• Start
  • Wiadomości
  • RMG: Gdańsk ma Nabrzeże Hanzy i stawia na mieszkalnictwo społeczne

RMG: Gdańsk ma Nabrzeże Hanzy i stawia na Program Mieszkalnictwa Społecznego

Od czwartku, 18 kwietnia, nabrzeże położone na północno-zachodniej części Wyspy Spichrzów będzie nosiło nazwę Nabrzeża Hanzy. Z wnioskiem o nadanie takiej nazwy wystąpił Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej podczas LXXVI sesji. Radni przedłużyli także Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego na kolejne sześć lat.
18.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
nabrzeże rzeki w centrum miasta widoczne z lotu ptaka
Nabrzeże Motławy w północno-zachodniej części Wyspy Spichrzów widziane z lotu ptaka
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Gdański Żuraw otwiera się 30 kwietnia. Zabytek triumfalnie powraca po remoncie

Nabrzeże Hanzy

Gdańsk dzięki korzystnemu położeniu na przecięciu szlaków handlowych był jednym z większych miast hanzeatyckich. Od 1361 roku przedstawiciele miasta byli obecni na niemal wszystkich Zjazdach Hanzy oraz uczestniczyli w poselstwach wysyłanych przez Hanzę na dwory monarsze w całej Europie. 

Obecnie Gdańsk jest członkiem powstałej w 1980 roku Nowej Hanzy - związku miast partnerskich Europy Północnej, czerpiącym z tradycji średniowiecznej Hanzy. Celem obecnego związku jest rozwój turystyki i handlu w miastach członkowskich. W dniach 13-16 czerwca 2024 roku odbędą się w Gdańsku 44 Międzynarodowe Dni Hanzy. Nadanie nazwy nabrzeżu w północno-zachodniej części Wyspy Spichrzów, z uwagi na swoją nadwodną lokalizację oraz dużą popularność wśród mieszkańców jak i turystów jest idealną przestrzenią dla uhonorowania Hanzy w Gdańsku.

Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego

Dokument kontynuuje realizowane od 2016 roku działanie, wspierające osoby i rodziny zagrożone lub wykluczone społecznie, które nie są w stanie samodzielnie pokonać problemów mieszkaniowych. Program stanowi szansę na uzyskanie wsparcia i własnego dachu nad głową, a jego zakres to m.in. mieszkania wspomagane oraz ze wsparciem, stanowiące innowacyjne rozwiązanie lokalnie funkcjonujące w Gdańsku:

  • mieszkania wspomagane – wynajmują je od miasta organizacje pozarządowe, a następnie użyczają osobom uczestniczącym w programie. Za lokal odpowiada organizacja, na korzystanie z niego mieszkaniec zawiera umowę cywilno-prawną, ponosząc płatności. Osoba mieszkająca w takim miejscu ma asystenta i opiekuna. Uczestniczy w treningach społecznych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych, budżetowych oraz korzysta – w miarę potrzeb – z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. W mieszkaniach wspomaganych może mieszkać kilka osób, korzystających z części wspólnej i własnego pokoju;
  • mieszkania ze wsparciem – mieszkanie komunalne samodzielne. Mieszkaniec podpisuje umowę najmu i kontrakt na wsparcie, regulując opłaty czynszowe i za media. Uczestniczy w treningach społecznych, zawodowych, zdrowotnych, edukacyjnych i budżetowych oraz korzysta – w miarę potrzeb – z pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.

Koszt programu na sześć lat to 80 mln zł, a kwota ta obejmuje m.in. koszty inwestycji związane z budową i remontami lokali czy zapewnieniem wsparcia.

Średnio w ciągu jednego roku w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego w latach 2016-2023 funkcjonowało 165 mieszkań wspomaganych lub ze wsparciem, z których korzystało 415 osób. Przegłosowana kontynuacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego została poddana konsultacjom społecznym i uzyskała także pozytywną opinię Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Współpraca: Marcin Szeląg / Urząd Miejski w Gdańsku.

Oprac. AO

Jakimi sprawami zajmą się radni Wszystko Dla Gdańska w nowej kadencji Rady Miasta?

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku