• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk świętuje 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kwiaty pod pomnikiem Jana III Sobieskiego

- Konstytucja 3 Maja jest dziś dla nas symbolem pamięci odrodzenia państwowości i obywatelskiej podmiotowości - powiedział Piotr Kryszewski, zastępca prezydent Gdańska ds. usług komunalnych podczas majowych uroczystości. - Dziś też stoimy po stronie rządów prawa i konstytucyjnych wolności. Jak co roku w centrum Gdańska spotkali się samorządowcy, przedstawiciele środowisk kombatanckich i mieszkańcy, żeby uczcić tę wyjątkową rocznicę w historii Polski. 
03.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
2023-05-03-swieto-3maja-039_949x633.JPG
W Gdańsku tradycyjnie od lat uroczystości obchodów kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja rozpoczynają się od złożenia kwiatów przed pomnikiem Jana III Sobieskiego. Udział w nich biorą przedstawiciele Miasta Gdańska i pomorskiego samorządu, służb mundurowych, środowisk kombatanckich i młodzieży ze szkół mundurowych 
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Pierwsza w Europie, druga na świecie. Konstytucja 3 Maja doniosły akt prawny    

Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku, czyli 232 lata temu. Ten doniosły akt prawny uchwalono w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie - rezydencji władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja była pierwszym w Europie i drugim na świecie - po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku - tego typu spisanym dokumentem regulującym porządek prawny w państwie.

Dlaczego właśnie pod Sobieskim świętujemy w Gdańsku nasze najważniejsze rocznice

Ustawa rządowa - tak ją wtedy nazywano - przekształcała Rzeczypospolitą Obojga Narodów w monarchię konstytucyjną i wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, zrównywała politycznie mieszczan i szlachtę, a także zapewniała chłopom ochronę państwa. Znosiła też formalnie liberum veto. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

2023-05-03-swieto-3maja-021_949x633.JPG
Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku, czyli 232 lata temu. Ten doniosły akt prawny uchwalono w Sali Senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie - rezydencji władców Rzeczypospolitej Obojga Narodów
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Prezydent Kryszewski: spotykamy się, aby przywołać dzieło reformy Sejmu Wielkiego

W Gdańsku, tradycyjnie od lat, uroczystości obchodów kolejnej rocznicy Konstytucji 3 Maja rozpoczynają się od złożenia kwiatów przed pomnikiem Jana III Sobieskiego. 

Dzień Flagi RP, święto Konstytucji 3 Maja. Poradnik: 10 zasad jak z Biało-Czerwoną postępować

- Spotykamy się,  by uczcić 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Nawiązujemy w ten sposób do tradycji trzeciomajowych manifestacji patriotycznych, które zapoczątkowały w naszym mieście środowiska opozycji demokratycznej pod koniec lat 70 - powiedział Piotr Kryszewski. - Podobnie jak wtedy zbieramy się pod pomnikiem króla Jana III Sobieskiego, by przywołać dzieło reformy Sejmu Wielkiego, przede wszystkim ustawę zasadniczą z 1791 roku i jej zasady: rządy prawa i konstytucyjne wolności. Ale też przypomnieć, że w ubiegłym roku minęła 250 rocznica I rozbioru Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Rozbiór i konstytucja spinają bowiem jak klamra los pokolenia twórców majowej ustawy. To było ich 20-lecie, rozłożony na dwie dekady karnawał odnowy, przy czym stale wyczuwalna obecność zaborczych potęg wzmagała atmosferę wyścigu z czasem. 

2023-05-03-swieto-3maja-051_949x633.JPG
Na koniec uroczystości uczestnicy spotkania wypuścili gołębie, jako symbol wolności i wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Patriotyczne pieśni, gołębie i kwiaty pod pomnikiem Jana III Sobieskiego 

Gdańskie uroczystości organizowane są od lat przez Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w nich biorą przedstawiciele Miasta Gdańska, m.in. zastępca Prezydenta Gdańska Piotr Kryszewski, Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, radna MG z klubu Wszystko dla Gdańska Beata Dunajewska i pomorskiego samorządu - marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Obecni byli przedstawiciele Straży Granicznej i Straży Miejskiej, środowisk kombatanckich: Sybiraków, więźniów obozów koncentracyjnych, Hanna Śliwa-Wielesiuk, prezez Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku, przedstawiciele Rodziny Ponarskiej, młodzież z liceów mundurowych. 

Biało-czerwona łopocze na maszcie na Górze Gradowej. "Pod tą flagą jesteśmy równi w prawach"

- Uchwalenia konstytucji wieńczyło działania reformatorskie Sejmu 4-letniego inicjowane przez posłów zgromadzonych w stronnictwie demokratycznym. O wadze konstytucji świadczy zaciekłość przeciwników, ktorzy by ją obalić, nie zawahali się przed zdradą i zmontowali szeroki front państw ościennych, które dokonały ostatecznego rozbioru Rzeczpospolitej i unicestwienia państwa - mówił Andrzej Adamczyk, prezes zarządu Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku. - Najważniejszą jej wartością było i jest to, że dla kolejnych pokoleń Polaków i podczas zaborów, i reżimu komunistycznego, była natchnieniem, drogowskazem na drodze odzyskania niepodległości. Jednoczyła wszystkie patriotyczne środowiska i była symbolem niezłomnego dążenia Polaków do pełnej suwerenności i samostanowienia o sobie. 

Na koniec uroczystości wypuszczono gołębie, uczestnicy wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne "Vivat Maj, 3 Maj" i bliski sercom piłsudczyków hymn  "My, pierwsza brygada".

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów