• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk miastem przyjaznym pieszym. Grzegorz Krajewski będzie ich pełnomocnikiem

Gdańsk miastem przyjaznym pieszym. Grzegorz Krajewski będzie ich pełnomocnikiem

W trosce o zagospodarowanie przestrzeni publicznej i organizację ruchu, tak by były one jak najlepiej przystosowane do przemieszczania się po nich na piechotę, powołany został Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych. Tę funkcję będzie pełnił Grzegorz Krajewski. Nowego pełnomocnika zapoznała z obowiązkami Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
( Publikacja: 15.12.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jakości przestrzeni publicznej w Gdańsku - bo dobre życie w mieście to również bezpiecznie i wygodne chodniki - pilnował będzie Grzegorz Krajewski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych
Jakości przestrzeni publicznej w Gdańsku - bo dobre życie w mieście to również bezpiecznie i wygodne chodniki - pilnował będzie Grzegorz Krajewski, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych
fot. UMG

 

Badania wskazujące z jakich form transportu korzystają gdańszczanki i gdańszczanie wykazały, że ponad 20 procent wszystkich podróży odbywa się pieszo, zwłaszcza na niewielkich odległościach. Przemieszczanie się na piechotę jest korzystne dla zdrowia, nie prowadzi do emisji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych i hałasu, sprzyja kontaktom międzyludzkim.

Wzrastająca świadomość ekologiczna, ale także trwająca sytuacja pandemiczna spowodowały, że wymagania wobec dostępności i jakości przestrzeni dla pieszych wzrosły. Znaczenie i rola ruchu pieszego ma odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych rozwoju Gdańska - Strategia Rozwoju Gdańska 2030 Plus, Program Operacyjny Mobilność i Transport. Bezpieczne ciągi piesze, chodniki o parametrach zapewniających optymalny poziom komfortu, dojścia wyznaczone po możliwie najkrótszej trasie i w otoczeniu zachęcającym do podróży pieszej, mają zasadnicze znaczenie dla tworzenia zrównoważonej mobilności miejskiej. Są jednym z głównych wyznaczników jakości przestrzeni publicznej i jakości życia nas wszystkich.

Oficjalny zakres obowiązków pełnomocnika:

  • koordynowanie i monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych Gdańska oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji oraz podejmowania innych przedsięwzięć, projektów i działań, mających wpływ na warunki poruszania się pieszo i kształtowanie zrównoważonej mobilności miejskiej
  • nadzór nad programami inwestycyjnymi poprawy warunków ruchu pieszego, w tym nad „Programem budowy i modernizacji chodników”
  • opiniowanie dokumentacji projektowych mających wpływ na warunki poruszania się pieszo
  • koordynowanie, inicjowanie i inspirowanie działań Gminy zmierzających do wzmocnienia wizerunku Gdańska jako miasta przyjaznego pieszym


Rozpoczynając swoją pracę, pełnomocnik skupi się na działaniach przygotowujących poprawę połączeń ciągów pieszych z przystankami komunikacji miejskiej i polepszeniu warunków sprzyjających docieraniu pieszo do szkół.

 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych

Grzegorz Krajewski dotychczas pracował w Referacie Mobilności Aktywnej, gdzie zajmował się m.in. opiniowaniem projektów infrastrukturalnych w zakresie pieszo-rowerowym, koordynował projekty dofinansowane ze środków UE promujące przemieszczanie się pieszo i rowerem (Central MeetBike, Switch, BSR Electric). W latach 2017 - 2019 koordynował organizację Kongresu Mobilności Aktywnej, największej w tej części Europy konferencji poświęconej niezmotoryzowanym formom przemieszczana się. Jest współautorem gdańskich strategicznych programów operacyjnych Mobilny Gdańsk oraz Mobilność i Transport. 

oprac. AU