• Start
  • Wiadomości
  • Drugi gdański panel obywatelski - jak poprawić jakość powietrza?

Drugi gdański panel obywatelski - jak poprawić jakość powietrza?

Gdańsk po raz drugi organizuje panel obywatelski! Tematem tym razem jest poprawa jakości powietrza. Na tle innych miast Polski, jakość powietrza w Gdańsku wypada dobrze, jednak i u nas można ją poprawić, szczególnie w kwestii możliwości ograniczenia zanieczyszczeń z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. Jakie rozwiązania warto wprowadzić?
28.02.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Grudzień 2016, Urząd Miejski w Gdańsku. Trzecie spotkanie w ramach Panelu Obywatelskiego. Uczestnicy zastanawiali się nad tym: Czy budując nowe zbiorniki retencyjne zrezygnować z częściowego wypełniania ich wodą?

Do udziału w tym panelu zaproszonych zostanie 56 osób, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak dzielnica, płeć, grupa wiekowa i poziom wykształcenia (dodatkowo 8 osób będzie pełniło rolę panelistów i panelistek rezerwowych). Kandydaci do panelu wyłaniani są losowo wśród mieszkańców Gdańska. W pierwszej połowie marca otrzymają oni list z zaproszeniem do udziału w konsultacjach.

Kluczową rolę w panelu obywatelskim odgrywają wystąpienia ekspertów i ekspertek, którzy zostaną zaproszeni zarówno z Gdańska, jak i z innych miast w Polsce. Zaproszenia do udziału w panelu zostaną wysłane do losowo wyłonionej grupy jeszcze w tym tygodniu.

- To będzie drugi panel obywatelski, który staje się ważnym element partycypacji społecznej w naszym mieście. Uważnie słuchamy mieszkańców i wspólnie z nimi chcemy wypracować priorytety dotyczące skutecznej poprawy jakości powietrza w aglomeracji na najbliższe lata – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Choć mieszkańcy Gdańska nie muszą martwić się o jakość powietrza, co jest skutkiem naszych konsekwentnych działań. Na bieżąco mierzymy poziom zanieczyszczeń, promujemy ekologiczne źródła ciepła i zachęcamy do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Edukujemy i namawiamy do zmiany nawyków cieplnych. Oczywiście, dogodne położenie Gdańska ma znaczenie, ale bez przemyślanych działań nie mielibyśmy takich efektów – dodaje prezydent.

Harmonogram spotkań i konsultacji

Uczestnicy panelu obywatelskiego będą spotykać się trzy razy:

  • 25 marca
  • 1 kwietnia
  • 8 kwietnia
  • 9 kwietnia

Natomiast wszystkich mieszkańców i mieszkanki Gdańska serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w otwartych konsultacjach na ten temat. Rozpoczną się one 6 marca i potrwają do 19 marca.

Zapraszamy również na otwarte spotkanie w sprawie jakości powietrza, które odbędzie się 9 marca 2017 r., o godz. 18.00, w Nowym Ratuszu w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1.


Zapraszamy mieszkańców i ekspertów

Ponadto do udziału w panelu obywatelskim zapraszamy urzędy, organizacje pozarządowe, rady dzielnic, instytucje czy grupy nieformalne, które chciałyby przedstawić podczas panelu swoje stanowisko odnośnie jakości powietrza.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: panel@gdansk.gda.pl lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem na kopercie „Panel obywatelski”, wraz z podaniem uzasadnienia, w jaki sposób są Państwo związani z danym tematem. W ten sam sposób można również zgłosić swój udział jako ekspert. Wówczas prosimy o uzasadnienie swojego doświadczenia lub wiedzy w temacie panelu. O zaproszeniu osoby w roli eksperta/doradcy decyduje Zespół Sterujący, którego przewodniczącym jest Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.


Raport pod koniec kwietnia

Wszystkie uwagi oraz rekomendacje zebrane podczas panelu i otwartych konsultacji przedstawione zostaną pod koniec kwietnia w raporcie, który zostanie przekazany władzom miasta.


Czytaj także:

Panel Obywatelski. Do czego paneliści zobowiązali władze Gdańska w sprawie zmian klimatycznych? Sprawdź!

Jak przygotować Gdańsk na zmiany klimatyczne? - brak jednomyślności. Było dodatkowe spotkanie!

W jaki sposób ochronić się przed powodzią? Jak pomóc innym? Zastanawiali się gdańscy paneliści

Pierwsze spotkanie Panelu Obywatelskiego za nami. Czy zapadły jakieś decyzje? ZOBACZ relację wideo i zdjęciaTV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?