• Start
  • Wiadomości
  • Gdański system przeciwpowodziowy: kolejny zbiornik powstaje na Osowej

Gdańsk rozbudowuje system ochrony przeciwpowodziowej. Kolejny zbiornik powstaje na Osowej

Budowa zbiornika retencyjnego Osowa II, przy ul. Koziorożca, powinna zakończyć się pod koniec tego roku. Nowy obiekt będzie mógł "zatrzymać" w tej części miasta co najmniej 15 tys. metrów szesc. wody. Poza funkcją ochronną, będzie pełnił także funkcje rekreacyjne. Będzie można tu posiedzieć na ławce, pospacerować, pojeździć na rowerze czy pobiegać.
( 19.07.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Do końca 2018 r. powstanie już 52 zbiornik retencyjny w Gdańsku. Jego budowa realizowana jest w Osowej
Do końca 2018 r. powstanie już 52 zbiornik retencyjny w Gdańsku. Jego budowa realizowana jest w Osowej
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Władze Gdańska zaprosiły w czwartek dziennikarzy na plac budowy kolejnego miejskiego zbiornika retencyjnego.

- Ostatnio Łódź i Gdynia zostały mocno podtopione. Stany alarmowe są również na południu Polski i w Małopolsce. To oznacza, że zmiany klimatyczne, w tym ulewne deszcze, to coś, do czego musimy się nie tylko przyzwyczaić, ale przede wszystkim przygotować – podkreślił podczas czwartkowego briefingu prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. - W Gdańsku przeżyliśmy powódź w 2001 r. Od tego czasu wybudowaliśmy, i mamy do dyspozycji, aż 51 zbiorników retencyjnych. Na Osowej budowany jest właśnie 52 zbiornik.

Na tym jednak nie koniec inwestycji w ochronę przeciwpowodziową.

- Powiększyliśmy zbiornik "Srebrniki" wiosną br. Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji dla tzw. potoku ulgi, czyli kontynuacji potoku Strzyża. Dokumentacja powinna być gotowa do końca tego roku. Następnie będziemy szukać wykonawcy prac – poinformowała Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.

Trwają też prace w dolnym tarasie miasta. Obecnie przy ul. Bażyńskiego prowadzone są prace ziemne związane z zabezpieczeniem przed wodami opadowymi. To element większego projektu przeciwpowodziowego w Gdańsku.

Kolejne, projektowane właśnie zbiorniki, znajdą się w górnej części potoku Strzyża. Będą to zbiorniki: Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn.

Co obecnie dzieje się w Osowej?

Prace przy budowie nowego zbiornika są zaawansowane na poziomie 30 proc. Na Osowej, w ramach budowy nowego zbiornika, powstaje również ulica Nowy Świat, na odcinku od ul. Wodnika do ul. Zeusa. Na tę inwestycję Gdańsk przeznaczył blisko 20 mln złotych. Wykonano też niemal wszystkie prace związane z przebudową sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Pozostało wyregulowanie włazów zabezpieczających studnie. W 80 proc. wykonano natomiast kanalizację deszczową - na odcinku od zbiornika retencyjnego w stronę ul. Wodnika oraz od zbiornika w kierunku ul. Nowy Świat.

- Trwają prace związane z budową układu drogowego. Wykonany jest już fragment ul. Wodnika, ale jeszcze bez wartwy ścieralnej. Obecnie trwa układanie mas bitumicznych na ul. Nowy Świat (w nowym przebiegu), na odcinku od ul. Wodnika do zbiornika retencyjnego. Na budowie samego zbiornika mamy wykończoną w 90 proc. budowlę upustową, czyli tzw. wylot ze zbiornika, który kanałem deszczowym będzie połączony z rowem przy ul. Meteorytowej. Jest też gotowy jeden z dwóch wlotów do zbiornika. Równolegle trwają prace związane z układaniem koszy gabionowych, które stanowić będą umocnienie dolnej części zbiornika – informuje Roman Redzimski, inspektor robót sanitarnych z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. 

Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, przypomina, że w tej dzielnicy realizowany jest obecnie drugi etap zaplanowanych inwestycji przeciwpowodziowych.

- Coraz więcej ulic i obszarów Osowej staje się terenem odwodnieniowym – zaznacza dyrektor Bartosiewicz.

W latach 2019–2020 zaplanowano kontynuację budowy kanalizacji deszczowej w Osowej: w ul. Zeusa i Koziorożca. Przebudowana zostanie też nawierzchnia ul. Zeusa, na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Junony oraz ul. Koziorożca, na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca.

W czwartek, na placu budowy przy ul. Koziorożca, odbył się briefing prasowy poświęcony inwestycjom w ochronę przeciwpowodziową
W czwartek, na placu budowy przy ul. Koziorożca, odbył się briefing prasowy poświęcony inwestycjom w ochronę przeciwpowodziową
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Prezydent Adamowicz podkreślał, że wydatki na inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową mają charakter priorytetowy.

- Jeżeli w przyszłości będziemy mieli do wyboru zbudowanie zbiornika retencyjnego albo drogi, to wybierzemy zbiornik. Dlatego, że chodzi tu o bezpieczeństwo nasze i naszego dobytku – zaznaczył Paweł Adamowicz.

Inwestorzy "dorzucą się" do miejskich inwestycji

- Przygotowujemy bardzo precyzyjny algorytm obciążenia finansowego. Dzisiaj inwestorzy sektora budownictwa mieszkaniowego partycypują częściowo w kosztach budowy infrastruktury przeciwpowodziowej, a więc melioracyjno-deszczowej, natomiast wydaje nam się, że te obciążenia powinny być większe. Zwłaszcza w tych rejonach, gdzie brakuje naturalnego systemu przejmującego wody opadowe – zapowiedział prezydent Adamowicz.

Ponad 400 mln złotych na ochronę przeciwpowodziową

Od 1995 roku Gdańsk przeznaczył na ten cel dokładnie 436 699 860 zł. W latach 2011–2017 miasto otrzymało na jego realizację środki zewnętrzne w wysokości 209 673 754 mln złotych. Obecnie inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową realizowane są w ramach projektu unijnego „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” (SGWO) oraz z Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego. Całkowity koszt SGWO to ponad 131 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 80mln zł. Projekt ten będzie realizowany do 2021 roku. Zakłada on inwestycje przeciwpowodziowe w obszarach zlewni rzeki Strzelinki (w tym kanalizacja deszczowa dla Osowy, zbiornik Osowa II i odwodnienie Kokoszek), zlewni potoku Strzyża (zbiornik Jaśkowa Dolina i kanaliza deszczowa osiedla Strzyża), zlewni kolektora Kołobrzeska (kanaliza deszczowa w rejonie ul. Grottgera) i zlewni potoku Siedlickiego (zagospodarowanie wód z terenu cmentarza św. Franciszka). To oznacza, że w najbliższych trzech latach powstaną trzy nowe zbiorniki retencyjne mogące pomieścić 64 234 metrów sześc. opadów, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa o długości 9,4 km, a także przebudowanych zostanie 1,5 km rowów melioracyjnych.

W konferencji wzięli udział: (od lewej) wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Ryszard Gajewski, prezes spółki miejskiej Gdańskie Wody
W konferencji wzięli udział: (od lewej) wiceprezydent Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Ryszard Gajewski, prezes spółki miejskiej Gdańskie Wody
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Co konkretnie jest bądź zostanie wykonane w ramach projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk”:

Zlewnia rzeki Strzelinki:

1.1. Kanalizacja deszczowa w dzielnicy Osowa:

1.1. Kanalizacja deszczowa w ul. Keplera, zadanie wykonane (2017 r.)

1.2. Zbiornik Osowa II (w trakcie realizacji – zakończenie 2018 r.)

1.3. Kanalizacja deszczowa w ul.Nowy Świat, od ul.Wodnika do ul.Zeusa, (w trakcie realizacji – zakończenie 2018 r.)

1.4. Kanalizacja deszczowa w ul. Zeusa

1.5. Kanalizacja deszczowa w ul. Koziorożca

2. Regulacja rowu M-4 (w trakcie realizacji – zakończenie 2018 r.)

3. Odwodnienie dzielnicy Kokoszki:

3.1. Budowa zbiornika retencyjnego Strzelniczka II

3.2. Regulacja Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II

Zlewnia potoku Strzyża:

4. Zbiornik Jaśkowa Dolina

5. Kanalizacja deszczowa osiedle Strzyża:

5.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego, etap III, zadanie wykonane (2016 r.)

5.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego, etap IV, zadanie wykonane (2017) r.

Zlewnia kolektora Kołobrzeska

6. Kanalizacja deszczowa rejon ul. Grottgera (w trakcie realizacji – zakończenie 2019 r.).

Zlewnia potoku Siedlickiego

7. Zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka.