Finał konkursów prac magisterskich i licencjackich. Poznaliśmy laureatów edycji 2022/2023

W siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Sopocie odbyły się Finał XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XIX edycji Konkursu Prac Licencjackich. Konkursy odbywają się pod patronatem honorowym marszałka województwa pomorskiego oraz prezydentów Gdańska i Sopotu.
29.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
12 osób (kobiety i mężczyźni) stoi na scenie, większość z kwiatami i dyplomami
Na zdjęciu autorzy i promotorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac dyplomowych i przedstawiciel sponsora. Od lewej: dr Magdalena Markiewicz - Uniwersytet Gdański, dr hab. inż. Krzysztof Zięba - Politechnika Gdańska, Kacper Kowalski (autor wyróżnionej pracy), Jagoda Goll (autorka, laureatka konkursu), Beata Brzezicka-Gryboś - przedstawiciel sponsora PKS Gdańsk - Oliwa S.A., Kinga Sildatka (autorka wyróżnionej pracy), dr Joanna Miklińska - Akademia Morska w Gdyni, Bożena Żuławska (autorka, laureatka konkursu), dr Michał Tuszyński - Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, dr hab. Beata Majecka - Uniwersytet Gdański, Natalia Strzyżewska (autorka wyróżnionej pracy), dr Krzysztof Kowalke - Uniwersytet Gdański
fot. Magdalena Maniak / PTE o. Gdańsk

Cel konkursów

Celem Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana oraz Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza jest promowanie zdolnych absolwentów pomorskich, publicznych i niepublicznych uczelni, w tym upowszechnianie ich dorobku, zainteresowań, w aspekcie przyszłych karier zawodowych oraz współpracy z przedsiębiorcami regionu Pomorza.

Zgłoszono 27 prac dyplomowych

Do Konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz licencjackie i inżynierskie napisane w języku polskim lub angielskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego.

W bieżącej edycji 2022/2023 do konkursów zgłoszono łącznie 27 prac dyplomowych:

  • 14 prac magisterskich (w tym 2 w języku angielskim)
  • 13 prac licencjackich

Autorami zgłoszonych prac byli studenci z pięciu trójmiejskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego (Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania), Politechniki Gdańskiej (Wydziału Zarządzania i Ekonomii), Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni). 

Wybory kapituły i wręczenie nagród 

Prace w konkursach ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku - profesorowie trójmiejskich uczelni (Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu). Obrady Kapituły i ogłoszenie wyników konkursów odbyło się 15 lutego 2023 r.

W dniu 22 marca w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Sopocie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień. 

Laureaci konkursów, a także promotorzy zwycięskich prac dyplomowych otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz nagrody sponsorowane przez Partnera Konkursów PKS Gdańsk - Oliwa S.A. i Patronów Honorowych.

Wyniki Konkursów

Konkurs Prac Magisterskich

Główną nagrodę w XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich otrzymała Jagoda Goll za pracę „Rola strategii wyłaniających się w przetrwaniu restauracji w Polsce /Emergent strategies in survival of restaurants – evidence from Poland”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Krzysztofa Zięby, prof. PG; Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości. 

Kapituła przyznała także kilka wyróżnień:

  • Natalia Strzyżewska, praca „Psychologiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w warunkach kryzysu finansowego”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG ; Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
  • Natalia Pokrzywiec, praca nt. „Świadomość ekologiczna i jej wpływ na zachowania przedsiębiorstw”. Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Majeckiej, prof. UG; Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

Konkurs Prac Licencjackich

Główną nagrodę w XIX edycji Konkursu Prac Licencjackich otrzymała Bożena Żuławska za pracę „Obsługa pasażerów promowych w kontekście funkcjonalności nowego publicznego terminalu promowego w Gdyni”. Praca napisana pod kierunkiem dr Michała Tuszyńskiego, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Katedra Logistyki

Wyróżnienia otrzymali: 

Kinga Sildatka, praca „Rozwój węzłów integracyjnych dla równoważenia mobilności miejskiej w Polsce”. Praca napisana pod kierunkiem dr Joanny Miklińskiej; Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, Katedra Logistyki i Systemów Transportowych

Kacper Kowalski, praca „Bankowość mobilna w perspektywie funkcjonowania społeczeństwa bezgotówkowego na przykładzie Norwegii i Polski”. Praca napisana pod kierunkiem dr Magdaleny Markiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu Międzynarodowego.

 

Od 2016 roku wyłącznym partnerem konkursów jest Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów i Usług PKS Gdańsk-Oliwa S.A. Patronat honorowy objęli: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.