• Start
  • Wiadomości
  • Dla maluchów i dla starszych uczniów - kolejne dwa boiska na mapie Gdańska

Dla maluchów i dla starszych uczniów - kolejne dwa boiska na mapie Gdańska

Dwa boiska, bieżnia, skocznia i siłownia zewnętrzna, a dla maluchów nowoczesny plac zabaw. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 we Wrzeszczu przy ul. Lilii Wenedy 19 mają nowe obiekty sportowo- rekreacyjne.
20.10.2016
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uczniowie podczas zajęć wf w sali gimnastycznej

Prawdziwe centrum sportu i rekreacji powstało przy szkole we Wrzeszczu. Młodsi będą mieli do swojej dyspozycji sprzęty nowoczesnego placu zabaw, starsi uczniowie lekcje wychowania fizycznego będą mogli odbywać na nowych obiektach sportowych. Koszt inwestycji to 1,35 mln zł.

W czwartek, 20 października, uroczystego otwarcia w towarzystwie uczniów, społeczności szkolnej i miejskich radnych dokonał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

- Dobrze jest żyć w mieście, w którym prezydent rozumie potrzeby oświaty - mówił Wojciech Błaszkowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta i absolwent SP nr 24. 
 

Pierwsze konfetti na nowym boisku

Plac zabaw cieszy się powodzeniem także grona pedagogicznego

W ramach prac wykonano:

- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwytami;
- boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami, odwodnieniem, ogrodzeniem i wyposażeniem w sprzęt sportowy;
- bieżnię prostą 3-torową i skocznię,
- siłownię zewnętrzną,
- placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem;
- teren rekreacyjno-zabawowy,
- chodniki przy boiskach i placu zabaw,
- dostawy i montażu elementów małej architektury,
- drogą przeciwpożarową, drogi wewnętrzne i chodniki,
- odwodnienie ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenie boisk i terenu,
- system monitoringu szkoły,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- ogrodzenie terenu szkoły,
- remont istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- izolację pionową i izolację termiczną fragmentu ścian piwnicznych budynku szkoły.

Od roku 2006 w Gdańsku powstało już 87 boisk przyszkolnych i osiedlowych. Sprawdź wykaz wszystkich miejskich boisk wraz z regulaminem korzystania z nich i ujednoliconym cennikiem korzystania przez osoby spoza szkoły. TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów