• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski 2023. Brakuje ci pomysłów? Skorzystaj z "gotowców" opracowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska

Budżet Obywatelski 2023. Brakuje ci pomysłów? Skorzystaj z "gotowców" opracowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska

Gdańskie Przestrzenie Lokalne, przygotowane przez planistów z BRG, to miniplany zagospodarowania przestrzennego. Zostały opracowane po konsultacjach z mieszkańcami oraz radnymi poszczególnych dzielnic. Komu brakuje pomysłów na projekt BO, koniecznie powinien skorzystać, a przynajmniej zainspirować się, tymi propozycjami.
30.03.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1

 

Biuro Rozwoju Gdańska od kilku lat opracowuje wytyczne urbanistyczne dla terenów miejskich wskazanych w projekcie Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Wyznaczono dotąd ponad 100 takich lokalizacji w różnych częściach naszego miasta.

Zazwyczaj nie są to miejsca zdegradowane czy zapomniane, ale często niezagospodarowane. Specjaliści BRG pochylili się bowiem nad takimi przestrzeniami, jak niezabudowane, ale zarośnięte samosiejkami tereny zielone, podeptane trawniki sąsiadujące z popularnymi ciągami dla pieszych, znajdującymi się często pomiędzy blokami mieszkalnymi. Niektóre opracowania dotyczą z kolei terenów nabrzeży rzecznych. W tych dokumentach wskazano konkretne pomysły na to, jak daną przestrzeń można zagospodarować zgodnie z lokalnym prawem, a więc obowiązującym dla danej przestrzeni Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Każda przestrzeń jest w sposób szkicowy i syntetyczny zilustrowana, by dać wyobrażenie mieszkankom i mieszkańcom o tym, jak w przyszłości mogłaby wyglądać. W projektach położono nacisk na pieszą dostępność przestrzeni, poprawę poczucia bezpieczeństwa i stworzenie lub wzmocnienie miejsc integrujących lokalną społeczność.

 

Na tej mapce, którą znajdziecie na www.brg.gda.pl, możecie np. sprawdzić, czy opracowano GPL dla przestrzeni, która was interesuje
Na tej mapce, którą znajdziecie na www.brg.gda.pl, możecie np. sprawdzić, czy opracowano GPL dla przestrzeni, która was interesuje
screen z www.brg.gda.pl

 

Opracowania te służyć mają przede wszystkim mieszkańcom, Radom Dzielnic, lokalnym liderom i społecznikom, dla których spójne wytyczne mogą być pomocne przy składaniu np. wniosków do Budżetu Obywatelskiego, bądź przy realizacji projektów w ramach środków własnych Rad Dzielnic.

Zachęcamy do skorzystania z gotowych podpowiedzi BRG - na ich podstawie można zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego.

 

Opracowane Gdańskie Przestrzenie Lokalne znajdziecie TUTAJ 

 

W tegorocznej puli BO gdańszczanie mają do wykorzystania dokładnie 22 063 118‬ złotych. W tym na:

- projekty ogólnomiejskie - 4 250 700 zł

- projekty dzielnicowe - 17 812 418 zł

W tej puli mieści się także kwota Zielonego Budżetu Obywatelskiego, która wynosi 4 977 944 złote, z czego:

- projekty ogólnomiejskie ZBO - 1 259 100 zł

- projekty dzielnicowe ZBO - 3 718 844 zł

 

Projekt można złożyć wyłącznie przez internet. Na stronie www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski znajduje się charakterystyczny żółty baner, w który należy kliknąć. Tam zainteresowani znajdą niezbędne formularze i dodatkowe informacje.

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze.

Aby poprawnie złożyć projekt, należy koniecznie wydrukować złożony wcześniej elektronicznie wniosek i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można też skorzystać z profilu zaufanego i zrobić to przy pomocy platformy ePUAP.

 

Harmonogram BO 2023

  •  23 marca - 20 kwietnia 2022 r. - zgłaszanie projektów

  •  23 marca - 18 maja 2022 r. - weryfikacja formalna i wstępna projektów

  •  12 kwietnia - 31 lipca 2022 r. - weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego

  •  do 2 września 2022 r. - weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny 

  •  do 9 września 2022 r. - losowanie numerów projektów do głosowania 

  •  26 września - 10 października 2022 r. - głosowanie 

  •  do 14 października 2022 r. - ogłoszenie wyników głosowania

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku