• Start
  • Wiadomości
  • Dawny Ratusz na Oruni przejdzie metamorfozę. Zmiany także na skwerze przy ul. Buczka

Dawny Ratusz na Oruni przejdzie metamorfozę. Zmiany także na skwerze przy ul. Buczka

Coraz bliżej kolejnych projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku. Ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji dla dwóch zadań, obejmujących remont dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej i zagospodarowanie zielonych terenów w pobliżu ul. Buczka. - Mieszkańcy zyskają miejsca, gdzie każdy będzie mógł uzyskać poradę, czy spędzić czas w przyjaznym otoczeniu - mówi Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.
( Publikacja: 18.02.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Budynek dawnego Ratusza na Oruni

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla remontu dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1. Budynek ten nadal funkcjonuje w świadomości mieszkańców jako ważne i centralne miejsce dzielnicy. Celem rewitalizacji i przebudowy budynku oprócz zabezpieczenia obiektu jest stworzenie miejsca dla prowadzenia działań społecznych i kulturowych.

- Rewitalizacja kolejnych obszarów Gdańska, wchodzi w fazę realizacji. Do końca tego roku powstanie dokumentacja techniczna dla większości zadań. Mówiąc jednak o rewitalizacji nie możemy skupiać uwagi jedynie na remontach poszczególnych obiektów. Rewitalizacja to przede wszystkim działania dla polepszenia jakości życia mieszkańców danego obszaru. Działania skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej, niemogących z różnych powodów poradzić sobie z problemami, borykających się z trudną sytuacją życiową - mówi Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. - Dlatego właśnie w każdym obszarze rewitalizacji powstaną miejsca, gdzie będzie można uzyskać wsparcie, poradę, czy pomoc. Już teraz działają tam organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną. To ważni Partnerzy rewitalizacji. Cieszę się bardzo, że poprzez remonty w ramach projektów rewitalizacji, organizacje te będą mogły rozwijać swoją działalność, a mieszkańcy zyskają miejsca, gdzie każdy będzie mógł przyjść, zyskać poradę, czy po prostu spędzić czas w przyjaznym otoczeniu.


Drugie życie dawnego Ratusza

W dawnym Ratuszu działać będzie Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Przewidziano tam także utworzenie siedziby Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech – Lipce. Mieszkańców Oruni ucieszy fakt, że w tym miejscu powstanie mediateka. Przy ul. Gościnnej 1 będzie można wypożyczyć nie tylko książki, ale także filmy i płyty. W mediatece zostanie również wydzielona strefa gier konsolowych i planszowych.

Wnętrze budynku zostanie przebudowane tak, by został on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano też prace konserwatorskie przy elewacjach gotyckiego budynku Ratusza. Inwestycja uwzględni częściową przebudowę dachu i budowę antresoli na poddaszu.

Otwarcie ofert na realizację robót odbędzie się 3 kwietnia. Prace nad projektem powinny zakończyć się do końca 2018 roku.

Dawny Oruński Ratusz to budynek zbudowany w stylu gotyckim, pochodzący z 1867 roku. Ceglaną elewację frontową zdobią płaskorzeźby Temidy i Demeter – patronek sprawiedliwości i urodzaju. Budynek do końca II wojny światowej mieścił siedzibę lokalnego magistratu, potem urzędu stanu cywilnego, następnie komisariatu Milicji Obywatelskiej i Policji. Od 2010 roku budynek stoi niezagospodarowany.

SZCZEGÓŁY PRZETARGOWE:

Dokumentacja projektowa na remont i adaptację dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1


Miejsce przyjazne mieszkańcom

Drugi przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na urządzenie terenów zielonych w kwartale ulic Odrzańskiej, Buczka i Wronki. Na tym obszarze powstanie miejsce przyjazne mieszkańcom i służące rekreacji. Projekt ma uwzględnić odtworzenie i modernizację zdegradowanej fontanny, budowę oświetlenia i monitoringu. Na miejscu pojawią się też nowe chodniki i ławki.

Otwarcie ofert w przetargu przewidziano na 23 marca. Projekt ma być gotowy w połowie grudnia 2018 roku.

Oprócz zagospodarowania terenów zielonych w okolicy ul. Buczka, w programie rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu przewidziano przebudowę ul. Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak i Górka, a także adaptację budynku przy ul. Buczka 16. 

SZCZEGÓŁY PRZETARGOWE:

Opracowanie dokumentacji na urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zielonych przy ul. Buczka

Dokumentacja projektowa na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Buczka 16


Kolejny etap rewitalizacji Gdańska

Oba zadania realizowane będą w ramach rewitalizacji dzielnic Gdańska, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. Zrewitalizowane zostaną cztery obszary Gdańska: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem.

Część kosztów inwestycji zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Proces pozyskiwania dokumentacji projektowych wszystkich rewitalizowanych zadań ma zakończyć się w 2018 roku. Prace remontowe, a także działania społeczne prowadzone będą w latach 2018-2023.

Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizować będą także Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe. Więcej informacji o działaniach DRMG w programie rewitalizacji Gdańska na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w zakładce Rewitalizacja.