• Start
  • Wiadomości
  • Rada Seniorów w Gdańsku. Wybory 10 października, czas zgłaszać kandydatów

Rada Seniorów w Gdańsku. Wybory 10 października, czas zgłaszać kandydatów!

W naszym mieście mieszka ponad 120 tysięcy osób powyżej 60 roku życia. To z ich inicjatywy Rada Miasta Gdańska zdecydowała o powołaniu Rady Seniorów. Będzie ona liczyć tylu radnych, co RMG, czyli 34 członków. Od najbliższego czwartku, 23 sierpnia, można zgłaszać kandydatury osób, które świetnie odnajdą się w nowej roli i będą aktywnie działać na rzecz gdańskich seniorów!
( Publikacja: 20.08.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od czwartku, 23 sierpnia, można zgłaszać kandydatów do Rady Seniorów, która powstanie w Gdańsku
Od czwartku, 23 sierpnia, można zgłaszać kandydatów do Rady Seniorów, która powstanie w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

28 czerwca br. Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów. W jej skład wejdą gdańszczanki i gdańszczanie w wieku 60 lat i więcej. 30 z tych 34 osób będą to seniorzy zgłoszeni przez lokalne społeczności, natomiast pozostałe cztery osoby będą przedstawicielami instytucji bądź organizacji działających na rzecz osób starszych.

Wszyscy członkowie Rady będą pełnić swoje obowiązki nieodpłatnie.

Celem Rady ma być zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych.

Rada będzie miała charakter doradczy, konsultacyjny i inicjatywny, a współpracować będzie z organami Miasta Gdańska w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej.

- Społeczność Gdańska, jak i całego kraju, mocno starzeje się. Jest to duże wyzwanie przed władzami lokalnymi, ale też i centralnymi. Chcemy "wciągnąć" osoby po 60-tce do współrządzenia naszym miastem, do współodpowiedzialności. Chcemy też wykorzystać, w celach społecznych, ten wielki potencjał doświadczenia życiowego, doświadczenia zawodowego, który jest w osobach będących tuż przed przejściem na emeryturę lub tych, które już na emeryturę przeszły – tłumaczy prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.

Prezydent przypomina, że w naszym mieście od wielu lata działa Gdańska Rada ds. Seniorów, złożona głównie z przedstawicieli różnych służb i środowisk akademickich, która ma charakter ekspercki.

- Natomiast ideą powołania tej Rady jest to, by sami seniorzy wybrali swoją społeczną reprezentację wobec Rady Miasta Gdańska, Prezydenta Gdańska i administracji samorządowej. To pomysł na "rozruszenie", zaktywizowanie seniorów – tłumaczy prezydent Adamowicz.

Radna Miasta Gdańska, Beata Dunajewska, przyznaje, że pomysłodawcom zależy na tym, by do tej Rady trafiły osoby "najaktywniejsze z aktywnych".

- Zainteresowanie powstaniem Rady jest dość intensywne już od marca br. Chcemy ją powołać, bo zależy nam, żeby wszystko co dzieje się w naszym mieście "było skrojone na miarę" - żeby mieć ciało konsultujące i opiniujące to wszystko, co dzieje się w sprawie seniorów – podkreśla radna Beata Dunajewska. - Realizacji zadania, jakim jest powołanie Rady Seniorów, podjął się klub Platformy Obywatelskiej. Jednak należy zaznaczyć, że to inicjatywa oddolna. To seniorzy, głównie ze Śródmieścia, od dłuższego czasu zabiegali o to, by taką Radę powołać.

O zasadach zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów opowiadał w poniedziałek prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, jego zastępca ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk oraz Radna Miasta Gdańska Beata Dunajewska
O zasadach zgłaszania kandydatów do Rady Seniorów opowiadał w poniedziałek prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, jego zastępca ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk oraz Radna Miasta Gdańska Beata Dunajewska
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Kto może zgłaszać kandydatów na członków Rady Seniorów?

Zgłosić kandydatkę lub kandydata może grupa co najmniej 30 mieszkańców danego okręgu wyborczego. Taka grupa może zgłosić nie więcej niż jednego kandydata, a każdy mieszkaniec może poprzeć nie więcej niż jednego kandydata. Do oficjalnego zgłoszenia trzeba będzie dołączyć listę mieszkańców popierających daną osobę. Zgłaszającym może być również klub seniora, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, Rada Dzielnicy z danego okręgu wyborczego, a także co najmniej dwóch Radnych Miasta Gdańska z danego okręgu wyborczego.

4 kandydatów na członków Rady mogą zgłosić organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów, instytucje prowadzające uniwersytety trzeciego wieku i inne podmioty działające na rzecz seniorów.

Karty zgłoszenia będą dostępne już od wtorku, 21 sierpnia, do 10 września w kilku miejscach w mieście. Wypełnione dokumenty będzie można składać od czwartku 23 sierpnia: osobiście w miejscu pobrania karty lub drogą pocztową, na adres: Biuro Rady Miasta Gdańska, 80-853 Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 1 lub Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12. Co ważne, w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do adresata, a nie data nadania.

Kartę będzie można pobrać w:

Biurze Rady Miasta Gdańska, Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 1 (sekretariat),

Urzędzie Miejskim w Gdańsku - Sali Obsługi Mieszkańców (ZOM nr 3), Gdańsk, 
ul. Nowe Ogrody 8/12,

Urzędzie Miejskim w Gdańsku - Zespole Obsługi Mieszkańców nr 1, Gdańsk, 
ul. Partyzantów 74,

Urzędzie Miejskim w Gdańsku - Zespole Obsługi Mieszkańców nr 2, Gdańsk, 
ul. Milskiego 1,

Urzędzie Miejskim w Gdańsku - Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, Gdańsk, 
ul. Wilanowska 2,

Wybory członków Rady Seniorów odbędą się 10 października 2018 r.

30 członków Rady Seniorów wybierać będą,w tajnym głosowaniu: Radni Miasta Gdańska, przewodniczący Rad Dzielnic, członkowie Gdańskiej Rady ds. Seniorów oraz Prezydent Miasta Gdańska. Każdy z elektorów będzie mógł oddać maksymalnie sześć głosów - po jednym w każdym okręgu wyborczym.

- Czterech członków Rady Seniorów, również w tajnym głosowaniu, wybierać będą członkowie Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - to bardzo ważne ciało organizacji pozarządowych i bardzo ważny społeczny głos – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Dla tych mieszkańców, którzy chcieliby zgłosić swoich kandydatów, a mają wątpliwości, jak to zrobić, mogą o wszystko dopytać w trakcie zaplanowanych dwóch spotkań informacyjnych. Pierwsze z nich odbędzie się we wtorek, 21 sierpnia, o godz. 13.00 w siedzibie Rady Miasta Gdańska, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (sala obrad, I piętro). Drugie zaplanowano we wtorek, 28 sierpnia, o godz. 16.30, w tym samym miejscu.

Dodatkowych informacji na temat Rady Seniorów w Gdańsku udziela Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów, tel. 58 526 80 71 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00) oraz mailowo:seniorzy@gdansk.gda.pl lubbrm1@radny.gdansk.pl.