Zrozumieć ideę segregacji odpadami. Tak wyglądał Dzień Otwarty Zakładu Utylizacyjnego

W sobotę, 13 kwietnia, była okazja, by zobaczyć z bliska, jak wygląda codzienna praca Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. Uczestnicy mogli zwiedzić teren zakładu, obejrzeć kompostownie i miejsca składowania odpadów, a także przekonać się, że segregacja odpadów jest naprawdę ważna. Zobaczcie zdjęcia z dnia otwartego!
13.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
śmieci na taśmie w zakładzie
Dzień Otwarty Zakładu Utylizacyjnego przy ulicy Jabłoniowej w Gdańsku był okazją do obejrzenia miejsc na co dzień niedostępnych dla odwiedzających
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

10 nowoczesnych autobusów z napędem wodorowym dołączy do gdańskiej floty

Okazja, by zrozumieć ideę segregacji

Dzień Otwarty Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku był okazją, aby wejść na teren zakładu, który na co dzień nie jest dostępny dla zwiedzających. Zarejestrowani wcześniej uczestnicy podzieleni na grupy mogli zobaczyć, jak wyglądają kwatery składowania odpadów, plac składowania odpadów gabarytowych, biofiltr, kompostownie komorowa i tunelowa oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Dzień otwarty był też okazją, by zwiedzić zmodernizowaną sortownię odpadów i zobaczyć, jak odpady zamieniają się w surowce. Była to znakomita okazja, by w pełni zrozumieć ideę segregacji odpadów i przekonać się, dlaczego tak ważna jest prawidłowa segregacja już u źródła - czyli w naszych domach.

Zobacz fotorelację z dnia otwartego

Poznaj Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny mieści się przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku i zajmuje powierzchnię 67,5 hektara. Jego zadaniem jest bezpieczne zagospodarowanie odpadów z czterech gmin: Gdańska, Kolbud, Pruszcza Gdańskiego oraz gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Przyjeżdżają tu odpady od ponad 560 tysięcy mieszkańców. Rocznie gdański ZUT zagospodarowuje około 300 tysięcy ton odpadów. 

Jak to się odbywa? Dziennie przez wagi przejeżdża 300 pojazdów przywożących odpady, aby trafiły na instalacje. Na terenie zakładu znajdują się: sortownia odpadów, kompostownie (komorowe i tunelowe), kwatery składowania odpadów, magazyn odpadów niebezpiecznych, podczyszczalnia, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz wagi (przy bramie 2 i 4) przez które muszą przejechać wszystkie samochody przywożące odpady do zakładu. Do sortowni trafiają odpady przywiezione z miasta. W tej instalacji odzyskiwane są surowce do recyklingu.

Na terenie zakładu są dwie kompostownie: starsza – tunelowa, oraz nowsza – komorowa. Trafiają do nich odpady kuchenne i zielone, z których produkowany jest certyfikowany kompost, sprzedawany mieszkańcom. Raz w roku Zakład Utylizacyjny w Gdańsku organizuje specjalną akcję „Czarne Złoto Ogrodników”, podczas której można otrzymać tonę kompostu w cenie 1 zł. Ponadto do kompostowni tunelowej trafia frakcja zawierająca odpady organiczne, wysortowana z odpadów resztkowych.

Na kwaterach natomiast składowane są odpady, z których już nic nie można odzyskać. Łącznie są trzy – ale dwie z nich są zamknięte i obecnie tylko jedna jest eksploatowana. Na kwaterach umieszczone są studnie gazowe. To specjalne instalacje, które pozwalają nam pozyskiwać gaz, który powstaje w wyniku rozkładu złożonych tam odpadów. Gaz ten, a właściwie jego główny składnik, czyli metan, zamieniany jest w zieloną energię, dzięki czemu Zakład Utylizacyjny może być prawie samowystarczalny energetycznie

Gdańsk ma nowe 2000 drzew. Miasto i GZDiZ wsparły akcję Fundacji „One More Tree”

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy