Dodatek węglowy. Gdańskie Centrum Świadczeń informuje jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek

Gospodarstwa domowe ogrzewane węglem kamiennym mogą uzyskać 3 tys. zł. dodatku węglowego. Wnioski można składać osobiście lub przez internet do 30 listopada 2022 r. W Gdańsku wnioski o dodatek węglowy obsługuje Gdańskie Centrum Świadczeń.
23.08.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dwupiętrowy budynek z napisem Gdańskie Centrum Świadczeń
Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście (także za pośrednictwem poczty) w Gdańskim Centrum Świadczeń przy ulicy Kartuska 32/34
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. 

Złóż wniosek o pomoc z „Aktywnego samorządu” 2022. Masz czas do końca sierpnia

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ważne!

Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

 

Szpadel wbity w hałdę węgla zalegająca pod ceglanym murem
Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest m.in kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa

Widzisz osobę w kryzysie bezdomności? Reaguj - każde zgłoszenie będzie sprawdzone

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wynosi 3 tysiące złotych i jest on przyznawany jednorazowo. Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Centrum Świadczeń, ul. Kartuska 32/34, 80-104 Gdańsk. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP - jako pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku węglowego są publikowane na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń. Dodatkowo pytania można kierować do pracowników punktu informacyjnego GCŚ. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer 58 326 79 89 lub mailowo, pisząc na adres gcs-wegiel@gdansk.gda.pl.


Kliknij w grafikę, by przeczytać więcej i pobrać wniosek  

dodatek weglowy plakat

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska