• Start
 • Wiadomości
 • By sprawniej odpowiadać na wyzwania klimatyczne - nowe Biuro Energetyki w Gdańsku

By sprawniej odpowiadać na wyzwania klimatyczne - nowe Biuro Energetyki w Gdańsku

Do głównych zadań tej jednostki będzie należało prowadzenie polityki energetycznej miasta. Wspierać będzie działania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Biuro zajmie się pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz koordynowaniem kwestii dotyczących dotacji na likwidację ogrzewania węglowego i efektywność energetyczną.
30.06.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok z Wroniej Góry w dzielnicy Aniołki
Widok z Wroniej Góry w dzielnicy Aniołki
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska z 25 czerwca, w Gdańsku rozpoczęło działalność Biuro Energetyki. Nowa jednostka została wyodrębniona ze struktur Wydziału Środowiska, jednakże w realizacji działań współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego.

Działania prowadzące do osiągnięcia neutralności klimatycznej muszą być prowadzone tu i teraz. W obliczu postępujących zmian klimatycznych to konieczność. Dlatego oprócz realizowanych programów, wdrażania nowych, niskoemisyjnych technologii, proekologicznych inwestycji oraz projektów edukacyjnych, wprowadzamy też zmiany w strukturze organizacyjnej. Dzięki powołaniu Biura Energetyki można będzie sprawniej odpowiadać na wyzwania, jakie stoją przed nami w związku z coraz bardziej odczuwalnym kryzysem klimatycznym – mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Piotr Borawski zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i klimatu
Piotr Borawski zastępca prezydent Gdańska ds. przedsiębiorczości i klimatu
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Czym będzie się zajmowało Biuro Energetyki

Ideą jego powołania jest przygotowanie miasta do osiągnięcia celów zgodnych z założeniami Zielonego Ładu. Biuro odpowiedzialne będzie za prowadzenie polityki energetycznej miasta. Do zadań tej jednostki będzie należało również inicjowanie działań zmierzających do zmniejszenia kosztów zużycia energii. Biuro Energetyki prowadzić będzie projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Zajmie się również koordynowaniem kwestii związanych zarówno z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, jak i przyznawania dotacji na wymianę węglowych źródeł ogrzewania.

Kolejnym zadaniem, które zostało powierzone nowopowstałej jednostce, jest prowadzenie bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jest to narzędzie wspierające wymianę starych pieców węglowych na bardziej ekologiczne sposoby ogrzewania. CEEB to również platforma informacyjna na temat programów finansowania wymiany pieców.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska, Biuro Energetyki będzie realizować zadania z zakresu m.in.:

 • Polityki energetycznej miasta
 • Odnawialnych źródeł energii
 • Efektywności energetycznej i zarządzania energią
 • Pozyskiwania środków zewnętrznych
 • Dotacji na likwidację ogrzewania węglowego i efektywność energetyczną
 • Rozwoju nowych technologii wspierających neutralność klimatyczną
 • Współpracy z gestorami sieci ciepłowniczych i elektroenergetycznych oraz producentami energii
 • Monitoringu efektywności produkcji, wykorzystania i zakupów energii
 • Prowadzenia i aktualizacji bazy CEEB
 • Monitorowania wykonywania usług komunalnych dotyczących zaopatrzenia w ciepło.

Do biura po dotację

Jednym z obszarów działania nowego biura będzie udzielanie dotacji podmiotom zewnętrznym na realizację zadań związanych z wymianą ogrzewania węglowego na inne systemy ogrzewania, w tym podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków należących do wspólnot mieszkaniowych oraz zakup i montaż kolektora słonecznego.

Innym, niezwykle ważnym tematem, jest realizacja zadań wynikających z umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie udzielania dotacji w ramach programu Czyste Powietrze. Warto przypomnieć, że na mocy podpisanej w czerwcu umowy pomiędzy miastem Gdańsk a WFOŚiGW, nasze miasto mogło aktywnie włączyć się we wsparcie tego projektu. W ramach tych działań już wkrótce zostanie otwarty dodatkowy punkt przyjmowania wniosków. Do dyspozycji mieszkańców ubiegających się o dotację na wymianę sposobu ogrzewania będą specjalni doradcy, którzy pomogą wszystkim zainteresowanym przejść przez konieczne procedury.

oprac. IB

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów