_dotacje_marzec_2021

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów