• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk wśród najbardziej obiecujących miast Europy wg fDi Intelligence

fDi Intelligence: Gdańsk i Pomorze w czołówce europejskich miast i regionów przyszłości

W prestiżowym rankingu "European Cities & Regions of the Future", w którym porównywane są europejskie miasta i regiony pod względem ich mocnych stron gospodarczych, finansowych oraz biznesowych, Gdańsk znalazł się na trzech listach TOP10. Wśród miast średniej wielkości przyjaznych dla biznesu był piąty. Doceniono też jego potencjał gospodarczy. Raport opracowało fDi Intelligence, opiniotwórcze pismo z grupy Financial Times. Ocenie poddano 330 miasta europejskie i 141 regionów.
21.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie z drona: miasto z rzeką, po której płynie statek. Domy z czerwonymi dachami pokryte są śniegiem
Gdańsk coraz silniejszy gospodarczo wg prestiżowego rankingu dwumiesięcznika fDi Intelligence
fot. Piotr Witmann/gdansk.pl

Pismo fDi Intelligence jest dwumiesięcznikiem, który skupia się na tematach dotyczących biznesu i globalnej aktywności inwestycyjnej.

We flagowym rankingu fDi, który porównuje najbardziej obiecujące kierunki inwestycyjne w całej Europie, Gdańsk znalazł się w TOP10 średnich miast (z populacją powyżej 200 000 mieszkańców) w trzech kategoriach. W ogólnym zestawieniu średnich miast oraz wśród średnich miast o największym potencjale gospodarczym zajął dziewiątą pozycję, a piątą w kategorii średnich miast przyjaznych biznesowi.

Za coroczny ranking pisma odpowiada grupa specjalistów, która analizuje rynek dzieląc miasta i obszary pod względem wielkości oraz aktywności. 330 miasta podzielono na główne, duże, średnie, małe i mikro i badano w pięciu kategoriach: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki i styl życia, opłacalność inwestycji i łatwość w prowadzeniu firmy (Economic Potential, Human Capital and Lifestyle, Cost Effectiveness, Connectivity and Business Friendliness). 141 regionów europejskich podzielono z kolei na trzy grupy - regiony duże, średnie i małe.

MAP11
Ranking TOP10 miast średniej wielkości w Europie
mat. fDi Intelligence

Pomorze również zostało zauważone w kategorii regionów średniej wielkości (wg rankingu są to obszary, na których żyje od 1,5 do 4 miliony ludzi). W TOP 10 Connectivity and Business Friendliness zajęło dziewiąte miejsce.

ramka i ranking TOP10
Gdańsk na miejscu piątym w kategorii miast średniej wielkości w Europie przyjaznych dla biznesu
mat. fDi Intelligence

O raporcie - metodologia i Jury

- Ranking Europejskich Miast i Regionów Przyszłości 2024 porównał ze sobą najbardziej obiecujące kierunki inwestycyjne w całej Europie. Ocenie poddano aż 330 miast europejskich, podzielonych ze względu na wielkość populacji na pięć grup: miasta duże, duże, średnie, małe i mikro, a także 141 regionów europejskich podzielonych na trzy grupy: regiony duże, średnie i małe - czytamy w fDi Intelligence.

Analitycy z fDi Intelligence, we wstępie do raportu przyznają, że ostatnie lata były dla Europy trudne pod względem biznesowym. Turbulencje rozpoczęły się podczas epidemii COVID, wybuch wojny w Ukrainie wzmógł negatywne procesy, koszty energii i inflacja poszybowały w górę. Rok 2023 był poświęcony tłumieniu inflacji. Banki centralne podniosły stopy procentowe i zanotowano spadki w globalnych inwestycjach w stosunku do roku poprzedniego. Na tym tle wciąż obiecująco wyglądają sektory energii odnawialnej i półprzewodników. W tych dziedzinach możemy liczyć na rozwój. 

- Kilka trendów w Europie pozostaje niezmiennych - zauważają dziennikarze - megaprojekty i energia odnawialna w dalszym ciągu przyciągają inwestycje, podczas gdy stale dywersyfikująca się grupa globalnych inwestorów podwaja swoje zobowiązania dotyczące akumulatorów i centrów danych na kontynencie. 

Panel sędziowski składał się z trzech ekspertów w dziedzinie promocji inwestycji i rozwoju gospodarczego - Carolina Arriagada Peters, Sean Duggan, Judith O'Doherty - a także redaktor fDi Jacopo Dettoni i reporter Seth O'Farrell.

Sprawdź wszystkie wyniki tutaj

 

TV

Światowa stolica bursztynu