• Start
 • Wiadomości
 • Edukacja do Kultury. Gdańsk. Spotkanie dla wnioskujących o granty

Edukacja do Kultury. Nie wiesz, jak napisać wniosek o grant? Przyjdź na spotkanie

Przedstawiciele organizacji pozarządowych planujący skorzystać z możliwości wnioskowania o grant wpisujący się w miejski program EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK. będą mogli skonsultować swoje pomysły. Spotkanie dot. pisania projektów odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia o godz. 17.00, w Teatrze Miniatura przy al. Grunwaldzkiej 16.
13.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zabytkowy budynek teatru, widok z drugiej strony ulicy Grunwaldzkiej
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia o godz. 17.00, w Teatrze Miniatura przy al. Grunwaldzkiej 16
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

NieKongres Animatorów i Animatorek Kultury w Gdańsku - rusza rejestracja, impreza w czerwcu

Gdańsk w 2023 roku przeznaczy 200 000 zł na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze oraz służących rozwijaniu pasji i aktywności twórczej mieszkańców Gdańska. Propozycje m.in. warsztatów, wydarzeń kulturalnych czy zajęć edukacyjnych. Wnioski w tym konkursie grantowym można składać w systemie Witkac do 28 kwietnia. 

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się w BIP.

Wspierane będą:

 • Działania prowadzące do wzrostu wiedzy o historii, dziedzictwie narodowym i współczesności Gdańska, pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej oraz narodowej, umacniania świadomości obywatelskiej w kontekście miejskim, państwowym i europejskim, pobudzania zaangażowania obywatelskiego i kreatywności artystycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w wysokojakościowych wydarzeniach kulturalnych, a tym samym podnoszenie kompetencji mieszkańców;
 • Inicjatywy oparte na procesie, w ramach którego rozwijane będzie świadome uczestnictwo w kulturze. Wspieranie rozwoju potencjału, pobudzanie kreatywności i budowanie nowych kompetencji w mieszkańcach, wzmocnienie lokalnej tożsamości w miejscu zamieszkania;
 • Zadanie powinno odnosić się do rozwiązania zdefiniowanego problemu, braku aktywności, ograniczeń związanych z utrudnionym dostępem do zinstytucjonalizowanych miejsc kultury. Dobór form aktywizacji poprzez sztukę lub kulturę musi być odpowiedzią na realne potrzeby odbiorców (te potrzeby muszą być jasno określone w ofercie konkursowej); 
 • Działania pobudzające kreatywność i budujące umiejętności uczestników, które w konsekwencji rozwiną kompetencje kulturowe i kulturalne mogą przybierać różne formy, m.in.: warsztaty, zajęcia edukacyjne wraz z prezentacją efektów szerokiej publiczności i małe wydarzenia kulturalne.
Spotkanie konsultacyjne - banner informacyjny
Nie wiesz, jak wnioskować o grant? Przyjdź na spotkanie konsultacyjne
fot. mat. UMG

Wszystko jest instalacją" - o sukcesie wystawy Fangora mówią jej projektantki

Jak dobrze skonstruować projekt?

 1. Zbadaj potrzeby odbiorców i opisz je we wniosku. (Powinien się tam znaleźć opis tego, jakie działania przeprowadzisz, żeby poznać potrzeby odbiorców i jaki jest ich rezultat).
 2. Zaplanuj działania tak, aby harmonogram był dopasowany do idei projektu i potrzeb odbiorców.
 3. Upewnij się, że działania są z zakresu edukacji kulturowej (jak to zrobić? Niżej znajdziesz krótką listę charakteryzującą takie działania).
 4. Odpowiedz na pytanie, co nowego osiągniesz planowanym działaniem i opisz to we wniosku.

Działania realizowane w obszarze kultury w Gdańsku, powinny być:

 • otwarte na potrzeby i oczekiwania odbiorców (są odpowiedzią na poznane/zdiagnozowane wcześniej potrzeby uczestników. Poprzedzone namysłem, o tym kim jest odbiorca)
 • angażują uczestników (stwarzają przestrzeń do wspólnych działań)
 • wspierają ich refleksyjność i krytyczne myślenie (dają przestrzeń do namysłu, zadawania pytań, kwestionowania)
 • pozwalają rozwijać kompetencje kulturowe i kulturalne (poszerzają wiedzę, rozwijają umiejętności i mądrze/świadomie/celowo budują doświadczenie w obszarze kultury).

oprac. AU