Gdańsk gotowy na ulewne deszcze. Po spotkaniu miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego

W czwartek, 23 marca, odbyło się posiedzenie miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego. Wśród poruszanych kwestii były te związane z gotowością służb i jednostek miejskich do podjęcia działań w razie wystąpienia intensywnych opadów deszczu. Podczas spotkania podsumowano również działania realizowane w roku poprzednim.
23.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Osoby za stołem, za nimi mapa miasta
Spotkaniu przewodniczył Piotr Borawski, zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Omówienie wdrożenia podwyższonej gotowości

W spotkaniu pod przewodnictwem Piotra Borawskiego, zastępcy prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu uczestniczyli przedstawiciele służb i jednostek miejskich.

- Spotykamy się po to, aby mieć pewność przygotowania służb do różnych zdarzeń związanych z podtopieniami i nawalnymi deszczami, które występują głównie w okresie wiosenno-letnim – rozpoczął spotkanie Piotr Borawski. - Podsumujemy również wszystkie nasze możliwości związane z posiadanym sprzętem przeciwpowodziowym i infrastrukturą. Przeanalizujemy listę czarnych punktów, zwrócimy uwagę na przygotowane dokumenty oraz organizację ruchu.

Celem posiedzenia było sprawdzenie i omówienie wdrożenia podwyższonej gotowości wszystkich odpowiedzialnych służb do podjęcia działań w przypadku zagrożenia wynikającego z intensywnych opadów deszczu. Przedstawiciele miejskich jednostek oraz służb złożyli raport z przygotowania do tego typu sytuacji, w zakresie przygotowania pracowników czy funkcjonariuszy, sprzętu jakim dysponują, a także schematów działań gotowych do zastosowania w razie wystąpienia zagrożenia. Podczas spotkania omówiono też stan infrastruktury, w tym m. in. systemów odwodnieniowych, monitoringu miejskiego, a także rozwiązań służących wczesnemu przewidywaniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przedyskutowano też aktualnie wdrożone sposoby komunikowania się między wszystkimi zaangażowanymi służbami.  

- W poprzednim roku mieliśmy suszę i pięć zjawisk IV stopnia dotyczące opadów deszczu – zaczął Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody. - Susza jest zjawiskiem wyniszczającym. Im bardziej wzrasta temperatura, tym bardziej musimy liczyć się z wystąpieniem zjawisk kryzysowych. Obserwujemy również dużo zdarzeń o charakterze interwencyjnym, dotyczących głównie zanieczyszczenia wód – dodał Gajewski.

Raport z przygotowania miasta 

Na środę, 12 kwietnia, zostały zaplanowane ćwiczenia, których organizatorem będzie spółka Gdańskie Wody. Ćwiczenia będą podzielone na część praktyczną i teoretyczną w formie debaty na temat ochrony przeciwpowodziowej. Celem ćwiczenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z ochroną przeciwpowodziową w sytuacji kryzysowej, poznanie materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego podczas akcji przeciwpowodziowych oraz współpraca międzygminna służb kryzysowych.

Pełną gotowość zgłosili też przedstawiciele służb – Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Staży Miejskiej oraz Nadzór Budowlany.

- Jesteśmy przygotowani do tegorocznego sezonu, głównie bazując na zeszłorocznych algorytmach – raportował Sylwester Mieszczak, zastępca komendanta głównego policji w Gdańsku. - Wszystkie nasze patrole są dzielone, zgodnie z zapotrzebowaniem i zabezpieczeniem działań w poszczególnych dzielnicach miasta. Działamy w oparciu o całodobową służbę, pozostajemy również w stałym kontakcie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

– Jako służba ratownicza pracujemy całodobowo, realizujemy również dyżury domowe, podczas których jesteśmy do dyspozycji, mówił Karol Bryś, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. - Każda z naszych jednostek jest gotowa, posiadamy zapory, czy podstawowy sprzęt służący do odpompowania wody z pomieszczeń i budynków. Staramy się być przygotowani na każde możliwe scenariusze, wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale na wszystko reagujemy na bieżąco.

- Jako nadzór budowlany działamy prewencyjnie. W roku poprzednim skupiliśmy się przede wszystkim na kontroli działań deweloperów, głównie z miejscach newralgicznych, w których wiemy, że może dojść do podtopień podczas nawalnych deszczów – raportował omówienie wdrożenia podwyższonej gotowości, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. - Na ten rok planujemy głównie kontrolę budynków użyteczności publicznej, w tym szkół.

Gdańskie Wody regulują poziomy wód

Spółka Gdańskie Wody reguluje poziomy wód na zbiornikach zapewniając im jak największą retencję w sytuacjach wystąpienia bardzo dużych opadów. Przygotowanie do sezonu deszczowego zgłosiła też spółka Gdańskie Wodociągi. Standardowo czyszczeniu podlegały kolektory, m. in. te, z którymi, podczas deszczów nawalnych były największe problemy w ubiegłych latach.

W przygotowywaniu są już tymczasowe punkty poboru worków z piaskiem na terenie Gdańska, w których można odbierać worki z piaskiem. Z tych miejsc mieszkańcy sami będą mogą odbierać te elementy zabezpieczenia przeciwpowodziowego w przypadku zagrożenia. W sytuacji kryzysowej, kiedy służby miejskie mają bardzo dużo różnych zgłoszeń, taki system okazuje się dużo bardziej efektywny. 

Lista punktów znajduje się na stronie Spółki Gdańskie Wody i jest na bieżąco aktualizowana. Na stronie można również zapoznać się z poradami co robić, przed, w trakcie i po powodzi. 

Weryfikacji zostały poddane listy alarmowe, gdyby była potrzeba uruchomienia dodatkowych sił  i środków. Podczas spotkania omawiane były również działania dotyczące zabezpieczenia miejsc, które w przypadku ulewnych deszczów, ze względu na niekorzystne położenie stwarzają ryzyko podtopień. Działania policji i Straży Miejskiej skupiają się właśnie na zabezpieczeniu tych miejsc i przygotowania do przeprowadzenia wdrożenia zmiany organizacji ruchu.

Zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn w pomarańczowych kamizelkach, którzy rozwijają na trawie rękaw przeciwpowodziowy w kolorach pomarańczowym, czerwonym i białym
Na bieżąco utrzymywana jest gotowość sprzętu i materiałów w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym w postaci worków przeciwpowodziowych w ilości ok 200 000, rękawów (zapór) przeciwpowodziowych ok 400, ładowarek do piasku, agregatów prądotwórczych, pomp elektrycznych i spalinowych, łopat, szpadli, plandek, łodzi, pontonów i innego niezbędnego sprzętu. A to tylko część przygotowań do walki z żywiołem. Nz. gdańskie ćwiczenia przeciwpowodziowe w kwietniu 2022 roku
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

GZDiZ - gotowość sprzętu i materiałów 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni poddał okresowej weryfikacji projekty zmiany organizacji ruchu w tzw. czarnych punktach (miejscach najbardziej zagrożonych), na wypadek konieczności czasowego zamknięcia tych miejsc. Sytuację w poszczególnych punktach monitorują kamery systemy Tristar, do tego dochodzą kamery Wydziału Bezpieczeństwa i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Na bieżąco utrzymywana jest gotowość sprzętu i materiałów w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym w postaci worków przeciwpowodziowych w ilości ok 200 000, rękawów (zapór) przeciwpowodziowych ok 400, ładowarek do piasku, agregatów prądotwórczych, pomp elektrycznych i spalinowych, łopat, szpadli, plandek, łodzi, pontonów i innego niezbędnego sprzętu.

Oprócz Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego utrzymywane są terenowe punkty worów z szybkim dostępem dla służb przy wytypowanych zbiornikach retencyjnych i przepompowni w poszczególnych rejonach działania spółki Gdańskie Wody.

Monitoring na bieżąco

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Gdańsk, na bieżąco monitoruje sytuacje pogodowe, ostrzeżenia oraz utrzymuje komunikację z wszystkimi podmiotami biorącymi udział w działaniach związanych z ulewnymi opadami deszczu i podtopieniami lokalnymi lub innymi sytuacjami o charakterze kryzysowym w tym powodziowym.

- Dziekuję za pełną waszą gotowość. Cieszę się, że wszystkie nasze służby w tak konkretny i profesjonalny sposób podchodzą do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców Gdańska - podsumował Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Mam nadzieję, że w sytuacjach kryzysowych będziemy spotykać się jak najrzadziej - dodał.

Retencja w Gdańsku

W trosce o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, w Gdańsku obowiązują jedne z najbardziej rygorystycznych zasad zagospodarowania wód opadowych dla działalności inwestycyjnej. Już w planach zagospodarowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi dotyczące retencji wód opadowych, które dodatkowo uszczegóławiane są wydawanych warunkach technicznych. Dzięki temu inwestorzy są zobligowani do dbania o należyte odprowadzanie wody, a w Gdańsku coraz częściej powstają osiedla lub drogi wykorzystujące małą retencję. Polityka małej retencji powoduje bardzo pozytywne skutki. To konkretne działanie zwiększające ochronę przed dużymi opadami przy jednoczesnym wykorzystaniu deszczówki do utrzymania miejskiej zieleni. W latach 2020 – 2022 uzgodniliśmy projekty powierzchniowej retencji, (w zbiornikach retencyjnych, ogrodach deszczowych, czy nieckach), która będzie w stanie pomieścić blisko 200 000 m3 wody.

 

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku