• Start
 • Wiadomości
 • Gdańska Rada Architektury rozpoczęła działalność. O czym dyskutowano?

Gdańska Rada Architektury rozpoczęła działalność. O czym dyskutowano?

Pełniąca funkcję doradczą i opiniodawczą, 18-osobowa Gdańska Rada Architektury, ma być wsparciem architekta miasta prof. Piotra Lorensa w dbaniu o wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w mieście. Na pierwszym spotkaniu omawiano kilka palących problemów miasta. - Państwa głos będzie dla nas cenną pomocą – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
29.06.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdańska Rada Architektury ma zadbać o wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w mieście
Gdańska Rada Architektury ma zadbać o wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w mieście
fot. mat. UMG

 

 

Pierwsze spotkanie rady posłużyło omówieniu najważniejszych kwestii, w tym związanych z aktualnie projektowanymi inwestycjami w różnych obszarach miasta. Dyskutowano m.in. o nowej zabudowie Wyspy Spichrzów, wejściu na plażę na Stogach czy nowej aranżacji ul. 3 Maja - na odcinku od Nowych Ogrodów po plac Zebrań Ludowych. 

Podczas pierwszego posiedzenia Rady, prezydent Aleksandra Dulkiewicz podkreśliła wagę kwestii dotyczących jakości przestrzeni i rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych w kształtowaniu krajobrazu Gdańska. Zwróciła uwagę na konieczność czerpania z doświadczenia najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, reprezentujących różne ośrodki i środowiska.


- Wrażliwość mieszkanek i mieszkańców Gdańska na otoczenie, z roku na rok, jest większa. Taka wrażliwość na funkcje, które miasta czy dzielnice powinny spełniać. W Gdańsku pojawiają się inwestycje, które mocno wpływają na nasze otoczenie. Niekiedy brakuje nam narzędzi, żeby wpłynąć na ich jakość już na etapie projektu – mówiła prezydent Dulkiewicz. - Potrzebna w mieście jest Rada Architektury, abyśmy mogli skorzystać z państwa doświadczenia, państwa opinii. Rada będzie pełniła funkcję doradczą i opiniodawczą. Państwa głos będzie dla nas cenną pomocą – podkreślała prezydent.

Radę powołał kierujący Biurem Architekta Miasta, prof. Piotr Lorens, który funkcję architekta miasta piastuje od kwietnia tego roku. Za priorytetowe, tuż po nominacji, prof. Lorens uznał tematy dotyczące zazieleniania miasta, spójnej wizji kształtowania przestrzeni Śródmieścia, ale też problemy Gdańska Południe.

Przewodniczącą Gdańskiej Rady Architektury została Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) - architektka i profesor na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, od 2016 dziekan Wydziału Architektury PG. Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu projektów skoncentrowanych na kwestiach odnowy przestrzeni miast. 

Pozostałych 17 członków rady to równie wybitni architekci i urbaniści z ośrodków naukowych i pracowni projektowych Gdańska, Warszawy, Krakowa i Wrocławia, m.in. prof. Ewa Maria Kuryłowicz z Politechniki Warszawskiej - wiceprezes i generalny projektant autorskiej pracowni architektury Kuryłowicz & Associates, pełniąca stanowisko sędzi Stowarzyszenia Architektów Polskich, jurorka w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych; prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, kierujący Katedrą Architektury Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, który w ramach pracowni projektowej „FORT” wraz z m.in. dr Wojciechem Targowskim zaprojektowali Europejskie Centrum Solidarności; Jacek Droszcz i Andrzej Kwieciński, współautorzy projektu Muzeum II Wojny Światowej; dr Bolesław Stelmach, autor nowej ikony architektonicznej Lublina - budynku Centrum Spotkania Kultur. 

 

Jakie kompetencje ma rada?

Działalność Rady opiera się na społecznej pracy jej członków. Do jej kompetencji należy w szczególności:

 • opiniowanie na zlecenie Biura Architekta Miasta rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych związanych z planowanymi inwestycjami
 • inicjowanie i uczestnictwo w działaniach wspierających realizację zamierzeń inwestorów służących podniesieniu jakości inwestycji
 • inicjowanie i uczestnictwo w mediacjach pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego a stroną społeczną
 • inicjowanie i uczestnictwo w dyskusji na temat kierunków przekształceń terenów miejskich
 • podejmowanie i uczestnictwo w inicjatywach mających na celu koordynację działań w celu uzyskania wysokiej jakości rozwiązań w sferze urbanistyczno-architektonicznej

 

Pełny skład Gdańskiej Rady Architektury

 • prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka – Gdańsk - Przewodnicząca Rady
 • mgr inż. arch. Zbigniew Maćków – Wrocław - Zastępca Przewodniczącej Rady
 • dr inż. arch. Monika Arczyńska – Gdańsk
 • mgr inż. arch. Jacek Droszcz – Gdańsk
 • prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell – Warszawa
 • dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak - Kraków
 • prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – Warszawa
 • mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński – Gdańsk
 • mgr inż. arch. Michał Leszczyński – Warszawa
 • dr inż. arch. Bartosz Macikowski – Gdańsk (IARP)
 • mgr inż. arch. Paweł Majkusiak – Warszawa
 • dr hab. inż. arch. Magdalena Staniszkis – Warszawa
 • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach – Lublin / Warszawa
 • prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz – Gdańsk
 • dr inż. arch. Wojciech Targowski – Gdańsk (MKUA)
 • mgr inż. arch. Paweł Wład-Kowalski – Gdańsk (SARP)
 • mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski – Warszawa
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung – Gdańsk.

 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów