• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Uniwersytet Medyczny najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza

GUMed najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią Pomorza

Studenci zagraniczni kształcący się w Gdańsku najchętniej i najczęściej wybierają Gdański Uniwersytet Medyczny. Uczy się tutaj ponad 30 proc. ogółu cudzoziemców studiujących w naszym mieście.
26.02.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Gdański Uniwersytet Medyczny, historyczny budynek przy placu dr. Stefana Michalaka
Gdański Uniwersytet Medyczny, historyczny budynek przy placu dr. Stefana Michalaka
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.plGdański Uniwersytet Medyczny od lat jest liderem umiędzynarodowienia na Pomorzu. Utrzymujący się trend potwierdza najnowszy raport Studenci zagraniczni w Polsce 2020 przygotowany w ramach programu Study in Poland realizowanego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

W Gdańsku studiuje 3 270 cudzoziemców, pochodzących z 44 krajów. Najliczniejszą grupą są studenci GUMed, stanowiący ponad 30 proc. ogółu.

Zdecydowanym faworytem wśród kierunków cieszących się największą popularnością u obcokrajowców w Gdańsku, jest kierunek lekarski, na którym w roku 2019/2020 kształciło się blisko 1 000 osób.

W skali kraju kierunek lekarski był drugim najczęściej wybieranym przez studentów zagranicznych. Kształciło się na nim w sumie 7 828 osób, z których niemal 1 000 studiował w naszym Uniwersytecie. GUMed uplasował się na drugiej pozycji wśród polskich akademickich uczelni kształcących w zawodach medycznych - tuż za Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Jak podkreślają twórcy raportu, umiędzynarodowienie jest jednym z głównych trendów rozwojowych szkolnictwa wyższego na świecie. Polskie uczelnie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, dokładając starań, by w ich murach kształciło się jak najwięcej studentów z zagranicy. W związku z tym, z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce.

Działania z zakresu internacjonalizacji realizuje w GUMed Dział ds. Umiędzynarodowienia. Do jego najważniejszych zadań należy m.in. organizacja współpracy międzynarodowej, wsparcie studentów zagranicznych oraz budowa relacji z absolwentami zagranicznymi.

- Nasz uniwersytet kładzie szczególny nacisk na zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia oraz wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności na świecie. Popierane i wspierane są wszelkie działania dotyczące współpracy międzynarodowej oraz mobilności zagranicznej - mówi Ewa Kiszka, kierownik Działu. - Niezwykle istotny jest rozwój kierunków studiów otwartych dla kandydatów z całego świata, jak też podnoszenie kompetencji językowych i kulturowych społeczności akademickiej oraz reorganizacja i dostosowywanie uczelnianej administracji do wspierania naukowców. Są to działania na poziomie strategicznym i operacyjnym, bezpośrednie i pośrednie, partnerskie i wspierające, dostosowywane do zmieniających się potrzeb.

Na GUMed studiuje obecnie blisko tysiąc obcokrajowców pochodzących z 65 krajów. Stanowi to 17 ogółu studentów. TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA