• Start
  • Wiadomości
  • Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Czy Gdańsk ją przyjmie?

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Czy Gdańsk ją przyjmie?

Konferencja Atrakcyjne i Inkluzywne Miasta. Promocja Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym była okazją do spotkania przedstawicieli miast, które już przyjęły Kartę i specjalistów w zakresie różnorodnościowej polityki miejskiej.
11.04.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przedstawiciele konferencji dyskutowali m.in. nad tym czy równość genderowa wpływa na rozwój miast

Pierwszym w historii polskim miastem, które podpisało Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym była Nysa (w 2008 roku). Kolejnym był Aleksandrów Kujawski. Do podpisania Karty przygotowywał się też Słupsk.

Wszystko jednak wskazuje na to, że to Gdańsk będzie trzecim miastem w Polsce, które podpisze kartę i tym samym wyrazi aprobatę dla równości kobiet i mężczyzn w życiu społecznym.

Na konferecji w ECS o wartościach, które niesie ze sobą Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn, dyskutowali przedstawiciele miast, które już przyjęły Kartę i specjaliści w zakresie różnorodnościowej polityki miejskiej oraz osoby aktywnie promujące wartości wpisane w Kartę w swoich społecznościach. 

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym jest dokumentem przygotowanym przez Komitet Reginów w 2006 r. Adresowana jest do samorządów lokalnych i ma być wyrazem zaangażowania władz w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn. Wdrożenie karty w życie ma oznaczać zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji w demokratycznym społeczeństwie, walkę ze stereotypami i uprzedzeniami.

Aby wprowadzić kartę w życie trzeba opracować plan, który określi priorytety i niezbędne działania związane z wdrażaniem założeń dokumentu. Takim planem ma zająć się Rada ds. Równego Traktowania, powołana w 2016 r. w Gdańsku, która monitoruje i analizuje wszelkie zjawiska dyskryminacji w mieście. Jej członkowie do końca roku publicznie przedstawią wypracowane rekomendacje dla naszego miasta.

"Atrakcyjne i Inkluzywne Miasta. Promocja Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym" to jednodniowe wydarzenie, na które składały się panele dyskusyjne i wystąpienia zaproszonych gości.