• Start
  • Wiadomości
  • Dialog dla klimatu. Rusza Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

Dialog dla klimatu. Rusza Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

Jak powstrzymać klimatyczną katastrofę? Co mogą zrobić firmy, samorządy i zwykli mieszkańcy? Jak osiągnąć zeroemisyjną gospodarkę? Na te pytania poszukają odpowiedzi uczestnicy Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza. Odbywać się ono będzie online - inauguracja już 4 listopada 2020 r. o godz. 10.00. Na godz. 12.00 zaplanowano wspólną konferencję w sprawie klimatu prezydent Gdańska, marszałka województwa i organizatorów forum.
04.11.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jak powstrzymać katastrofę klimatyczną? To obecnie jedno z głównych pytań ludzkości
Jak powstrzymać katastrofę klimatyczną? To obecnie jedno z głównych pytań ludzkości
zdj. Gerd Altmann/Pixabay

Forum to wspólna inicjatywa Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańsk oraz Global Compact Network Poland – agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych wspierającej i umożliwiającej partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ.

Podczas Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza podpisana zostanie Deklaracja międzysektorowej współpracy. Sygnatariuszami będą między innymi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Kamil Wyszkowski z UN Global Compact.


W środę, 4 listopada, godz. 12.00 przy wejściu głównym do budynku Międzynarodowych Tarów Gdańskich przy ul. Żaglowej 11 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Kamila Wyszkowskiego, prezesa Rady UN Global Compact Network Poland oraz Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Podczas konferencji zostaną przedstawione cele i plany Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza.Transmisja z tego wydarzenia na facebooku prezydent Gdańska.

Zmiany klimatu to strategiczne wyzwanie rozwojowe

Wstępem do współpracy było podpisanie przez UN Global Compact Network Poland, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Gminę Miasto Gdańsk „Porozumienia o przystąpieniu do współpracy w celu powołania Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza”. Z uwagi na zasługi tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w budowaniu szerokiej współpracy i solidarności, także na rzecz klimatu, inicjatorzy postanowili uczcić Forum Jego imieniem. W ramach współpracy organizowane będą cykliczne spotkania, warsztaty, seminaria i konferencje (również międzynarodowe), których celem będzie inspirowanie realnych działań w kierunku przejścia na zrównoważoną, neutralną dla klimatu, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę.

Inicjatorzy i Partnerzy Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza

UN Global Compact Network Poland wspiera nawiązywanie międzynarodowej i międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji celów Agendy 2030 oraz tworzenia stabilnej, zrównoważonej globalnej gospodarki, która zapewnia trwałe korzyści dla ludzi, społeczności i rynków.

Samorząd Województwa Pomorskiego (SWP) od wielu lat podejmuje działania na rzecz dobrego stanu środowiska i ograniczania zagrożeń naturalnych. Kwestie bezpieczeństwa środowiskowego zdeterminują także kształt obecnie przygotowywanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Miasto Gdańsk jest symbolem solidarności – szczególnie potrzebnej w obszarze klimatu. Wymaga ona nieograniczonej terytorialnie współpracy wszystkich mieszkańców – międzypokoleniowej, międzykulturowej i międzysektorowej.

Prace Forum wspierać będą partnerzy kluczowi: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. oraz Agencja Rozwoju Pomorza oraz Fundacja Gdańska. Forum jest otwarte na współpracę z kolejnymi podmiotami.
drukuj

Debata ekspertów

W czasie spotkania uczestnicy będą mieli okazję posłuchać debat zaproszonych ekspertów z całego kraju oraz z innych państw Unii Europejskiej. Ale to nie wszystko, formuła spotkania da możliwość zadawania pytań ekspertom. Przewidziane są także warsztaty o tym, jak osiągnąć społeczny konsensus, odejść od hiperkonsumpcji czy jak zapewnić samorządom tarczę ochronną związaną z kosztami ekologicznej transformacji. Jednym z elementów Forum będzie także podpisanie wspólnej deklaracji wielopoziomowej międzysektorowej współpracy. Co ważne, do tego dokumentu mogą przystąpić wszystkie zainteresowane wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Europejskiego Zielonego Ładu organizacje czy instytucje. Pierwszymi sygnatariuszami deklaracji będą Mieczysław Struk oraz Aleksandra Dulkiewicz.

 

Zgłoś się już teraz!

Działalność Forum zostanie uroczyście zainaugurowana 4 listopada 2020 r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wydarzenie odbędzie się on-line. Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: strategia2030@pomorskie.eu. Należy podać imię, nazwisko, reprezentowaną instytucję oraz adres do korespondencji. Dla pierwszych 200 osób, które zgłoszą udział, przewidziane są zestawy gadżetów związanych z tematyką Forum. Pamiętaj o klauzuli informacyjnej RODO.

PROGRAM POMORSKIEGO FORUM SOLIDARNOŚCI KLIMATYCZNEJ IM. PAWŁA ADAMOWICZA

4 listopad 2020 | 10.00-15.30 | on-line
10:00 – 10:15 Rozpoczęcie i wprowadzenie
Maciej Kautz, konferansjer i dziennikarz
dr Radomir Matczak, ekspert ds. rozwoju

10.15 - 11.30 Debata oraz warsztaty: W kierunku zrównoważonej przyszłości
Moderator: dr Radomir Matczak

Ze względu na bezprecedensową skalę wyzwań związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego, konieczne jest skuteczne zaangażowanie w działania na rzecz rozwiązania problemów związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym partnerów ze wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego, pozarządowego, a także rozwój kapitału społecznego i wzrost świadomości mieszkańców. Dyskusja koncentrować się będzie na spojrzeniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Uczestnicy debaty:
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland
Mirosław Proppé, Prezes Fundacji WWF Polska
Sławomir Halbryt, Prezydent Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Prezes Zarządu Sescom S.A.
Tomasz Limon, Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Pracodawcy Pomorza
Piotr Stec, Prezes Fundacji M.A.P.A. Obywatelska, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Członek Pomorskiej Rady Organizacji
Pozarządowych, Członek Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Warsztaty równoległe w obszarach:
Hamowanie awaryjne
Odwrót od hiper-konsumpcji
Tarcza ochronna
Budowanie odporności
Konsensus społeczny

11.30 – 12.00 Czat z ekspertami
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland
Marcin Popkiewicz, klimatolog, analityk megatrendów

12.00 – 12.30 Konferencja prasowa
Prowadzący: Maciej Kautz
Podczas konferencji prasowej zostaną przedstawione cele partnerstwa na rzecz powołania Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza oraz planowane działania. W konferencji prasowej wezmą udział:

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

12.30 – 13.00 Podsumowanie warsztatów
Prowadzący: Maciej Kautz

13.00– 13.20 Otwarcie debaty
Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska
dr Magdalena Adamowicz, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

13.20 – 15.20 Panel strategiczny: Solidarność klimatyczna - nowe podejście do rozwoju miast
Moderator: dr Radomir Matczak


Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej
i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, w której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Proces adaptacji do zmian klimatycznych wymagać będzie zmiany podejścia do prowadzonych polityk w wielu obszarach jak: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka wodno-ściekowa, budownictwo mieszkaniowe i miejskie, rozwój gospodarczy, zdrowie, zarządzanie kryzysowe, transport, ochrona środowiska. Z procesem tym wiążą się nowe wyzwania ale również nowe szanse rozwojowe.

Dyskusja w ramach panelu koncentrować się będzie na politykach miejskich.
Uczestnicy debaty:
José Luis Martínez-Almeida, Burmistrz Madrytu – do potwierdzenia
Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
Jarosław Klimaszewski, Prezydent Miasta Bielska-Białej
Allain Simonnet, Dyrektor Zarządzający 3M
Marcin Popkiewicz, klimatolog, analityk megatrendów
dr Jan Rączka, ekonomista, analityk, ekspert Fundacji Climate Strategies Poland
Magdalena Milert, architektka, autorka bloga o architekturze, urbanistyce i gospodarce przestrzennej
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny – do potwierdzenia

15.20 – 15.30 Odniesienie się do panelu
Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

15.30 Zakończenie i zaproszenie na film Ewy Ewart „Klątwa obfitości”TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku