• Start
  • Wiadomości
  • Pierwsze ciężarówki z węglem w cenie 2 tys. zł za tonę dotrą do mieszkańców już dzisiaj

Pierwsze ciężarówki z węglem w cenie 2 tys. zł za tonę jadą już do gdańskich domów

Pierwsze transporty z węglem, w cenie 2 tysięcy złotych za tonę, wyjadą do mieszkańców we wtorek, 22 listopada. Importowany z Kolumbii opał jest dobrej jakości. Od trzech tygodni wnioski o zakup węgla przyjmuje Gdańskie Centrum Świadczeń. Na zlecenie miasta Gdańska dystrybucją surowca zajmuje się spółka prowadząca jeden ze składów węgla.
22.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Każdego dnia planowanych jest kilkadziesiąt transportów węgla do mieszkańców Gdańska
Każdego dnia planowanych jest kilkadziesiąt transportów węgla do mieszkańców Gdańska
fot. Dominik Paszliński/ gdansk.pl

Ile można kupić węgla po 2 tys. zł za tonę?

Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe weszła w życie 3 listopada
 
Zgodnie z przyjętymi przez rząd i zatwierdzonymi przez parlament rozwiązaniami, jedno gospodarstwo domowe może nabyć węgiel w cenie 2 tys. zł za tonę.

Nowa taryfa GPEC za ciepło. Wzrost ceny ok. 3 procent od początku listopada

Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego 1,5 tony w tym roku, a kolejne w 2023 roku. Transakcji można dokonać dwukrotnie tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów można kupić maksymalnie 1,5 tony.
 
Co istotne, pierwszy transport w każdym z dwóch wymienionych okresów, niezależnie od ilości węgla, jest darmowy. W przypadku zamówienia części z przysługującego limitu, koszt każdego kolejnego dowozu węgla poniesie kupujący.

Wnioski na zakup węgla przyjmuje Gdańskie Centrum Świadczeń

Miasto Gdańsk jako jeden z wielu samorządów w kraju zaangażowało się w proces dostarczenia węgla mieszkańcom. Zawarło w tej sprawie dwie umowy: dostawcą surowca - spółką PGE Paliwa oraz firmą Węglobud, która jest odpowiedzialna za przywóz węgla z portu, jego składowanie oraz transport do klienta. 
 
Wnioski od mieszkańców na zakup węgla na preferencyjnych warunkach przyjmuje od 7 listopada Gdańskie Centrum Świadczeń (GCŚ). 

Węgla na składzie nie zabraknie

Do piątku, 18 listopada, GCŚ otrzymało ok. 240 zgłoszeń, z czego 183 po wpłacie pieniędzy przez wnioskodawcę oraz weryfikacji przez urzędników zostało już przyjętych do wykonania. 
 
- Na składzie znajdują się już pierwsze ilości węgla: 174 tony orzecha oraz 101 ton groszku. Surowiec w porcie jest dostępny Jest go dużo i w miarę potrzeb będzie na składzie na bieżąco uzupełniany. Fizycznie, od wtorku, 22 listopada, rozpoczynamy proces realizacji pierwszych zamówień, czyli transport węgla do mieszkańców. Nie chcemy, aby nikt w okresie zimowym pozostał bez węgla - mówi Janusz Kupcewicz-Szwoch, wiceprezes spółki Gdańskie Usługi Komunalne (GUK), zajmujący się koordynacją akcji dystrybucji węgla do mieszkańców. 

Opał sprzedawany przez miasto jest dobrej jakości

Podkreśla zarazem, że gdańszczanie nie muszą się martwić o to, czy zakupiony przez nich węgiel sprawdzi się w piecu. 
 
- Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości: węgiel, który miasto Gdańsk zamówiło dla mieszkańców pochodzi z Kolumbii i jest naprawdę dobrej jakości. Ma niską zawartość popiołu i dobre wartości energetyczne - zapewnia wiceprezes GUK.

Jest projekt budżetu miasta na 2023 r. "Na ciężkie czasy inflacji, drożyzny i wysokich cen energii"

Codziennie do mieszkańców Gdańska wykonywanych będzie ok. 50 kursów ciężarówek załadowanych węglem. 
 
- Większość transportów, które będziemy od wtorku realizować, dotyczą zakupu 1 lub 1,5 tony węgla, ale zdarzają się też mniejsze zamówienia - wyjaśnia Janusz Kupcewicz-Szwoch.

Ile gdańskich gospodarstw wystąpi o węgiel na preferencyjnych warunkach?

Maksymalną liczbę gospodarstw domowych, która może w Gdańsku skorzystać z możliwości kupna węgla na preferencyjnych warunkach, wiceprezes GUK szacuje na ok. 7 tysięcy. Tyle bowiem gospodarstw otrzymało kilka miesięcy temu dodatek węglowy. 
 
- Przy czym z doświadczeń innych samorządów, które także zarządzają procesem sprzedaży węgla, wynika, że ok. 70 procent gospodarstw domowych, które wcześniej dostały dodatek węglowy, korzysta teraz również z oferty kupna węgla w cenie 2 tys. zł za tonę. To oznacza, że w Gdańsku liczba gospodarstw, które wystąpią o zakup opału na preferencyjnych warunkach, może wynieść faktycznie ok. 4,9 - 5 tysięcy - przewiduje Janusz Kupcewicz-Szwoch.

Kto może skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla?

Z preferencyjnego zakupu węgla może skorzystać osoba która otrzymała wcześniej dodatek węglowy, członek gospodarstwa domowego tej osoby, jak i osoba, która nie składała wniosku o dodatek węglowy, ale spełnia warunki do jego otrzymania.
 
Osoba zamierzająca skorzystać z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce kupić. W ramach podpisanej umowy miasto Gdańsk daje możliwość zakupu węgla w postaci groszku oraz orzecha.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnego zakupu węgla?

Z preferencyjnego zakupu węgla nie skorzysta członek gospodarstw domowego, które nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę.

Jak wygląda procedura preferencyjnego zakupu węgla?

W pierwszej kolejności osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach uiszcza opłatę. Jej wysokość uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 3 tys. zł.
 
Wpłaty należy przekazywać:
 
  • przelewem na rachunek bankowy:

Gdańskie Centrum Świadczeń

Bank Pekao S. A.

71 1240 6292 1111 0011 2001 5156
 
Tytuł przelewu: „wniosek o zakup: imię i nazwisko wnioskodawcy”
 

Dalsze kroki po wpłacie pieniędzy

Po dokonaniu płatności należy złożyć do Gdańskiego Centrum Świadczeń wniosek o preferencyjny zakup węgla.
 
Po potwierdzeniu przez pracownika GCŚ spełnienia warunków do preferencyjnego zakupu paliwa oraz odnotowaniu wpłaty wnioskodawca otrzyma stosowną informację na podany we wniosku adres e-mail.
 
W kolejnym kroku Gdańskie Centrum Świadczeń przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa, do składu zajmującego się dystrybucją węgla. Następnie, pracownik tej firmy ustali z mieszkańcem termin dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa można składać do 15 kwietnia 2023 r. Można to zrobić:
 
osobiście:
 
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
 
za pośrednictwem poczty:
 
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk
 
w formie elektronicznej:
 
za pośrednictwem: Portalu ePUAP – https://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 
Ważne! Jako adresata wniosku wysyłanego przez ePUAP należy wskazać Gdańskie Centrum Świadczeń, a nie Urząd Miejski w Gdańsku.

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami