Czy zmienić granice sześciu dzielnic? Rozpoczęły się konsultacje społeczne

Ujeścisko - Łostowice planuje oddać na rzecz sąsiedniej dzielnicy Piecki - Migowo trzy ulice: Hausbrandta, Miłosza i Wiewiórczą. Tego chcą mieszkańcy tych ulic. Siedlce planują oddać na rzecz Wzgórza Mickiewicza zielone tereny Parku na Zboczu, a Brętowo chce oddać dzielnicy Jasień teren zbiornika retencyjnego Jasień. Uchwały w tej sprawie podjęły już Rady Dzielnic. By zmiany mogły wejść w życie, poparcie dla propozycji muszą wyrazić mieszkańcy Gdańska.
02.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie z drona, widać pętlę tramwajową, zabudowania, a także wzgórze porośnięte zielonymi drzewami
Radni Siedlec są gotowi oddać na rzecz Wzgórza Mickiewicza pas zieleni za pętlą tramwajowo - autobusową przy ul. Kartuskiej
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Dlaczego radni proponują zmiany granic swoich dzielnic?

W 2022 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, na mocy której zmieniono statut Miasta Gdańska. Dzięki temu rady dzielnic mogą kierować do RMG wnioski o zmianę granic dzielnic. By taki wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, rady dzielnic, których dotyczy zmiana granic, muszą przyjąć uchwały w tej sprawie o tej samej treści - a więc muszą się porozumieć w danej kwestii. Jeżeli taka chęć jest tylko ze strony jednej dzielnicy, wówczas RMG odrzuci taki wniosek.

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych - Rada Miasta Gdańska chce poznać opinie mieszkańców  w kwestii proponowanych zmian granic. Dopiero wówczas podejmie ostateczną decyzję. 

Rady wszystkich wymienionych wyżej sześciu dzielnic przyjęły już uchwały, o tej samej treści, w sprawie zmiany ich granic. 

Ewentualne wejście w życie uchwały podjętej ostatecznie przez Radę Miasta Gdańska, dotyczącej nowych granic dzielnic, zacznie obowiązywać od nowej kadencji rad dzielnic (kadencja rad dzielnic jest uzależniona od kadencji Rady Miasta Gdańska).

Propozycja zmiany granicy Ujeściska - Łostowic i Piecek - Migowa

Ujeścisko - Łostowice odda na rzecz sąsiedniej dzielnicy Piecki - Migowo trzy ulice: Hausbrandta, Miłosza i Wiewiórczą. Tego chcą mieszkańcy osiedli znajdujących się przy tych ulicach. Zmiana granic tych dwóch dzielnic oznaczać będzie także zmianę granic okręgów wyborczych nr 2 i nr 3. W związku z tym, że powiększy się obszar Piecek - Migowa, zwiększy się obszar okręgu nr 3.

Piecki - Migowo oraz Ujeścisko - Łostowice chcą zmiany granic obu dzielnic

mapka
Tak ma przebiegać nowa granica Ujeściska - Łostowic i Piecek - Migowa
Mat. Gdansk.pl

Propozycja zmiany granicy Siedlec i Wzgórza Mickiewicza

Siedlce oddadzą na rzecz Wzgórza Mickiewicza zielone tereny Parku Na Zboczu. Znajdują się one w sąsiedztwie pętli autobusowo - tramwajowej przy ul. Kartuskiej, za zabudową mieszkaniową i usługową. Jest to pas zieleni leżący pomiędzy ulicami: Szarą, Maryli i Łostowicką. Radni Wzgórza Mickiewicza planują inwestycje związane z zagospodarowaniem tego terenu ze środków Rady, jak i dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego. Siedlce takich planów, póki co, nie mają, stąd zgoda większości radnych tej dzielnicy na przesunięcie granicy.

Siedlce/Wzgórze Mickiewicza. Najmniejsza dzielnica Gdańska będzie większa

mapka
Niebieską linią zaznaczono teren, który Siedlce oddałyby na rzecz Wzgórza Mickiewicza
Mat. Gdansk.pl

Propozycja zmiany granicy pomiędzy Brętowem a Jasieniem

Granica tych dzielnic przebiega obecnie niemal przez środek zbiornika retencyjnego Jasień. Radni Jasienia są zainteresowani inwestowaniem w ten teren ze środków Rady, jak i Budżetu Obywatelskiego. Radni Brętowa skupiają się na innych terenach, stąd ich zgoda na to, by teren zbiornika i sąsiednie działki, w całości, należały do dzielnicy Jasień. Zaproponowano wytyczenie nowej granicy - od skraju Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego do przystanku kolejowego PKM Jasień.

mapka
To propozycja zmiany granicy przy zbiorniku retencyjnym Jasień
Mat. Gdansk.pl
na zdjęciu zbiornik retencyjny, wokół ścieżka spacerowa, widać też spacerującą osobę
Zbiornik retencyjny Jasień w połowie leży w granicach dzielnicy Jasień, w połowie w granicach Brętowa
fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Konsultacje społeczne od 5 lutego br.

W ramach konsultacji mieszkańcy mogą wyrazić opinię poprzez wypełnienie tradycyjnego formularza (dokument jest dostępny na stronie Gdansk.pl, w BIP - TUTAJ). Można go dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8-12 z dopiskiem „Konsultacje - zmiana statutów dzielnic” lub wysłać mailem na adres: konsultacje@gdansk.gda.pl. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gdańska.

Zaplanowano także trzy spotkania dla mieszkańców, podczas których również będzie można wypełnić specjalne formularze, zadać pytania i wyjaśnić wszelkie wątpliwości:

  • Siedlce i Wzgórze Mickiewicza - 12 lutego br., w godz. 17.30-19.30, VIII LO ul. Kartuska 128 (korytarz pawilonu)
  • Brętowo i Jasień - 13 lutego br., w godz. 17.30-19.30, SP 38 ul. Leśna Góra (korytarz szkolny)
  • Piecki-Migowo i Ujeścisko-Łostowice - 15 lutego br., w godz. 17.30-19.30, SP 1 ul. Poli Gojawiczyńskiej 10 (sala teatralna)

Po zakończeniu konsultacji opracowany zostanie raport podsumowujący konsultacje, który zostanie przedstawiony Prezydent Gdańska oraz, na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji, Radzie Miasta Gdańska.

Konsultacje zostaną uznane za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

Decyzja ze skutkiem finansowym

Rady dzielnic nie są zazwyczaj zbyt chętne, aby oddawać tereny na rzecz innych dzielnic, ponieważ ma to przełożenie na wysokość ich rocznego budżetu. W jaki sposób? Budżet ustala się mnożąc liczbę mieszkańców przez 12, 15 lub 18 złotych. Wysokość mnożnika jest uzależniona od frekwencji mieszkańców dzielnicy w wyborach rad. Zgodnie z lokalnym prawem, zasady są następujące:

  • jeżeli w wyborach wzięło udział mniej niż 14 proc. uprawnionych mieszkańców danej dzielnicy - rada ma do wykorzystania na rzecz dzielnicy 12 złotych w przeliczeniu na jednego mieszkańca
  • jeżeli frekwencja wyniosła od 14 do 16 proc. - wówczas jest to 15 zł "na głowę"
  • jeżeli w wyborach w danej dzielnicy uczestniczyło ponad 16 proc. mieszkańców - rada ma do dyspozycji 18 zł na każdego mieszkańca.

Zmiana granic, a więc i liczby mieszkańców (ten przypadek dotyczy w zasadzie tylko granicy Ujeściska - Łostowic i Piecek - Migowa), przekłada się też na wysokość Budżetu Obywatelskiego w danej dzielnicy. Kwoty BO wyliczane są bowiem m.in. na podstawie liczby mieszkańców w dzielnicy.

Co istotne - zmiana granic dzielnic nie przekłada się natomiast na zmiany adresów czy wymianę dokumentów indywidualnych mieszkańców.

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku