• Start
  • Wiadomości
  • Coraz bliżej remontu i adaptacji Kuźni Wodnej w Oliwie na oddział MHMG

Coraz bliżej remontu i adaptacji Kuźni Wodnej w Oliwie na oddział MHMG

Od kilku miesięcy trwa opracowywanie planów zagospodarowania Kuźni Wodnej w Oliwie. Zabytek od 2 stycznia 2017 r. jest pod opieką Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Obiekt oddany miastu przez Naczelną Organizację Techniczną, docelowo ma stać się oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Wcześniej musi zostać wyremontowany.
20.03.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wnętrze Kuźni Wodnej w Gdańsku Oliwie

Miasto planuje przekazać Kuźnię Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska jako nowy oddział. Jednak, aby obiekt ten mógł ponownie zostać udostępniony zwiedzającym, musi przejść niezbędne naprawy. W opinii sporządzonej na zlecenie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków wskazano, iż prace nad Kuźnią powinny przebiegać w dwóch obszarach: z jednej strony należy zabezpieczyć niestabilną konstrukcję oraz wymienić lub naprawić dach, z drugiej strony należy wykonać prace hydrotechniczne i melioracyjne, by uchronić obiekt przed możliwym negatywnym wpływem wody kanałowej i deszczowej, mogącej spłynąć od strony ulicy Bytowskiej i z przepływającego przez kuźnię potoku.

- Pozyskujemy obecnie dokumentację niezbędną do wykonania robót hydrotechnicznych i do uzyskania pozwoleń i uzgodnień na realizację prac - mówi zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak. - W 2017 r., w pierwszym etapie działań, przeprowadzimy najpilniejsze prace zabezpieczających obiekt przed możliwym dalszym niszczeniem przez czynniki losowe, takie jak np. zeszłoroczna lipcowa ulewa.

Ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycji, drugi etap - czyli realizacja niezbędnych prac wodnych i remontowych, odbędzie się w kolejnych latach (prawdopodobnie rozpocznie się jeszcze pod koniec 2017 i przeciągnie na rok 2018). Wszystkie prace zabezpieczające i ratunkowe kosztować będą ok. 2 mln zł.

Kuźnia Wodna w Oliwie najpierw przejdzie niezbędne prace zabezpieczające, a później remontowe, by ostatecznie stać się nowym oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

Równolegle do prac technicznych, przebiegać będzie proces przejmowania obiektu przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Formalne przejęcie Kuźni odbędzie się po zakończeniu prac zabezpieczających. Dodatkowo Muzeum przygotowuje koncepcję adaptacji budynku na potrzeby muzealne.

- Staramy się o jak najszybsze przejęcie Kuźni Wodnej i docelowo Dworu Ernstall. W Kuźni powstać ma wystawa stała o zagospodarowaniu Potoku Oliwskiego. Będziemy też prowadzić w niej zajęcia warsztatowe oraz pokazy tradycyjnego kowalstwa. Planujemy wykonać także repliki urządzeń znajdujących się dotychczas w obiekcie – zapowiada dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Waldemar Ossowski.

Oliwski zabytek jako oddział MHMG zostanie uruchomiony najprawdopodobniej w 2019 r., wcześniej w trakcie trwania remontu i adaptacji, udostępniany będzie okazjonalnie na potrzeby wydarzeń kulturalnych.

czytaj także:

Oliwa. Już wszystko jasne: Miasto przejmie zabytkową Kuźnię Wodną

TV

Czwarty mikrolas już rośnie - zobacz, jak powstawał na Oruni Górnej