• Start
  • Wiadomości
  • Śródmieście. Trwa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Głębokiej

Śródmieście. Trwa termomodernizacja ZSO nr 6 przy ul. Głębokiej. Obiekt odzyska dawny blask

Rozpoczęto już wymianę okien. Trwają z kolei prace związane z wykonaniem nowej izolacji budynku. Wzmacniane są też od kilku tygodni fundamenty obiektu. To kolejny gmachy szkoły samorządowej w Gdańsku, który już za kilka miesięcy stanie się ładniejszy i bardziej ekonomiczny. Dzięki przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym zmniejszą się bowiem rachunki m.in. za ogrzewanie.
27.10.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budynek ZSO nr 6 przechodzi właśnie prace termomodernizacyjne
Budynek ZSO nr 6 przechodzi właśnie prace termomodernizacyjne
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

W budynku przy ul. Głębokiej zaplanowano, poza dociepleniem ścian i dachu, także remont kominów, wymianę okien zewnętrznych na okna drewniane z nawiewnikami, a także wymianę niektórych drzwi zewnętrznych. Część z nich zostanie natomiast oczyszczona i pomalowana. Prace obejmą również remont zabytkowych grzejników i wymianę schodów w jednym z pomieszczeń szkolnych. Odtworzone zostaną schody granitowe zewnętrzne i pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Poza tym wymienione zostaną instalacje: elektryczna, wodociągowa i c.o.

Obiekt odzyska także swój dawny blask, podobnie jak przed laty będzie zachwycał swoim wyglądem. Zaplanowano bowiem uzupełnienie ubytków w murowanych ścianach ceglanych, uzupełnienie i ujednolicenie tynków, a także wymianę tynku na cokole.

W ramach prac odtworzone zostaną również brakujące, i odnowione istniejące, elementy dawnego zegara, który znajdował się na jednej ze ścian budynku. Zdecydowano także o odtworzeniu napisu z pierwotną nazwą szkoły.

Projekt inwestycyjny zakłada też uzupełnienie, odtworzenie i konserwację elementów ozdobnych i detali architektonicznych na budynku wykonanych w tynku, oraz konserwację elementów kamiennych i tych wykonanych ze sztucznego kamienia.

 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD - Przemysłówka Sp. z o.o. Koszt prac wyniesie 5,9 mln złotych. Inwestycja, zgodnie z umową, zakończy się w grudniu 2022 r.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „G1- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.