Sesja RMG. Danuta Wałęsa Honorową Obywatelką Miasta Gdańska - większością głosów 20 do 11

Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Gdańska, radni większością głosów zdecydowali o przyznaniu najwyższego gdańskiego wyróżnienia Danucie Wałęsie. Przeciw byli radni Prawa i Sprawiedliwości. Tytuł Honorowej Obywatelki Gdańska zostanie wręczony uroczyście w terminie późniejszym, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.
25.08.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W intencji radnych klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska wyróżnienie Danuty Wałęsy tytułem Honorowego Obywatela Gdańska ma być jednocześnie hołdem dla wszystkich żon i matek, które - zupełnie nie znane opinii publicznej - wspierały działaczy demokratycznej opozycji w PRL
W intencji radnych klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska wyróżnienie Danuty Wałęsy tytułem Honorowej Obywatelki Gdańska ma być jednocześnie hołdem dla wszystkich żon i matek, które - zupełnie nie znane opinii publicznej - wspierały działaczy demokratycznej opozycji w PRL
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Halina Winiarska-Kiszkis i Jerzy Kiszkis z tytułami Honorowych Obywateli Gdańska

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska Danucie Wałęsie złożyły w tym miesiącu kluby radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko dla Gdańska. Obydwa Kluby podczas sesji rady Miasta Gdańska w czwartek, 25 sierpnia, zagłosowały za przyznaniem wyróżnienia (20 głosów), przeciw byli radni PiS (11 głosów).

Tytuł Honorowej Obywatelki Gdańska zostanie wręczony uroczyście w terminie późniejszym, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

PODCZAS DEBATY RADNI PIS NIE ZABRALI GŁOSU. CO MÓWILI RADNI KLUBÓW KOALICJI OBYWATELSKIEJ I WSZYSTKO DLA GDAŃSKA? 

W pisemnym uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.:

[…] Za bohaterami i bohaterkami naszej wolności stały – żony i partnerki, mężowie i partnerzy, rodzice… To oni organizowali życie, dbali o dom, zastępowali dzieciom nieobecnych ojców i matki, wspierali, jak trzeba było, to nosili żywność do aresztu i roznosili ulotki. Rewizje, podsłuchy, zatrzymania… Niełatwy to był los, w ciągłym napięciu, niepewności jutra i zgodzie na to, że sprawy rodzinne schodzą na plan dalszy.

Dziś 53. sesja RMG. Honorowe obywatelstwo Gdańska dla Danuty Wałęsy - kontrowersyjne?

Takie życie wymagało odwagi, hartu ducha i wielkiego poświęcenia. Wszyscy jesteśmy winni wdzięczność tym cichym bohaterkom i bohaterom naszej wolności. Uosabia ich Danuta Wałęsa, żona legendarnego przywódcy Solidarności. Danuta Wałęsa, z domu Gołoś, urodziła się 25 lutego 1949 roku w Kolonii Krypy, województwo mazowieckie. Jako 20-latka wyszła za mąż za Lecha Wałęsę – robotnika Stoczni Gdańskiej, późniejszego lidera Solidarności. Doczekali się ośmiorga potomstwa. Wspominała po latach, że słuchała Radia Wolna Europa, by wiedzieć, jak jej mąż obala komunizm. 10 grudnia 1983 roku w imieniu Lecha, który nie chciał opuścić kraju z obawy, że nie będzie mógł już tu wrócić, odebrała w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla. Siedem lat później, 22 grudnia 1990 roku, po wygranych przez Lecha Wałęsę wyborach prezydenckich, na pięć lat objęła obowiązki pierwszej damy. Z zapałem oddała się działalności społecznej. Dołączyła do rady fundatorów Fundacji „Sprawni Inaczej”, była honorową prezeską gdańskiej Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury. A także członkinią wielu rad honorowych konkursów i organizacji społecznych. […]

Piotr Adamowicz o honorowym obywatelstwie dla Danuty Wałęsy: "Ma wymiar symboliczny"

W 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za oddanie dla sprawy przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej”.

CAŁE UZASADNIENIE CZYTANE PRZEZ PRZEWODNICZĄCĄ RMG AGNIESZKĘ OWCZARCZAK - POSŁUCHAJ:

Wszystkich Honorowych Obywateli Gdańska znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oprac. AO

TV

44. ZJAZD HANZY W GDAŃSKU