• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Standard Ulicy Miejskiej - nowy miejski dokument, który poprawi jakość życia

Gdański Standard Ulicy Miejskiej - nowy miejski dokument, który poprawi jakość życia mieszkańców

Gdańskie ulice będą projektowane zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM). Dokument został przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska 18 grudnia 2020 roku. Procedury, rozwiązania modelowe oraz rekomendacje wskazane w opracowaniu, będą stosowane przy przygotowywaniu projektów dla nowych ulic, a także przy zakrojonych na większą skalę remontach i przebudowach ulic już istniejących.
18.12.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
standard

 

GSUM jest dokumentem strategicznym, który jest wyrazem polityki miasta Gdańska sformułowanej w Strategii Gdańsk 2030+, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030+, zgodnie z którymi przy urządzaniu miejskich ulic najwyższy priorytet zyskają piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy. Ulice będą miały różny charakter wynikający z ich bezpośredniego sąsiedztwa. Dokument zawiera wytyczne do szczegółowych rozwiązań zagospodarowania pasa drogowego oraz projektowania ulic wraz z przykładami modelowych rozwiązań dotyczących zarówno zakresu przestrzennego, funkcjonalnego i estetycznego. GSUM wskazuje na potrzebę opracowania tzw. studium programowo-przestrzennego ulicy, w którym indywidualne uwarunkowania i lokalne potrzeby użytkowników danej ulicy zostaną przeanalizowane i zestawione z modelowymi rozwiązaniami wskazanymi w standardzie.

ZOBACZ:

 

 

 

TV

Ceremonia otwarcia Mistrzostw Europy w Wioślarstwie Morskim