• Start
 • Wiadomości
 • Gdańsk rozszerza usługi Gospodarowania Odpadami. Elektroodpady - nowe rozwiązania. LISTA lokalizacji

Gdańsk rozszerza usługi Gospodarowania Odpadami. Elektroodpady - nowe rozwiązania. LISTA lokalizacji

- Jednym z priorytetów Gdańska na najbliższe lata jest dalsze wdrażanie skutecznych rozwiązań na rzecz odpowiedzialnego postępowania z odpadami. Choć zbliżamy się do 50 proc., jeśli chodzi o poziomy odzysku to nadal uszczelniamy kontrolę nad strumieniem odpadów - mówił podczas konferencji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Z początkiem 2021 roku miasto rozszerza usługi w zakresie odbioru odpadów elektronicznych i elektrycznych.
( Publikacja: 26.01.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
- Pracujemy, aby poziom recyklingu regularnie wzrastał, by w 2021 roku ten poziom to było 50 procent. - powiedział Piotr Grzelak, z-ca prezydent Gdańska podczas konferencji
- Pracujemy, aby poziom recyklingu regularnie wzrastał, by w 2021 roku ten poziom to było 50 procent - powiedział Piotr Grzelak, z-ca prezydenta Gdańska podczas konferencji
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek, 26 stycznia 2021 r., przedstawione zostały szacowane poziomy odzysku, zaprezentowano także nowe usługi w zakresie odpadów elektro, pracy spec zespołu powstałego w strukturach Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz przedstawiono plany na najbliższy czas w zakresie budowy Sorterowni.

 

Osiągamy wymagane poziomy odzysku

- Szanowni państwo chciałbym powiedzieć, że jesteśmy dumni z Gdańska, jesteśmy solidarni z przyszłymi pokoleniami - powiedział podczas konferencji przedstawiając wyniki odzysku Piotr Grzelak, z-ca prezydenta Gdańska. - Od 2013 roku, kiedy tylko 12% tego, co wyrzucaliśmy do naszych pojemników trafiało do ponownego użycia. Pracujemy aby poziom recyklingu regularnie wzrastał, by w 2021 roku ten poziom to było 50%. Zbieramy jeszcze ostateczne dane, które do marca będą wpływały z różnych elementów systemu Gospodarki Odpadami, ale już dziś szacujemy, że osiągniemy 50 proc. Jednak nadal musimy pracować nad tym, aby wspierać mieszkanki i mieszkańców Gdańska, by w sposób bardziej efektywny i wygodny mogli segregować odpady i żebyśmy w różnych miejscach w Gdańsku nie znajdowali odpadów, które w danym miejscu nie powinny się znaleźć stąd nowe rozwiązania i ułatwienia, o których teraz Państwu opowiemy – dodał prezydent Grzelak.

 

Speczespół ds. kontroli Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

System gospodarki odpadami w polskich gminach jest tak zbudowany, że mieszkańcy składają się na jego funkcjonowanie w comiesięcznej opłacie. W praktyce zdarzają się osoby lub podmioty uchylające się od złożenia deklaracji i naliczania należności lub zaniżają dane, aby opłata była mniejsza. Osoby te wyrzucają ponadprogramowe odpady w miejscach niedozwolonych, spalają je, podrzucają do cudzych pojemników i altan. Skutek jest taki, że uczciwi płacą za nieuczciwych. Weryfikowaniem tego typu przypadków zajmuje się powołany w 2020 roku Zespół ds. kontroli Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Komunalnej, który współpracuje ze Strażą Miejską w Gdańsku.

- W ubiegłym roku powstał specjalny zespół, który tworzą pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej. Zespół, rozpoczął pracę w czerwcu ubiegłego roku, więc możemy powiedzieć, że mamy pierwsze wyniki prac po pół roku funkcjonowania tej grupy. Do zadań zespołu należy przede wszystkim uszczelnianie systemu poprzez weryfikację deklaracji i zawartych w nich danych, a także weryfikacji nieruchomości, które do chwili obecnej żadnej deklaracji nie złożyły, czyli są uczestnikami systemu, oddają swoje odpady, natomiast system nie odnotowuje żadnych wpływów finansowych z tego tytułu – powiedziała Olga Goitowska, zastępca dyrektora WGK.

Główne zadania Zespołu:

 • uszczelnienie systemu poprzez włączanie nieruchomości, z których nie złożono deklaracji
 • wpływ na aktualizowanie deklaracji dawno złożonych i wyegzekwowanie dostosowania się podmiotów do zmiany przepisów z dnia 01.02.2020 r.
 • weryfikacja w terenie złożonych deklaracji (zdarza się, że deklaracje nie uwzględniają prowadzonej na posesji działalności usługowej)
 • kontrola podrzucania odpadów niekomunalnych w okolice miejsca gromadzenia odpadów lub w inne miejsca do tego nieprzeznaczone (w dwóch przypadkach zastosowano fotopułapki)
 • porządkowanie sytuacji na Starym i Głównym Mieście i w innych newralgicznych punktach miasta

Efekty pracy speczespołu:

 • W 2020 r. skontrolowano 490 nieruchomości oraz 35 kompostowników (na posesjach domów jednorodzinnych)
 • W wyniku tego do miasta wpłynęło 257 deklaracji (w tym 106 nowych włączonych do Systemu GOK), pozostała część to aktualizacje, zmiany i porządkowanie danych zawartych w poprzednio złożonych deklaracjach
 • Wzrost dochodu z tytułu opłaty GOK to 301 898,76 zł (do budżetu miasta)
 • 9 380,00 zł – mandaty wystawione przez SM (EKOPATROL) - (brak pojemników, brak deklaracji lub nieprawidłowy rodzaj deklaracji) – bywają też pouczenia (w przypadkach, kiedy właściciele nieruchomości nie mieli wiedzy, że w wyniku zmian przepisów trzeba było zaktualizować deklarację albo wygasła im decyzja i musieli złożyć deklarację).

 

Rozszerzamy usługi w zakresie zagospodarowania elektroodpadów  

- Od 1 stycznia 2021 Gdańskie Usługi Komunalne odbierają od mieszkańców Gdańska elektroodpady – prosto spod drzwi. Odbieramy sprzęt, który spełnia jeden z dwóch kryteriów: pierwszym jest waga 20 kilogramów, a drugim jeden z wymiarów, który musi mieć co najmniej 60 centymetrów. Jeżeli ktoś ma przy okazji mniejszy sprzęt, jak np. ekspres do kawy, to także go odbierzemy. Warunkiem jest, by sprzęt był kompletny.  Nie musi być sprawny, ale kompletny tak – nie odbierzemy np. lodówki bez agregatu – mówił Bartosz Piotrusiewicz, prezes GUK. - Potrzebę odbioru wystarczy zgłosić do nas, a my sprzęt odbierzemy we wtorek lub w czwartek w najbliższym wolnym terminie. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie odpowie na rosnącą potrzebę mieszkańców Gdańska na odbiór takiego sprzętu. Dzięki temu też, wszelkiego rodzaju zużyte sprzęty przestaną zagracać miejsce wokół wiat śmietnikowych, a Gdańsk będzie czystszy i piękniejszy. Zapraszam do kontaktu – dodał Piotruciewicz.

Dzięki tej usłudze mieszkańcy będą mogli w prosty i odpowiedzialny sposób pozbyć się bezpłatnie bezpośrednio z domu dużych elektroodpadów. Potrzebę odbioru najlepiej zgłosić telefonicznie do Gdańskich Usług Komunalnych nr tel. 58 722 01 00, ew. e-mail: biuro@guk.gda.pl. Preferowany jest kontakt telefoniczny ponieważ pracownik GUK ustala bezpośrednio szczegóły dotyczące ilości i stanu elektrosprzętu oraz umawia dogodny termin odbioru.

Od firm zużyty elektrosprzęt odbierze odpłatnie firma MB Recykling, po zgłoszeniu pod nr tel. 572 102 102, jest to odbiór na zasadach komercyjnych. Jednak MB Recycling to nie tylko komercyjne odbiory, ale przede wszystkim nieodpłatne pojemniki na drobny sprzęt elektro, które staną w różnych miejscach Gdańska, tak by były dostępne dla mieszkańców poszczególnych dzielnic.

– W ramach budowy pierwszego ogólnopolskiego systemu pojemnikowego dedykowanego do zbiórki małogabarytowego sprzętu elektrycznego/elektronicznego chcemy dołożyć cegiełkę i wesprzeć lokalny system i jeszcze efektywniej zbierać tego typu odpady w Gdańsku. Dzięki współpracy z miastem i naszymi partnerami w najbliższym czasie na terenie Gdańska rozlokujemy około 70 pojemników do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Pojemniki są przeznaczone do przyjmowania małych gabarytów, czyli takich, którego żaden z wymiarów nie przekracza 50 cm. Dzisiaj na terenie Gdańska postawiliśmy pierwsze 10 pojemników, jutro rozlokujemy kolejne 10 i konsekwentnie w kolejnych dniach będziemy rozmieszczać pojemniki tak, aby znalazły one się w bezpośrednim zasięgu mieszkańców. Z naszych badan wynika, że najbardziej efektywne zachowanie mieszkańców w kwestii utylizacji sprzętu jest wtedy, kiedy pojemniki znajdują się blisko ich miejsca zamieszkania – mówił podczas konferencji Michał Jurczok, dyrektor w firmie MB Recycling.

 

LISTA lokalizacji, w których rozlokowane zostały pojemniki na elektroodpady (lista będzie aktualizowana i uzupełniania)

  1. ul. Krzemowa 2
  2. ul. Jabłońskiego 11
  3. ul. Witosa 27
  4. ul. Cieszyńskiego 38
  5. ul. Wilanowska 12
  6. ul. Jeleniogórska 13C
  7. ul. Flisykowskiego 15
  8. ul. Cedrowa 27
  9. ul. Myśliwska 80
  10. ul. Sympatyczna 6
  11. ul. Międzygwiezdna 2
  12. ul. Norblina 23
  13. ul. Wita Stwosza 50
  14. ul. Pilotów 3
  15. ul. Dywizjonu 303 21
  16. ul. Burzyńskiego 12
  17. ul. Obrońców Wybrzeża 11
  18. ul. Ciołkowskiego 3
  19. ul. Jagiellońska 10 „B”
  20. Al. Rzeczypospolitej 4A
  21. ul. Chłopska 22
  22. ul. Bażantowa 1
  23. ul. Bergiela 5 (wcześniej: Lema 6)
  24. ul. Ujeścisko 18
  25. ul. Stanisława Dąbka 4
  26. ul. Porębskiego 31
  27. ul. Wawelska 10
  28. ul. Hokejowa 14
  29. ul. Korzeniowskiego 28
  30. uI. Kartuska (między budynkami 17 i 19)

 

Budowa nowych Sorterowni

Na zakończenie prezydent Grzelak przekazał dobre wiadomości w zakresie powstania w mieście Sorterowni.

- To jest dobry rok dla gospodarki odpadami, będziemy budować dwie Sorterownie, na Elbląskiej i na ulicy Meteorytowej. Liczymy na to, że uda się je oddać do użytku w tym roku. Za chwilę państwo zobaczycie film, który szczegółowo pokazuje, w jaki sposób funkcjonują takie Sorterownie. Są to miejsce, gdzie możemy przywieźć różnego rodzaju odpady wielkogabarytowe, ale nie tylko. To, co dla jednych jest starym zużytym meblem, dla kogoś może mieć potencjał. Jeśli na przykład mamy fotel z lat sześćdziesiątych, taki który nam już nie jest potrzebny, a wiem że w tej chwili moda na meble z lat 60 wraca, być może ktoś z tej Sorterowni w przyszłości taki mebel odbierze. W tych punktach możliwa będzie także wymiana książek. Sorterownie to miejsca, gdzie można pozostawić odpady, których nie można wyrzucać do zwykłych wiat śmietnikowych, ale też punkt wymiany dla tych rzeczy, których już nie potrzebujemy – podsumował Piotr Grzelak.

Ulice Meteorytowa i Elbląska. Obecnie oba obiekty, które otrzymały dofinansowanie zewnętrze w ramach konkursu organizowanego przez NFOŚiGW (źródła unijne), są w budowie. Planowane jest w tym roku uruchomić Sorterownie w obu tych lokalizacjach.

Kolejne w planie budowy przewidziane są Sorterownie na ulicy Uczniowskiej i Hynka.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z USTAWIANIA POJEMNIKÓW