• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski 2023. Co można zgłosić i jak napisać projekt? Weź udział w warsztatach

Budżet Obywatelski 2023. Co można zgłosić i jak napisać projekt? Weź udział w warsztatach

W marcu rusza kolejna, 10. już edycja gdańskiego Budżetu Obywatelskiego. Z myślą o tych mieszkańcach, którzy w tym roku chcą zadebiutować jako wnioskodawcy, Urząd Miejski zorganizuje warsztaty tematyczne. Wszystkie odbędą się online. Sprawdźcie, czego dowiecie się w trakcie tych spotkań.
( Publikacja: 11.03.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1

 

Drażni cię zaniedbany skwerek, wzdłuż którego codziennie przechodzisz, ale nie wiesz, co i jak zgłosić, by został atrakcyjnie zagospodarowany dzięki środkom BO? Chętnie poćwiczyłabyś na zajęciach z zumby, ale miesięczny karnet do komercyjnych klubów sportowych przekracza twoje możliwości finansowe? Zaproponuj organizację takich zajęć w danej dzielnicy, finansowanych właśnie z BO. A może w drodze do pracy brakuje ci drzew dających cień zwłaszcza w upalne dni - to także może zaproponować w ramach BO. Możliwości i rodzajów projektów BO jest bez liku.

W ostatnich latach w gdańskich dzielnicach, właśnie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, pojawiło się sporo boisk, siłowni zewnętrznych, ale też miejskich mebli. Z tych środków wyremontowano też niektóre chodniki i fragmenty ulic. Dużym zainteresowaniem cieszą się też od dwóch lat projekty zgłaszane do Zielonego Budżetu Obywatelskiego, związane głównie z nowymi nasadzeniami, a także zagospodarowaniem niektórych skwerków czy powstaniem ogrodów deszczowych.

Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje na lokalne inwestycje bądź projekty społeczne. Wielu wnioskodawców, w tym radni dzielnic czy aktywiści, mają już duże doświadczenie w składaniu takich projektów w poprzednich edycjach. Są jednak osoby, które zrobią to po raz pierwszy.

I to głównie z myślą o nich przygotowano wspomniane warsztaty. Pierwsze spotkanie, 16 marca, poświęcone będzie m.in. temu, jak przygotować i zgłosić projekt do BO, jak go promować w trakcie głosowania, a także obowiązującym zasadom regulaminowym BO. Kolejne spotkanie, 21 marca, dotyczyć będzie projektów inwestycyjnych, a więc m.in. tego, co i gdzie można zgłaszać. Tydzień później, 28 marca, warsztaty poświęcone będą projektom społecznym, a więc m.in. temu, jakie warsztaty, kursy czy szkolenia można zgłosić, i jakie informacje będą do tego niezbędne.

Wszystkie trzy spotkania odbędą się online, za pomocą aplikacji Teams. Udział w nich może wziąć każdy chętny, nie tylko osoby debiutujące w tym roku jako wnioskodawcy.

 

Poniżej harmonogram spotkań:

Data 16.03.2022 r.
Godzina 17:00 - 19:00
Temat ABC Wnioskodawcy
Opis Spotkanie dotyczące zasad regulaminowych i organizacji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. W czasie spotkania będzie można uzyskać informację jak przygotować i zgłosić projekt, jak przebiega weryfikacja, jak przygotować promocję projektu oraz postaramy się rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii formalnych.
Jednostki na spotkaniu Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Forma MS Teams
Link do spotkania Link
Data 21.03.2022 r.
Godzina 17:00 - 19:00
Temat Projekty inwestycyjne
Opis Spotkanie dotyczące przygotowania projektów inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy, rewaloryzacji m. in. placów zabaw, miejsc rekreacji, monitoringu, boisk i obiektów sportowych oraz infrastruktury drogowej i organizacji ruchu: przebudowy i remontów dróg, przejść dla pieszych i chodników, tras rowerowych.
Jednostki na spotkaniu Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami;
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni;
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska;
Gdańskie Nieruchomości,
Oficer Rowerowy
Forma MS Teams
Link do spotkania Link
Data 28.03.2022 r.
Godzina 17:00 - 19:00
Temat Projekty społeczne
Opis Spotkanie dla osób, które chcą złożyć projekty dotyczące m. in.: organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, zajęć i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych, opieki społecznej, opieki nad zwierzętami.
Jednostki na spotkaniu Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami;
Biuro Prezydenta ds. Kultury;
Wydział Gospodarki Komunalnej;
Wydział Polityki Gospodarczej;
Wydział Rozwoju Społecznego;
Gdański Ośrodek Sportu
Forma MS Teams
Link do spotkania Link

 

Jak informuje Magdalena Kiljan, rzeczniczka Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ta miejska jednostka zaplanowała dodatkowo cykl sześciu spotkań dla mieszkańców, którzy planują przygotowanie, bądź już mają gotowy do złożenia, projekt do Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Podczas konsultacji dowiedzą się, na co warto zwrócić uwagę, gdzie znaleźć poradniki projektowania, informacje o numerach działek, na których proponowany jest dany projekt, oraz jak uniknąć najczęstszych błędów z poprzednich edycji BO. Podczas spotkań zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk projektowych, a także omówione zgłoszone projekty. Warsztaty poprowadzą architekci, architekci krajobrazu i urbaniści z doświadczeniem w zakresie edukacji architektonicznej, konsultacji społecznych oraz projektowania przestrzeni publicznych. Każde spotkanie rozpocznie krótka prezentacja na temat projektowania przestrzeni w zakresie małej architektury, placów zabaw i zieleni oraz dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Po niej będzie można omówić swoje pomysły na projekty.

 

Poniżej harmonogram spotkań organizowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

17.03.2022  
godz. 17.00-19.30

Jasień

Siedziba Rady Dzielnicy Jasień ul. Leszczynowa 5

Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych

23.03.2022
godz. 17.00-19.30

Przymorze Wielkie

Siedziba Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie ul. Jagiellońska 5

24.03.2022
godz. 17.00-19.30

Śródmieście

Siedziba Rady Dzielnicy Śródmieście ul. Ogarna 29/30

30.03.2022
godz. 17.00-19.30

Piecki-Migowo

Piecki-Migowo Dom Sąsiedzki ul. Jaśkowa Dolina 105 lok. 10

Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych

31.03.2022
godz. 17.00-19.30

Wrzeszcz Górny

Dom Sąsiedzki ul. Jaśkowa Dolina 7

06.04.2022
godz. 17.00-19.30

Osowa

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Wodnika 57

Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych

 

Na poszczególne spotkania obowiązują zapisy. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Temat maila: „warsztaty ZBO”. W treści koniecznie należy wpisać wybrany termin spotkania, oraz krótką informację o swoim projekcie i jego lokalizacji. Jeśli takie zgłoszenie wpłynie co najmniej dzień przez spotkaniem da to organizatorom szansę na przygotowanie się.

 

Okrągła 10. edycja Budżetu Obywatelskiego

BO w Gdańsku został ogłoszony w 2013 roku z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza i radnych Gdańska. Dziewięć milionów złotych z miejskiego budżetu zostało wówczas przekazanych w ręce mieszkańców. Od tego czasu w naszym mieście odbyło się już osiem edycji BO - realizacja zwycięskich projektów dziewiątej edycji właśnie trwa.

Dzięki projektom Budżetu Obywatelskiego powstały nowe drogi, tereny sportowo-rekreacyjne i place zabaw. Zrealizowano też wiele projektów sportowych, kulturalnych i integracyjnych. Każdego roku, po zakończonym głosowaniu, Urząd Miejski przeprowadza konsultacje z mieszkańcami, prosząc ich o uwagi oraz propozycje, które - zdaniem gdańszczan - należy wprowadzać. I tak, w dwóch pierwszych edycjach: BO2014 i BO2015 podział środków wyznaczano na okręgi wyborcze, a od BO2016 wprowadzono podział środków dla dzielnic.

 

 Zielone projekty cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Gdańska - chętnie je zgłaszają i chętnie na nie głosują
"Zielone" projekty cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Gdańska - chętnie je zgłaszają i chętnie na nie głosują
mat. pras. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Do czasu BO2020 składać projekty i głosować mogli mieszkańcy od 16. roku życia, natomiast od BO2020 limit wieku został zniesiony. W BO2020 wprowadzono także możliwość zgłaszania projektów na terenach niegminnych. Zmniejszona została też liczba wymaganych podpisów poparcia projektu dzielnicowego z 15 na 1 - był to wymóg zawarty w ustawie o samorządzie gminnym. W BO2021 wprowadzono z kolei Zielony Budżet Obywatelski, a także zmieniono sposób wyliczenia kwot dla dzielnic, by zwiększyć pule dla najmniejszych dzielnic.

 

Zmiany w Budżecie Obywatelskim 2023

Zwycięskie w poprzednich edycjach projekty BO, realizowane na terenach przyszkolnych, budziły dotąd emocje wśród części mieszkańców. Zdarzało się bowiem, że nowe boiska, siłownie czy place zabaw, które powstały w takich miejscach, były dostępne jedynie dla uczniów danej szkoły, a zgodnie z zasadami BO powinny być ogólnodostępne, dla wszystkich chętnych. Boiska sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców w różnym wieku, w każdej dzielnicy i są chętnie wykorzystywane w godzinach popołudniowych i wieczornych. Niektóre z nich bywały jednak niedostępne.

Miasto postanowiło uregulować tę kwestię - w tym roku, w uchwale Rady Miasta Gdańska, określono definicję ogólnodostępności. Wskazuje ona, iż „ogólnodostępność danego projektu oznacza zapewnienie możliwości czerpania z niego korzyści na równych prawach wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Za spełnienie zasady ogólnodostępności projektu uważa się:

- w przypadku projektów inwestycyjnych: muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców przez co najmniej 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godzinami 8.00 - 22.00 oraz przez 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę, pomiędzy godzinami 8.00 - 22.00, a przez dostępność rozumie się dostęp niezwiązany z wynajmem i użyczeniem infrastruktury klubom sportowym, organizacjom pozarządowym lub podmiotom gospodarczym,

- w przypadku projektów nieinwestycyjnych, takich jak organizacja szkoleń, wydarzeń, kursów, zajęć i innych podobnych, efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy stanowią grupę docelową projektu, a nabór powinien być otwarty oraz ogłoszony w dostępnych kanałach komunikacji."

 

Obiekty sportowe są chętnie wykorzystywane przez mieszkańców Gdańska, niezależnie od wieku i płci
Obiekty sportowe są chętnie wykorzystywane przez mieszkańców Gdańska, niezależnie od wieku i płci
mat. pras. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Kolejną zmianą, jaką wprowadzono w tej edycji BO, są nowe progi poparcia dla projektów w trakcie głosowania: 100 dla projektu dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego, 200 dla projektu ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego, 200 dla projektu ogólnomiejskiego Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Dla projektu dzielnicowego Zielonego BO nie wprowadzono limitów.

Zmiana ta jest jednak, w dużej mierze, powrotem do zapisów sprzed dwóch lat. W ubiegłym roku projekty dzielnicowe BO musiały osiągnąć minimalny próg poparcia 200 punktów, a projekty ogólnomiejskie BO - co najmniej 400 punktów poparcia. Uznano jednak, że to zbyt wysokie progi. Nowością jest minimalny próg na projektów ogólnomiejskich Zielonego BO.

- Doprecyzowaliśmy też niektóre z dotychczasowych przepisów dotyczące m.in. tzw. projektów miękkich (np. warsztaty tematyczne i zajęcia ruchowe - red.). Wnioskodawcy będą zobowiązani złożyć załącznik do projektu, w którym powinny znaleźć się takie informacje, jak zasady rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru uczestników. Wcześniej wnioskodawcy także musieli podawać takie informacje, ale robili to w różny sposób. Teraz zostało to doprecyzowane - informuje Marta Dzierżawska z Biura Ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami.

W przypadku, gdy zgłoszony projekt nie będzie mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców ze względu na jego koszt, jednostka weryfikująca projekt może podnieść koszt projektu, który określił wnioskodawca, do maksymalnej kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę. Będzie musiała jednak wcześniej poinformować o tym wnioskodawcę.