• Start
  • Wiadomości
  • “Deklaracja partnerstwa samorządu i organizacji społecznych” podpisana. TREŚĆ

“Deklaracja partnerstwa samorządu i organizacji społecznych” podpisana. TREŚĆ

Podczas Święta Wolności i Solidarności, 3 czerwca samorządowcy i przedstawiciele organizacji społecznych podpisali w ECS „Deklarację partnerstwa samorządu i organizacji społecznych”.
03.06.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Od l:: Piotr Frączak, Zygmunt Frankiewicz, Marta Bejnar-Bejnarowicz, Jerzy Boczoń, Beata Moskal-Słaniewska, Łukasz Domagała, Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Sutryk
Od l:: Piotr Frączak, Zygmunt Frankiewicz, Marta Bejnar-Bejnarowicz, Jerzy Boczoń, Beata Moskal-Słaniewska, Łukasz Domagała, Aleksandra Dulkiewicz, Jacek Sutryk
Fot. Wojtek Lipiński, ngo.pl

 

„Partnerska współpraca samorządu, organizacji społecznych i aktywnych obywateli jest wyrazem dojrzałości demokratycznej państwa. 30 lat po wyborach 4 czerwca 1989 roku, kiedy Polki i Polacy przy urnach wyborczych opowiedzieli się za demokracją, wracamy w Gdańsku, gdzie wszystko się zaczęło, do źródeł” - zapisano w pierwszych słowach dokumentu.

Podpisy pod deklaracja w ogrodzie zimowym ECS złożyli: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz; Łukasz Domagała - prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; Marta Bejnar-Bejnarowicz - wiceprezes Kongresu Ruchów Miejskich; Jerzy Boczoń - prezes zarządu Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku; Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic; Piotr Frączak - prezes zarządu Stowarzyszenia Dialog Społeczny; Beata Moskal-Słaniewska - prezydent Świdnicy oraz Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia.

O idei deklaracji mówił Jakub Wygnański, prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”: - 30 lat temu pierwotna energia obywatelska wyłoniła ludzi, którzy rozeszli się do polityki, biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych, a dziś potrzebujemy nowej energii, bo stoją przed nami inne, może trudniejsze niż kiedyś wyzwania. Społeczeństwo obywatelskie to nie jest zbiór instytucji, ale zdolność, potencjał do działania. Jesteśmy na siebie skazani, ale wzajemnie także sobie potrzebni - mówił.

 

Pierwsza debata nt. treści zawartych w deklaracji odbyła się jeszcze tego samego dnia, po jej ogłoszeniu
Pierwsza debata nt. treści zawartych w deklaracji odbyła się jeszcze tego samego dnia, po jej ogłoszeniu
Dawid Linkowski/Archiwum ECS
DEKLARACJA PARTNERSTWA SAMORZĄDU I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

 

Partnerska współpraca samorządu, organizacji społecznych i aktywnych obywateli jest wyrazem demokratycznej dojrzałości państwa. Trzydzieści lat po wyborach 4 czerwca 1989 roku, kiedy Polki i Polacy przy urnach wyborczych opowiedzieli się za demokracją, wracamy w Gdańsku, gdzie wszystko się zaczęło, do źródeł.

 

ZGODNIE STWIERDZAMY

  • Decentralizacja jest podstawą ustroju terytorialnego Rzeczypospolitej.
  • Samorząd jako wspólnota wszystkich mieszkańców jest podstawową formą organizacji życia wspólnego w Rzeczypospolitej.
  • Samoorganizujące się społeczeństwo obywatelskie jest niezbywalną formą wyrażania podmiotowości i autonomii społecznej.
  • Zasada pomocniczości jest główną regułą organizującą relacje między władzą publiczną na wszystkich jej szczeblach i obywatelami, niezależnie od ról społecznych, w jakich występują.
  • Dialog społeczny jest najważniejszą formą określania dobra wspólnego i celów rozwojowych wspólnot lokalnych, jak i całego kraju.

 

ZAUWAŻAMY

Świadomi jesteśmy tego, że nowe wyzwania – związane z kryzysem klimatycznym i środowiskowym, starzeniem się społeczeństwa oraz procesami demograficznymi, migracyjnymi i rewolucją technologiczną, przemianami kulturowymi i cywilizacyjnymi – dotyczą bezpośrednio naszych wspólnot i wymagają śmiałych strategii sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju oraz włączenia mieszkańców w ich tworzenie i realizację.

 

DEKLARUJEMY

Mając przekonanie o roli oraz znaczeniu organizacji społecznych i samorządu w nowoczesnej demokracji, deklarujemy działania na rzecz zwiększenia podmiotowości każdego z nich oraz rozwoju wzajemnej współpracy, opartej na zasadach solidarności, niezależności i partnerstwa.

 

WYRAŻAMY WOLĘ

Wyrażamy wolę rozpoczęcia otwartej, powszechnej narady obywatelskiej nad przyszłością naszych gmin, miast, miasteczek i wsi, organizowaną wspólnie i na równych prawach przez jednostki samorządu i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Warunkami tej narady są: kultura dialogu i szacunek dla zróżnicowanych poglądów, wzajemne zaufanie i współpraca, otwartość na nowe formuły współzarządzania i współodpowiedzialności oraz samoograniczenie władzy publicznej na rzecz uwolnienia energii społecznej sektora obywatelskiego.

Niech okazją do podsumowania narady obywatelskiej będzie trzydziesta rocznica pierwszych wyborów do rad gmin, która przypada w maju 2020 roku. Czterdziestą rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych uczcijmy zaś przedstawieniem zaktualizowanej wizji „Samorządnej Rzeczypospolitej” jako dobra wspólnego wszystkich obywateli.

Deklarację podpisują uczestnicy sesji „Samorządna Rzeczpospolita. Samorząd, organizacje społeczne i aktywni obywatele w nowoczesnej demokracji”. Deklaracja ma jednak charakter otwarty, zapraszamy przedstawicieli samorządu i społeczeństwa obywatelskiego do wyrażenia dla niej poparcia.

 

Gdańsk, 3 czerwca 2019

 

TV

Westerplatte – beneficjent czy ofiara polityki historycznej?