• Start
  • Wiadomości
  • Dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zakończona. Podsumowanie działalności

Dwuletnia kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska zakończona. Podsumowanie działalności

VII podsumowująca sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska odbyła się w środę, 15 grudnia - ze względu na sytuację epidemiczną została poprowadzona w trybie zdalnym. W skład rady weszło 33 radnych wybranych spośród uczniów gdańskich szkół.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska rozpoczęła kadencję w styczniu 2020 roku - tuż przed wybuchem pandemii. Mimo niesprzyjających okoliczności aktywnie prowadziła swoją działalność
Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska rozpoczęła kadencję w styczniu 2020 roku - tuż przed wybuchem pandemii. Mimo niesprzyjających okoliczności aktywnie prowadziła swoją działalność
mat. Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

 

Rada Seniorów w Gdańsku. Przyjęto uchwałę o ochronie środowiska ZDJĘCIA I WIDEO

 

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska została powołana w 2011 roku. Swoje cele realizuje poprzez inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście - w szczególności w zakresie promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego wśród młodzieży i podejmowania działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gdańska. 

- Dziękuję Wam za to, że chcieliście zaangażować się w działalność obywatelską, że chcieliście się swoim życiem, swoimi przemyśleniami, swoimi pasjami podzielić w tej przestrzeni publicznej, opowiedzieć o potrzebach młodych ludzi, sprowokować do refleksji i do zastanawiania się nad tym, jak powinniśmy rozwijać ten obszar - mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, podczas podsumowującej sesji w środę, 15 grudnia. - To na pewno była wyjątkowa kadencja. Jedyna w swoim rodzaju, bo działaliście w bardzo trudnych warunkach, bardzo trudnych czasach. Kiedyś będziecie wspominać, że podczas pandemii COVID byliście radnymi i musieliście sobie z tym jakoś poradzić. I mogę Wam powiedzieć, że zdaliście ten egzamin na 100%.

Radni V kadencji swoją dwuletnią pracę rozpoczęli w dniu ślubowania 9 stycznia 2020 roku. Radni spotykali się na sześciu sesjach oraz związanych z nimi posiedzeniach komisji problemowych, tj. Komisji Promocji, Kultury i Sportu, Edukacji oraz Komisji Rewizyjnej.

Działalność Młodzieżowej Rady V kadencji była utrudniona przez pandemię wywołaną koronawirusem. Mimo tego młodzież starała się realizować podstawowe cele statutu i działać na rzecz środowisk młodzieżowych. Ich działania przybierały różnoraki charakter - współpracowali m.in. z młodzieżowymi radnymi miasta Gdyni, ale nawiązywali także kontakty z Radami z całej Polski. Brali również udział w wielu uroczystościach, upamiętniając ważne wydarzenia państwowe, uczestniczyli w licznych debatach m.in. „O zaangażowaniu młodych, czyli jak Ty i ja możemy zmienić świat”. Zorganizowali cykl wywiadów pt. „Radny i Gość”. Przeprowadzili wywiad m.in. z Agnieszką Owczarczak, przewodniczącą Rady Miasta Gdańska.

Wspomagali również akcje charytatywne, zbiórkę pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy pomoc hospicjum. Byli autorami raportu na temat Zdalnej Edukacji, który przekazali na ręce Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Organizowali również konferencje prasowe, a jedna z nich dotyczyła dyskryminacji w polskiej debacie publicznej.

Nie zabrakło także działań o charakterze wolontaryjnym, organizacji gier miejskich czy konkursów. Młodzi radni nawiązali też współpracę z klubem sportowym Koloseum Gdańsk, której celem jest integracja środowisk młodzieżowych na terenie Gdańska. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady czynnie uczestniczyli ponadto w odbywającym się w październiku Gdańskim Tygodniu Demokracji.

Zobacz filmowe podsumowanie kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska:

Oprac. AO

Powstał Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski”. Celem jest walka o samorządną Rzeczpospolitą

TV

Wodorowce dla Gdańska