Dni otwarte Portu Czystej Energii. Sprawdź, jak działa nowoczesna miejska elektrociepłownia

Podczas dni otwartych - 23 i 24 marca - przewodnikami po Porcie Czystej Energii, która jest jedną z najnowocześniejszych elektrociepłowni na odpady komunalne w Europie, będą inżynierowie. To oni objaśnią zwiedzającym, w jaki sposób nienadające się do recyklingu odpady są przekształcane w energię elektryczną i ciepło. Na wydarzenie obowiązują zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona.
12.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ludzie w kaskach i odblaskowych kamizelkach wchodzą u stóp metalowych schodów, mężczyzna przewodnik wskazuje ręką coś na górze
Port Czystej Energii zapraszał już wcześniej na dni otwarte, nz. takie wydarzenie z października 2023 roku
fot. Grzegorz Mehring/ gdansk.pl

Port Czystej Energii to energia elektryczna i ciepło. Kiedy spalone zostaną pierwsze odpady?

Port Czystej Energii to kluczowa inwestycja realizowana w ostatnich latach na terenie Gdańska. Jest również jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie. Zainteresowani, którzy zdecydują się zarejestrować na dni otwarte, będą mieli możliwość zwiedzenia terenu nowoczesnej elektrociepłowni pod opieką przewodników - inżynierów. 

Oprowadzą oni chętnych po głównych obiektach i urządzeniach instalacji m.in. po hali kotła i systemu oczyszczania spalin. Dzięki temu zwiedzający będą mieli okazję ujrzeć na własne oczy najważniejsze elementy i technologie niezbędne w procesie termicznego przekształcania odpadów, takie jak kocioł parowy, turbogenerator i absorber rozpyłowy czy reaktor suchy. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym zgłębić wiedzę na temat funkcjonowania instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i wpływie Portu Czystej Energii na politykę energetyczną Gdańska.

Obowiązują zapisy dostępne na portczystejenergii.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

2023-10-07-PCE-dzien-otwarty-036_949x633.JPG
Budowa instalacji rozpoczęła się w 2020 r. Na II kwartał 2024 r. została zaplanowana praca testowa, jak również oddanie instalacji do eksploatacji
fot. Grzegorz Mehring/ gdansk.pl

Oprócz czystego nieba nic nam więcej nie potrzeba. Trójmiasto liderem wśród dużych miast w zwalczaniu smogu

Zwiedzanie Portu Czystej Energii - zasady

Zwiedzanie elektrociepłowni odbędzie się w kilkunastoosobowych grupach w godzinach między godz. 9:00 a 16:00. Obowiązują zapisy na konkretną godzinę. 

Dla dorosłych, a także młodszych zwiedzających, Port Czystej Energii oraz pozostali partnerzy wydarzenia - Zakład Utylizacyjny w Gdańsku, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Czyste Miasto Gdańsk - przygotowali niespodzianki.

Port Czystej Energii. Para wodna i świst oznaczają przygotowania do rozruchu instalacji

Informacje praktyczne:

  • Data: 23-24 marca 2024
  • Godziny zwiedzania: 9:00-16:00
  • Lokalizacja: Port Czystej Energii, Jabłoniowa 55 80-175 Gdańsk (wjazd od ul. Magnackiej, brama ZU nr 9)
  • Uwaga: Uprasza się o założenie odpowiedniego obuwia.
  • Parking: parking dla uczestników zlokalizowany jest przy ul. Magnackiej.
2023-10-07-PCE-dzien-otwarty-023_949x633.JPG
Wyprodukowana tu energia elektryczna (117 000 MWh – produkcja brutto) pokryje roczne zapotrzebowanie dla blisko 50 tys. gospodarstw domowych
fot. Grzegorz Mehring/ gdansk.pl

Port Czystej Energii. Co to jest?

Port Czystej Energii to budowana w Gdańsku instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (pod nazwą Port Czystej Energii funkcjonuje również spółka komunalna Miasta Gdańska). Będzie to jedna z najnowocześniejszych pod kątem ochrony środowiska instalacji odzysku energii z odpadów nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Przekształci rocznie 160 tys. ton odpadów komunalnych stanowiących pozostałości po procesie segregacji – tzw. frakcja energetyczna (resztkowa), czyli m.in. odpady higieniczne, folie i sreberka po nabiale i słodyczach, brudne skrawki nienadającego się do recyklingu papieru i tworzyw sztucznych oraz rozdrobnione odpady wielkogabarytowe po wcześniejszym odzysku surowców. 

W instalacji, w trakcje jednego procesu, wytworzone zostaną energia elektryczna i ciepło. 

Roczna produkcja ciepła w ilości 509 000 GJ na rok jest w stanie ogrzać około 19 tys. gospodarstw domowych zimą, a latem wystarczy na podgrzanie wody dla około 70 tys. gospodarstw. 

Wyprodukowana energia elektryczna (117 000 MWh – produkcja brutto) pokryje roczne zapotrzebowanie dla blisko 50 tys. gospodarstw domowych. 

Energia z odpadów to znaczący krok w stronę zróżnicowania gdańskiego mixu energetycznego, w dążeniu do neutralności klimatycznej regionu i uniezależnienia się od paliw kopalnych. Nowoczesna, przyjazna środowisku elektrociepłownia, jaką będzie Port Czystej Energii, przyczyni się do zamknięcia obiegu gospodarki odpadami w blisko 40 pomorskich gminach. Odpady dostarczane będą z trzech instalacji komunalnych - w Gdańsku, Tczewie i Gilwie Małej. 

W całej Europie funkcjonuje ponad 500 takich obiektów, gdzie od dawna wykorzystuje się potencjał energetyczny odpadów, co daje korzyści nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim środowiskowe. Dzięki realizacji inwestycji w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne) od początku wykorzystywany jest potencjał najbardziej doświadczonych firm.

Partnerem prywatnym, odpowiedzialnym za budowę i 25-letnią eksploatację obiektu, jest włosko-francuskie konsorcjum firm Webuild, Termomeccanica Ecologia i TIRU Paprec Energies, zaś partnerem publicznym spółka Port Czystej Energii. Po inflacyjnej waloryzacji kontraktu PPP łączny koszt realizowanego projektu wynosi 661 mln zł netto, z czego prawie 271 mln zł pochodzi z bezzwrotnego dofinansowania Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Budowa instalacji rozpoczęła się w 2020 r. Na II kwartał 2024 r. została zaplanowana praca testowa, jak również oddanie instalacji do eksploatacji.

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów