Budżet Obywatelski 2024 - ostatni dzień zgłaszania projektów

Piątek, 3 marca, jest ostatnim dniem na zgłaszanie projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Jego z haseł, promujących tę inicjatywę brzmi “Zmieniaj Gdańsk BO możesz” i nie ma w nim przesady. 10 wcześniejszych edycji Budżetu Obywatelskiego pozwoliło już na realizację setek większych i mniejszych pomysłów mieszkańców, które pozytywnie wpłynęły na jakość życia w mieście. 
03.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Papierowa ulotka żółtego koloru, nieco zgięta w pionie. Po lewej i po prawej stronie od zgięcia widzimy dwa drukowane napisy Budżet Obywatelski Gdańsk
Budżet Obywatelski na rok 2024 wynosi ponad 20 milionów zł. Procedura przygotowania projektów do głosowania i wyboru najciekawszych propozycji odbędzie się już po raz jedenasty
Dominik Paszliński/gdansk.pl

Ostateczny termin mija w najbliższy piątek, 3 marca, tuż przed północą - o godz. 23.59. Każdy projekt można zgłosić w prosty i wygodny sposób za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej BO.

KLIKNIJ I ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT

Ponad 20 mln zł na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie

Z ogólnej puli BO na projekty dzielnicowe przeznaczono na przyszły rok 16 624 463 złotych, w tym na projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 3 306 790 złotych. 

Na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które mogą służyć mieszkańcom co najmniej kilku dzielnic, przewidziano 3 817 110 złotych, w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego - 1 140 000 złotych. Wartość jednego projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 mln zł, a zielonego projektu - 380 tys. złotych.                                 

Łącznie pula gdańskiego BO na przyszły rok wynosi 20 441 573 zł.

FILM PRZYPOMINAJĄCY, ILE MOŻNA ZROBIĆ DZIĘKI BUDŻETOWI OBYWATELSKIEMU

Budżet Obywatelski 2024 - kto może uczestniczyć

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gdańska - praktycznie bez ograniczeń. Nie jest wymagane zameldowanie, nie ma również limitu wieku. 

Możliwe są projekty przygotowane indywidualnie, jak też grupowo - na przykład przez sąsiadów, którzy mają wspólny cel w postaci lepszego zagospodarowania przestrzeni wokół ich domu. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Gdańsk.

Do Budżetu Obywatelskiego 2023 mieszkańcy zgłosili 509 projektów

Budżet Obywatelski 2024 - co dalej z projektami                                                                

Wszystko rozstrzygnie się po wakacjach, wyniki głosowania poznamy najpóźniej 29 września br. Wcześniej, projekty poddane będą kilkuetapowej procedurze.

  • Ocena formalna i wstępna projektów

do 3 kwietnia 2023 r.

Zgłoszone pomysły są oceniane pod kątem spełnienia wymogów formalnych projektu. Projekty inwestycyjne trafiają także do oceny wstępnej, gdzie weryfikowane są przez Wydział Skarbu, Wydział Urbanistyki i Architektury, Wydział Geodezji oraz Biuro Rozwoju Gdańska.

 

  • Weryfikacja projektów

do 30 czerwca 2023 r.

Wydziały oraz jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego dokonują oceny projektów pod kątem możliwości ich realizacji.

 

  • Weryfikacja projektów przez zespół konsultacyjny

do 11 sierpnia 2023 r.

Zespół Konsultacyjny prowadzi swoje działania, m. in. rozpatruje odwołania od negatywnych ocen projektów

 

  • Losowanie numerów projektów do głosowania

do 18 sierpnia 2023 r.

Losowanie numerów, zgodnie z którymi projekty, które przeszły pozytywnie przez wszystkie etapy oceny, zostaną uporządkowane na liście do głosowania.

 

  • Głosowanie

11 - 25 września 2023 r.

Na projekty głosują mieszkańcy, za pośrednictwem systemu elektronicznego.

 

  • Ogłoszenie wyników głosowania

do 29 września 2023 r.

Ogłoszenie wyników głosowania i listy projektów, które zostały wybrane przez mieszkańców do realizacji.

TV

233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mieszkańcy i turyści świętowali pod “Sobieskim”