Dyplomy trafiły do 66 artystów. To gdańscy stypendyści w dziedzinie kultury

Powstaną projekty artystyczne i kulturalne oraz inicjatywy mające na celu m.in. upowszechnianie kultury i dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta. Stypendyści, przed przystąpieniem do tworzenia, odebrali oficjalne dyplomy. Gala odbyła się we wtorek, 26 marca, w Instytucie Kultury Miejskiej. Od 2020 roku przyznano 697 stypendiów, a miasto przeznaczyło na ten cel dokładnie 6 717 718 zł.
26.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na tym zdjęciu widać grupę ludzi, którzy gromadzą się na scenie. W tle jest duży ekran z napisem „GDAŃSKIE STYPENDIUM KULTURALNE”, cUczestnicy są różnorodni pod względem wieku i stylu, co dodaje scenie charakteru
Gala wręczenia dyplomów stypendiów programu Gdańskie Stypendium Kulturalne Fundusz Twórczy odbyła się w Instytucie Kultury Miejskiej
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Prezydent Gdańska pogratulowała stypendystom

Przed wręczeniem dyplomów, stypendystom gratulowała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

- Kultura – napisano o tym tomy – to zjawisko-zagadka, bo najpowszechniejsze i najważniejsze ze wszystkich aktywności człowieka, a jednocześnie najtrudniejsze do nazwania. Amerykański antropolog Edward T. Hall sformułował taki oto wniosek: Kultura jest komunikowaniem się, a komunikowanie się jest kulturą - mówiła prezydent. - Wywieść więc można, że kultura tworzy się w nieustannej interakcji między ludźmi, kształtuje wspólnotę i każdego człowieka z osobna. Biorąc ten pogląd za prawdziwy, trzeba zauważyć, że żyjemy w niebezpiecznych czasach, kiedy to nad kulturą pierwszeństwo zyskała technika, ważniejszy stał się rozwój niż dobro człowieka czy wspólnot. Do tego, niestety, rozwój technicznych środków komunikacji nie przekłada się wprost na rozwój umiejętności samej międzyludzkiej komunikacji. Staje się wręcz przeciwnie. Z tym większą radością część naszego dobra wspólnego ofiarowujemy Wam w postaci stypendiów. Czyńcie kulturę. Komunikujcie nas z samymi sobą i nas w relacji z innymi ludźmi. Pomnażajcie nasze dobra osobiste i lepcie wspólnotę.

To zdjęcie przedstawia prezydent przemawiającą do mikrofonu. W tle znajduje się duży ekran z napisem „GDAŃSKIE STYPENDIUM KULTURALNE”.
Aleksandra Dulkiewicz prezydent Gdańska gratuluje stypendystom
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

O tym, jak ważne jest wsparcie lokalnych artystów, mówiła Barbara Frydrych, dyrektorka Biura Prezydenta Gdańska ds. Kultury.

- Stypendium kulturalne Miasta Gdańska jest dla zespołu naszego Biura jednym z najistotniejszych programów. Zapewnianie warunków do tworzenia w swoim mieście artystkom i artystom, twórczyniom i twórcom tak, aby mogli żyć i pracować w Gdańsku postrzegamy jako nasz podstawowy obowiązek - podkreśliła Barbara Frydrych. - Praca twórcza to rzeczywista praca, którą wykonują artystki i artyści, i za którą należy się wynagrodzenie. Dziękuję ekspertkom i ekspertom, którzy pomagają nam w sposób merytoryczny i skrupulatny przeanalizować wnioski stypendialne.

Dyplomy stypendystom wręczył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji oraz radny Andrzej Stelmasiewicz, przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska.

Na zdjęciu widać trzy osoby, które znajdują się na scenie. Radny po lewej stronie, ubrany w czerwony sweter, uśmiecha się i podaje rękę artystce pośrodku, która jest w niebieskiej koszuli i żółtych spodniach i wygląda na bardzo szczęśliwą z otrzymanego uznania. Zastępca prezydent, po prawej stronie w garniturze trzyma dyplom i także uśmiecha się, biorąc udział w uścisku ręki
Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium wręczali (od lewej) Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska oraz Piotr Grzelak - zastępca prezydenta Gdańska
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2024 - wyniki

W pierwszym naborze do Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska 2024 wpłynęło 216 wniosków. Stypendium otrzymało 66 osób, których projekty ujęte we wnioskach komisja uznała za najatrakcyjniejsze. 47 proc. wybranych wniosków złożyły kobiety, a 33,3  proc. stypendystów to artyści do 35 roku życia.

Finalnie przyznano stypendia w następujących dziedzinach:

  • sztuki wizualne: 27 osób
  • muzyka: 24 osoby
  • literatura: 9 osób
  • teatr, taniec, projekty interdyscyplinarne: 6 osób

Miesięczna wartość stypendium w 2024 roku to 4 242 zł brutto. Będzie ono wypłacone w miesięcznych transzach. Najkrótszy okres przyznanego stypendium to dwa miesiące, najdłuższy - pół roku.

Pełna lista stypendystów jest dostępna na portalu gdansk.pl.

Rodzaje stypendiów kulturalnych w Gdańsku

Pod koniec 2023 roku Uchwałą Rady Miasta Gdańska zaktualizowano zasady przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska dla osób fizycznych, które po zmianach obecnie funkcjonuje jako Gdańskie Stypendium Kulturalne Fundusz Twórczy.

Zmiana nazwy programu stypendialnego niesie ze sobą nie tylko zmianę formalną, lecz również zmianę związaną z doprecyzowaniem i uaktualnieniem zapisów regulujących tryb i zasady przyznawania stypendium.

Na skutek konsultacji ze środowiskiem kulturalnym Gdańska i zgłaszanych przez nie potrzeb, wprowadzono kategorię DEBIUT. Jest to odpowiedź na potrzebę o wyrównanie szans debiutujących twórców w procesie uzyskania wsparcia na realizację projektów twórczych w dziedzinach, w których jako twórcy stawiają pierwsze kroki, bądź są na początku swojej kariery artystycznej.

Kolejny nabór będzie prowadzony w drugiej połowie kwietnia i potrwa do 10 maja 2024.

Gdańskie Stypendium Kulturalne Fundusz Twórczy jest kolejnym wariantem Gdańskiego Stypendium Kulturalnego po ustanowionym w II połowie roku 2023 Gdańskim Stypendium Kulturalnym Fundusz Mobilności. Celem stypendium jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności artystów związanej z realizacją projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym.

W 2020 roku Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności”, działające w dotychczasowej formie, zostało zakończone z uwagi na wystąpienie stanu epidemicznego związanego z pandemią COVID-19. Przywrócenie Funduszu Mobilności jest odpowiedzią na potrzeby osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, które swoje projekty realizują poza Gdańskiem, gdyż odżywają na nowo wydarzenia kulturalne i artystyczne odbywające się tak jak przed pandemią, w formie stacjonarnej.

Nabór jest prowadzony w systemie ciągłym do wyczerpania środków. Pozostałe środki do wydania w 2024 roku to 70 000,00 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gdansk.pl.

oprac. IB

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy