• Start
 • Wiadomości
 • Dzieci na wakacjach, a w 33 szkołach i przedszkolach remonty

Dzieci na wakacjach, a w 33 szkołach i przedszkolach remonty

Z początkiem wakacji w wielu szkołach i przedszkolach rozpoczęły się remonty. Część z nich to realizacja większych inwestycji, inne to prace związane z dostosowaniem przestrzeni do nowych przepisów przeciwpożarowych. W niektórych placówkach prowadzone są także drobniejsze prace jak odświeżenie toalet, stołówek czy sal lekcyjnych przed nowym rokiem szkolnym. Koszt wszystkich tych działań to niemal 28 mln złotych.
02.07.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie przedstawia budynek w trakcie remontu, otoczony metalowym ogrodzeniem. Na ogrodzeniu widnieje żółta tablica z napisem UWAGA! REMONT , ostrzegająca przechodniów o trwających pracach.
Remont Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

O szczegółach dotyczących prac poinformowano we wtorek, 2 lipca, w jednej z remontowanych obecnie placówek - w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 we Wrzeszczu.

- W czasie, kiedy dzieci odpoczywają, my możemy pracować nad tym, żeby placówki oświatowe i opiekuńcze poprawiły jakość swojej infrastruktury, tak by były gotowe na ich powrót 2 września. W tej chwili jesteśmy przy ulicy Batorego, gdzie trwa remont szkoły specjalnej. Powstaną nowe sale terapeutyczne, wyremontowana zostanie sala do nauki cukiernictwa - mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska. - Aż 33 placówki oświatowe i opiekuńcze w Gdańsku zostaną poddane różnego rodzaju, mniejszym lub większym, remontom. Poprawione zostanie również otoczenie wielu szkół.

 

Szkolne inwestycje na dużą skalę

- W Zespole Szkół Specjalnych nr 1 modernizujemy wnętrze, w którym powstają m.in. pracownie terapeutyczne, sanitariaty czy szatnia. Wszystko przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zbudowana zostanie także winda zewnętrzna - powiedziała Anna Mańkowska, zastępczyni dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Oczywiście nie jest to jedyna budowa. Obecnie DRMG prowadzi prace w dziewięciu obiektach. Ich wartość to około 25 milionów złotych.  

Prace prowadzone są w:

 1. ZSP 1 przy ul. Jagiellońskiej – przebudowa węzła żywienia
 2. SP 15 przy ul. Smoluchowskiego – budowa i przebudowa instalacji hydrantowej w obu budynkach
 3. SP 65 przy ul. Śluzy – przebudowa węzła żywienia wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ppoż.
 4. Żłobek przy ul. Olsztyńskiej – naprawa dachu
 5. Przedszkole nr 39 przy ul. Opackiej – remont dachu, izolacja budynku
 6. Przedszkole nr 85 przy ul. Chałubińskiego - modernizacja węzła żywienia
 7. X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kościuszki - modernizacja węzła żywienia i instalacje elektryczne
 8. ZSO nr 8 przy ul. Meissnera - modernizacja węzła żywienia, dostosowanie ppoż.
 9. ZSS nr 1 przy ul. Batorego - rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku szkolnego

Warto przypomnieć, że z ważniejszych inwestycji edukacyjnych trwa także budowa szkoły przy ul. Morenowe Wzgórze. Szkoła ta zostanie otwarta w przyszłym roku szkolnym 2025/2026. Budynek dla blisko 700 uczniów, sala gimnastyczna, boisko, dojście do obiektu od strony dwóch dzielnic - to najważniejsze z prowadzonych prac. W szkole uczyć się będą dzieci w klasach 0 – 8 w 27 oddziałach liczących po 25 uczniów. Planowany koszt inwestycji to ok. 30 mln złotych.

Zdjęcie przedstawia konferencję prasową zorganizowaną przed remontowanym budynkiem, w której uczestniczą cztery osoby: dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Jedna z kobiet, trzymając czerwoną teczkę z herbem Gdańska, przemawia do mikrofonów oznaczonych logo lokalnych mediów.
Gdzie i jakie remonty odbywają się w wakacje w szkołach i przedszkolach ? Odpowiadali, od lewej: Andrzej Kowalczys - przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Gdańska; Anna Mańkowska - zastępczyni dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska; Monika Chabior - zastępczyni prezydent Gdańska oraz Maximilian Kieturakis, miejski radny
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Inwestycje na mniejszą skalę

-  Dodatkowo w 24 szkołach podstawowych, a także w niektórych przedszkolach remontujemy sale na przyjęcie zerówkowiczek i zerówkowiczów. Kosz tych prac to kolejne 1,5 miliona złotych - mówiła Monika Chabior. - Warto wspomnieć, że gdański budżet na oświatę wynosi ponad 1,9 mld złotych, z czego 40 proc. to środki, które wnosi gmina. Potrzebujemy większego dofinansowania oświaty.

W zakres prac remontowych związanych z dostosowywaniem placówek do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych wchodzi m.in. wymiana okien, podłóg i wykładzin, wykonanie przeszklonych ścian, podestów, drzwi czy schodów ewakuacyjnych, a także adaptacja pomieszczeń na szatnie. To także przenoszenie oddziałów między piętrami, dostosowanie i remont toalet. Szkoły wyposażone zostaną w szafki przedszkolne (dla zerówkowiczów), wymieniane będą gaśnice, hydranty i lampy oraz zabezpieczane będą drogi ewakuacyjne i kanały wentylacyjne.

Dostosowane zostaną 24 placówki:

 • Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gojawiczyńskiej
 • Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Kartuska
 • Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Ubocze
 • Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Emilii Hoene
 • Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Marusarzówny
 • Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku
 • Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Lilii Wenedy
 • Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Wąsowicza
 • Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Matki Polki
 • Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Arkońska
 • Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Burzyńskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 52, ul. Kościuszki
 • Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Małomiejska
 • Szkoła Podstawowa nr 57, ul. Aksamitna
 • Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Modra
 • Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Chłopska
 • Szkoła Podstawowa nr 69, ul. Zielony Trójkąt
 • Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Radarowa
 • Szkoła Podstawowa nr 85, ul. Stolema
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Jagiellońska
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Czajkowskiego
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Kłosowa
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Marcina Dragana
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, mjr. Mieczysława Słabego

- Okres wakacji to krótki czas nie tylko dla uczniów, ale również dla ekip budowlanych, które muszą zdążyć z przeprowadzeniem remontów. To także krótki czas dla dyrekcji i administracji szkół, którzy muszą tak rozplanować prace, by 2 września zapewnić bezpieczeństwo dla wszystkich dzieci - podkreślił Andrzej Kowalczys, przewodniczący komisji edukacji Rady Miasta Gdańska. - 1,2 mln przeznaczone zostanie na tak zwane małe remonty. Trzeba będzie poprawić instalacje, dokonać napraw w stołówkach, czy kuchniach.

Radny podkreślił także, że Gdańsk wykorzystuje dobre praktyki i oszczędza przeprowadzając wspólne zamówienia dla jednostek budżetowych np. na zakup mebli i wyposażenia, komputerów, sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych. Zaoszczędzone w ten sposób środki to podstawowe źródło finansowania pozostałych niezbędnych wydatków np. zakupu środków czystości czy artykułów papierniczych. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem jednostek oświatowych m.in. energia i gaz ponoszone są bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a nie z subwencji.

Bezpieczniejsze przejścia przy gdańskich szkołach

- W mieście dbamy również o bezpieczeństwo wokół szkół. Planowane inwestycje dotyczą przebudowy dojść do pięciu gdańskich szkół podstawowych. Przy SP nr 42 przy ul. Czajkowskiego zaplanowano remont chodnika oraz schodów prowadzących do szkoły, z kolei przy SP nr 45 przy ul. Matki Polki przewidziano remont chodnika oraz oświetlenia - wyliczał Maximilian Kieturakis, radny Miasta Gdańska. - Przy Morskiej Szkole Podstawowej zaplanowano budowę łącznika od alei Havla do ul. Rogalińskiej, ponadto wyniesienie jezdni na wysokości wejścia do szkoły oraz budowę oświetlenia od strony Jaru Wilanowskiego. Koszt tych prac wyniesie ponad 1 200 000 zł. Umowa na tę część zadania została już podpisana, a prace mają zostać odebrane w I kwartale 2025.

Inwestycja objęła również Szkołę Podstawową nr 19 przy ul. Hoene. W ramach zadania skrzyżowanie ul. Hoene z ul. Krzemową przyjmie formę mini-ronda, ponadto doświetlone zostaną przejścia dla pieszych.

Mini-rondo powstanie również na skrzyżowaniu ul. Azaliowej z ul. Kalinową, w pobliżu Pozytywnej Szkoły Podstawowej. Wyłoniono już wykonawcę tej części zadania. Koszt wyniesie ponad 1,1 mln zł.

oprac. IB

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże