• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Tydzień Demokracji. Spotkanie z profesorem Jerzym Zajadło pt. "Sędziowie i niewolnicy"

Gdański Tydzień Demokracji. Spotkanie z profesorem Jerzym Zajadło pt. "Sędziowie i niewolnicy"

Spotkanie autorskie z profesorem Jerzym Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się w piątek, 15 września, o godz. 18.00 w Bibliotece ECS, pl. Solidarności 1. Wstęp wolny. Dyskusja będzie toczyła się wokół książki prof. Zajadło "Sędziowie i niewolnicy".
13.09.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

 

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło (rocznik 1954) ukończył na Uniwersytecie Gdańskim studia z zakresu prawa (1973-1977) oraz filozofia (2013-2015). Z  Uniwersytetem Gdańskim jest związany od początku swojej zawodowej drogi.  W 1983 roku na podstawie rozprawy pt. Prawo natury w myśli politycznej Hugona Grocjusza napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Sylwestrzaka uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UG. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Formuła Radbrucha. Filozofia prawna na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury w 2001 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalności: filozofia prawa, teoria prawa. W 2005 roku Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.  W 1981 roku odbył staż w Council of Europe – Human Rights Division, a w latach 1985-86 na Uniwersytecie w Kolonii w ramach stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Aplikację i egzamin sędziowski zdał w roku 1986.

Do ważniejszych dzieł prof. Zajadło należą m.in.  „Filozofia prawa” (Wydawnictwo Naukowe PWN 2009), „Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach” (LexisNexis Polska 2013), „Po co prawnikom filozofia prawa?” (Wolters Kluwer Polska 2008) czy „Wymowa prawnicza” (Wydawnictwo C.H.Beck 2014).

Obecnie jest kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa oraz Studiów Doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie autorskie z profesorem Jerzym Zajadło będzie wyjątkową okazją do refleksji z perspektywy filozofii prawa, do spojrzenia okiem prawnika i filozofa na stan demokracji w Polsce, także w aspekcie roli sędziów. 

Spotkanie prowadzi dr Tomasz Snarski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr Snarski mówi: - Będziemy chcieli wykorzystać problematykę podjętą w książce profesora Zajadło "Sędziowie i niewolnicy" jako inspirację do dyskusji o współczesnych problemach. Kto jest dzisiaj „niewolnikiem”? Jak znaleźć sędziów, którzy będą walczyć o prawa człowieka? Jakich sędziów potrzebuje demokratyczne państwo prawa – uciekających w formalizm czy też, gdy to konieczne dla ochrony praw jednostki, wkraczających w kompetencje ustawodawcy?

Prowadzący spotkanie dr Tomasz Snarski to adwokat, nauczyciel akademicki, doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Działacz na rzecz praw człowieka. Publicysta i autor dwóch tomów poezji. Opiekun Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej na Uniwersytecie Gdańskim. W 2015 roku w Wilnie otrzymał tytuł „Polaka Wielu Kultur”. W 2016 roku został laureatem nagrody im. Witolda Hulewicza za twórczość poetycką oraz obronę mniejszości polskiej na Litwie w Parlamencie Europeskim. W 2017 roku laureat stypendium kulturalnego miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”.

Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Zajadło, piątek, 15 września, godz. 18.00. Europejskie Centrum Solidarności, Biblioteka, pl. Solidarności 1 (wstęp wolny)

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór