• Start
 • Wiadomości
 • Pijani do samochodów? Zobacz nowy, ostatni, webinar z ekspertem i spot antyalkoholowej akcji

Pijani do samochodów? Zobacz nowy, ostatni, webinar z ekspertem; przypominamy też spot antyalkoholowej akcji

Trwają dwie ważne akcje społeczne Miasta Gdańska: "Młodość bez procentów" i "Kieruj bez procentów". Obie są skierowane przeciwko ryzykownemu spożywaniu alkoholu i skutkom, jakie to za sobą pociąga. W tym roku nowa odsłona kampanii przypomina, jak wielkie zagrożenie niesie za sobą „toksyczny związek alkoholu i samochodu”. Przygotowano cykl 4 webinarów z cenionym ekspertem - pierwsze trzy odcinki prezentowaliśmy już na naszym portalu, teraz publikujemy czwarty. Zachęcamy też do obejrzenia poruszającego spotu, który ma przypominać młodym, że jazda autem pod wpływem alkoholu jest prostą drogą do tragedii.
( Publikacja: 06.01.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
„Młodość bez procentów” realizowana jest od 2002 roku. W jej ramach odbywają się działania na szeroką skalę, w które angażują się szkolni pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy, rodzice i specjaliści
Akcja „Młodość bez procentów” realizowana jest od 2002 roku. W jej ramach odbywają się działania na szeroką skalę, w które angażują się szkolni pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy, rodzice i specjaliści
mat. prasowe

 

ZOBACZ WEBINAR NR 4:

 

ZOBACZ WEBINAR NR 3:

 

ZOBACZ WEBINAR NR 2:

 

ZOBACZ WEBINAR NR 1:

 

Obie kampanie prowadzone są przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. „Młodość bez procentów” realizowana jest od 2002 roku. W jej ramach nagrano spoty, filmy, szkolono sprzedawców, organizowano wydarzenia i festyny. Prowadzono także zajęcia i warsztaty w szkołach, współpracowano z wieloma znanymi osobami i autorytetami, np. z Leszkiem Blanikiem, Maciejem „Glebą” Florkiem, Natalią Partyką czy Agnieszką Rylik, która przez wiele lat była „twarzą kampanii”. Nawiązana została szeroka współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

 

ZOBACZ SPOT:

 

Kampania „Kieruj bez procentów” rozpoczęła się w 2004 roku. Wieloletnim sprzymierzeńcem, który promował i wspierał działania, jest Paweł Stefanicki polski kierowca rajdowy, specjalizujący się w rajdach górskich. Kampania zdobyła szereg nagród i wyróżnień, w tym m.in. Złotą Tarczę Bezpieczeństwa w konkursie „Orlen. Bezpieczne Drogi 2007”, tytuł Lidera Programu „Razem Bezpieczniej” w 2013 roku, a rok później wyróżnienie Wojewody Pomorskiego w konkursie „Na Drodze Do Bezpieczeństwa”.

 

Kampania „Kieruj bez procentów” rozpoczęła się dwa lata później
Kampania „Kieruj bez procentów” rozpoczęła się dwa lata później
mat. prasowe

 

„Młodość bez procentów”

Głównym celem działań jest zmiana podejścia do kwestii udostępniania alkoholu osobom nieletnim. Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży wciąż są podobne, ale ich wiedza na temat asertywności, czynników chroniących i szkodliwości alkoholu się zmieniła. To efekt wielu lat pracy ludzi realizujących kampanię.

Szkoleni pedagodzy, nauczyciele, edukatorzy, rodzice i inni specjaliści pracowali z nieletnimi, rozmawiali, uświadamiali i wychowywali dzieci, by dokonywały innych wyborów, zachowywały się asertywnie, wiedziały, jakie skutki i konsekwencje niesie za sobą używanie alkoholu. Zmienił się także ich stosunek do szeroko rozumianego zdrowia. Obecnie światowe tendencje do modnego, zdrowego stylu życia należy postrzegać, jako szansę dla kampanii i próbować wykorzystać jako jeden z nowych czynników chroniących młodzież od używania alkoholu.

- Abstynencja lub przestrzeganie bezpiecznego wzorca konsumpcji alkoholu stanowią podstawę zdrowego stylu życia. Ogromny wpływ na kształtowanie kompetencji zdrowotnych w tym zakresie mają zachowania przejawiane w okresie dojrzewania i młodości - mówi Marek Jankowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. - Destrukcyjnych, bezpośrednich i długofalowych skutków zdrowotnych, psychicznych i społecznych takich zachowań można uniknąć. Wymaga to jednak właściwej postawy i postępowania wobec poważnego zagrożenia, jakim są zachowania ryzykowne związane z używkami.

W tym roku zrealizowano szereg działań związanych z kampanią:

 • opracowano materiały promocyjno-edukacyjne dla sprzedawców i właścicieli punktów handlowych zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych w Gdańsku,
 • wyprodukowano i zakupiono materiały edukacyjne: smycze, bilonownice, naklejki, ulotki pod hasłem „wszystko zależy od Twojej decyzji za ladą”,
 • zrealizowano spot promujący kampanie w roku 2021 „Młodość bez procentów”,
 • 32 punkty zajmujące się podawaniem i sprzedażą alkoholu otrzymały materiały edukacyjno-promujące kampanię wraz z instruktażem ze strony członków Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych podczas kontroli,
 • 787 uczniów Gdańskich Szkół Podstawowych (7 i 8 klasy) zostało objętych warsztatami „Ważne Wybory”,
 • rozpoczęto współpracę z dyrekcją i młodzieżą klas 1 szkół ponadpodstawowych w ramach realizacji spotkań z młodzieżą, rodzicami i gronem pedagogicznym na temat „młodzież i alkohol”. Zrealizowano warsztaty dla 186 uczniów klas pierwszych,
 • spotkania i konsultacje z przedstawicielami instytucji np. Policji, Straży Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, GKRPA, sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży alkoholu.

- W kampanii „Młodość bez procentów” powinno się wykorzystywać wszelkie dostępne działania, zarówno sprawdzone przez lata warsztaty z młodzieżą w szkołach, jak i nowe technologie - mówi Zbigniew Kowalczyk z GOPZiPU, koordynator kampanii. - Prowadząc zajęcia w szkołach, często zadaję pytanie młodzieży, czy oglądają spoty kampanii społecznych? Niestety bardzo rzadko pada pozytywna odpowiedź. Dlatego uważam, że warto też wracać do starych sprawdzonych sposobów i stawiać na obecność realizatorów kampanii na lekcjach w szkole.

 

Ulotka informacyjna o kampanii „Młodość bez procentów” dla sprzedawców i właścicieli punktów handlowych zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych w Gdańsku
Ulotka informacyjna o kampanii „Młodość bez procentów” dla sprzedawców i właścicieli punktów handlowych zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych w Gdańsku
mat. prasowe

 

„Kieruj bez procentów”

W tym roku nowa odsłona kampanii przypomina, jak wielkie zagrożenie niesie za sobą „toksyczny związek alkoholu i samochodu”. Dodatkowy walorem kampanii są 4 webinaria nagrane z cenionym ekspertem w zakresie ruchu drogowego, posiadającym wieloletnie doświadczenie z obsługą zdarzeń na drodze kom. Zbigniewem Korytnickim, Naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Ich treść dotyczy pytań i wątpliwości z zakresu przepisów ruchu drogowego, które towarzyszą każdemu z nas na co dzień.

- Nigdy nie jest za późno, żeby się czegoś dowiedzieć, poszerzyć swoją wiedzę, czy po prostu zostać wyprowadzonym z błędu. Webinary, które nagraliśmy, dają możliwość obalenia kilku mitów, które narosły wokół tematów poruszanych w ramach kampanii „Kieruj bez procentów”. Zapraszam do obejrzenia, choćby po to, żeby nie okazało się, że edukacja w zakresie ruchu drogowego zakończyła się z chwilą otrzymania prawa jazdy - Zbigniew Korytnicki, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Materiały publikowane będą w cztery najbliższe czwartki: 16, 23, 30 grudnia i 6 stycznia o godz. 18.00 na Portalu Miasta Gdańska: www.gdansk.pl. Tematyka webinarów to:

 • kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu i konsekwencje, jakie mogą spotkać takiego kierowcę oraz mity i fakty dotyczące jazdy na podwójnym gazie,
 • „młodzi kierowcy” jakie specjalne przepisy są im dedykowane, jakie zagrożenia czyhają na nich na drodze,
 • motocykliści i przepisy związane z tym rodzajem pojazdów oraz osobami nimi kierującymi,
 • urządzenia wspomagające ruch, jak nowe przepisy o nich funkcjonują w rzeczywistości.


- Chcemy zwrócić uwagę na to, że prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu jest powodem wielu tragedii życiowych, których w wielu sytuacjach można uniknąć. Okres świąteczny jest szczególny. Okazja do spotkań rodzinnych często sprzyja spożywaniu alkoholu, a jeszcze często trzeba wrócić potem do domu - mówi Radosław Nowak, zastępca dyrektora GOPZiPU. - Rozpoczynając działania kampanijne w tym okresie, chcemy aby ludzie cieszyli się rodziną, bliskością ale jednocześnie pamiętali, że zanim wsiądą za „kółko”, muszą być pewni, że nie są już pod wpływem alkoholu.

W tym roku zorganizowano także warsztaty dla 1634 uczniów klas ponadpodstawowych w ramach edukacji „Trzeźwa jazda”. Nawiązano też współpracę z gdańskimi Szkołami Nauki Jazdy, która ma na celu wejście do tych szkół z kolejnym warsztatem dla kandydatów na kierowców. W przyszłym roku planowane są takie szkolenia dla 400 osób. Kontynuowane będą także warsztaty „trzeźwa jazda” w szkołach ponadpodstawowych, która z założenia ma objąć 1600 uczniów. chorują częściej niż mężczyźni

Oprac. AO

Rada Seniorów w Gdańsku. Przyjęto uchwałę o ochronie środowiska ZDJĘCIA I WIDEO